729x308 (3)

750 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego

Dzięki ogłoszonemu dziś konkursowi z Funduszu Medycznego placówki mogą ubiegać się o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister Marcin Martyniak oraz Przewodniczący Rady Funduszu Medycznego prof. Piotr Czauderna ogłosili konkurs na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego 2023 r.

– Od profesjonalnej diagnostyki i pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym zależy życie i zdrowie pacjentów. Sprawne działanie SOR ma wpływ na dalsze leczenie pacjentów i niejednokrotnie na ich szybki powrót do aktywności zawodowej. Dlatego szpitalny oddział ratunkowy musi być nie tylko sprawnie zarządzany, ale perfekcyjnie urządzony i wyposażony. Ogłoszony dziś konkurs jest kolejnym elementem reformy infrastruktury ochrony zdrowia. Dzięki dofinansowaniu nowych projektów poprawi się jakość świadczeń udzielanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Ogromne środki z Funduszu Medycznego, które zostaną przekazane placówkom na rozwój SOR pozwolą nie tylko wesprzeć infrastrukturalnie kolejny obszar sektora ochrony zdrowia w ramach ofensywy inwestycyjnej, ale przede wszystkim wyniosą na kolejny poziom komfort odczuwany przez pacjenta, także w kluczowym wymiarze diagnostycznym – tłumaczy wiceminister Marcin Martyniak.

O dofinansowanie z Funduszu Medycznego, mogą ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Drugim warunkiem skorzystania z dofinansowania jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wymieniony zakres świadczeń do 31 grudnia 2021 r.

 – Nawet 30 proc. SORów może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Medycznego. Konkurs obejmie też pracownie diagnostyczne. Ma to ogromne znaczenie, bo szybsze rozpoznanie to szybsze leczenie – przekonuje prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Łączna kwota dofinansowania to 750 mln zł. Natomiast maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku może wynieść 15 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 marca 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać m.in. opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Można napisać na adres: FM.modernizacja.podmiotów@mz.gov.pl albo zadzwonić pod numery telefonu: 538 515 654, 532 394 239.

Szczegóły o konkursie.

Więcej informacji na temat wsparcia z Funduszu Medycznego.  

Comments are closed.