Europejski przemysł przed globalnymi wyzwaniami

W stronę solidnego rynku wewnętrznego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego – pod takim hasłem 8 i 9 lutego br. spotkali się w Genk przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za rynek wewnętrzny i przemysł. Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. K ...

Polska nie ustala dziś celu redukcji na 2040

Komisja Europejska wydała dziś komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040. Komunikat jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności real ...