Spotkanie z austriacką minister ds. środowiska.

Rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym i nadchodzącej kadencji UE oraz – to tematy, które poruszono w trakcie spotkania minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z Leonore Gewessler, federalną Minister Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii Austrii. W spotkaniu, które odbyło się 3 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, udział wzięli także wiceministra Urszula Zielińska oraz Andreas Stadler, Ambasador Austrii w RP.

Najważniejsze informacje:

 • Polska będzie sprawowała Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jako pierwsza po wybraniu nowej Komisji Europejskiej.
 • Jednym z priorytetów polskiej prezydencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE.
 • Polska prezydencja będzie m.in. koordynować stanowisko UE na posiedzenia międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony środowiska.

Polska Prezydencja w Radzie UE

Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśliła w trakcie spotkania, że Polska prezydencja w pierwszym półroczu 2025 r. będzie musiała wpisać się w nowy cykl polityczny.  

Komisja Europejska zostanie właśnie powołana, a prace rozpocznie nowy Parlament. Trudno na ten moment przewidzieć dynamikę prac nad otwartymi aktami legislacyjnymi oraz terminarz i kierunki nowych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Niemniej jesteśmy gotowi kierować pracami nad wszelkimi nowymi inicjatywami, które zostaną opublikowane przez Komisję Europejską

– powiedziała ministra Hennig-Kloska.

Polska będzie sprawowała Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. Działania Prezydencji będą przede wszystkim determinowane agendą prac instytucji UE nad projektami legislacyjnymi i aktami pozalegislacyjnymi, a także międzynarodowymi wydarzeniami klimatyczno-energetyczno-środowiskowymi, w których Rada UE uczestniczy jako organ reprezentujący UE i jej państwa członkowskie, tematami priorytetowymi wybranymi indywidualnie przez Przewodnictwo oraz ewentualnymi nieprzewidzianymi wydarzeniami, zwłaszcza o charakterze kryzysowym.

Polska prezydencja będzie m.in. koordynować stanowisko UE na posiedzenia międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony środowiska, w szczególności na potrójną Konferencję Stron Konwencji Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej, Konferencję Stron CITES, Konferencję Stron Konwencji Ramsarskiej i posiedzenia konwencji UNFCCC oraz Konwencji z Aarhus.

Bezpieczeństwo energetyczne  

Ministra zapewniła również, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Ambitne cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej wymagają społecznej akceptacji i solidarności, dlatego polska prezydencja będzie zwracać uwagę na sprawiedliwą, inkluzywną i zrównoważoną transformację energetyczną, a także na zachowanie równowagi między bezpieczeństwem energetycznym i przystępnością cenową energii dla konsumentów i przedsiębiorstw a polityką klimatyczną

– powiedziała ministra.

Jak zdobyć finansowanie z KPO dla branż: HoReCa, turystyka i kultura. Praktyczne wskazówki

29 maja 2024 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy, odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców z branży HoReCa, które skupi się na możliwościach uzyskania dofinansowania. Szkolenie ma na celu pomóc restauratorom, hotelarzom i innym przedstawicielom sektora HoReCa w zrozumieniu procesu aplikowania o środki KPO oraz w skutecznym pozyskiwaniu finansowania na rozwój swoich działalności.

Podczas szkolenia eksperci Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Operatora Regionu 1 przedstawią różne aspekty dotyczące aplikowania o dofinansowanie, takie jak kwalifikowalność projektów, wymagane dokumenty, kryteria oceny oraz najczęściej popełniane błędy. Uczestnicy będą mieli również okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania inwestycji, czy szkoleń dla pracowników.

Szkolenie jest otwarte dla przedsiębiorców z całej branży HoReCa i jest bezpłatne. W celu udziału należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej po adresem: https://horeca.pfp.com.pl/2024/05/26/29-maja-webinarium-jak-zdobyc-finansowanie-z-kpo-dla-branz-horeca-turystyka-i-kultura-praktyczne-wskazowki/

Zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia udziału.

Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy ma na celu wsparcie sektora HoReCa, który szczególnie ucierpiał w wyniku pandemii COVID-19. Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców z tej branży, aby uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie aplikowania o finansowanie, co przyczyni się do odbudowy i rozwoju działalności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z branży HoReCa do udziału w szkoleniu i skorzystania z możliwości dofinansowania ze środków KPO.

Informujemy również o stale dostępnym kursie online pn. Wsparcie dla branż HoReCa, turystyka, kultura ze środków KPO dostępnym pod adresem: https://horeca.pfp.com.pl/2024/05/20/kurs-online-wsparcie-dla-branz-horeca-turystyka-kultura-ze-srodkow-kpo/ zawierającym szereg praktycznych informacji w procesie aplikowania o środki.

Midea RAC rozszerza ofertę CirQHP o nowe produkty, udostępniając europejskim gospodarstwom domowym kompleksowe rozwiązania w zakresie klimatyzacji domowej

MEDIOLAN, 2 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ — Wychodząc naprzeciw potrzebom europejskich rodzin w zakresie ogrzewania i chłodzenia, Dział Klimatyzatorów Mieszkaniowych Midea (Midea RAC) zaprezentował na targach Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 najnowsze produkty z grupy CirQHP. Urządzenia wspominanej serii zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu całorocznego, kompleksowego rozwiązania odpowiadającego potrzebom powietrznego i wodnego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej dostosowanego specjalnie do potrzeb zróżnicowanego rynku europejskiego.

Na zorganizowanym przez „The Verge” panelu dyskusyjnym eksperci z branży omawiali wyzwania stojące przed konsumentami przy obecnym niestabilnym stanie gospodarki, w tym wahania cen energii, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie wielu gospodarstw domowych. W dyskusji podkreślono toczące się nieustannie zmagania związane z wahaniami kosztów energii i troską o środowisko – wyzwanie, któremu Midea RAC zobowiązała się stawić czoła.

System CirQHP jest odpowiedzią na konieczność wyboru pomiędzy zrównoważonym rozwojem a przystępną ceną. Produkty z tej rodziny koncentrują się zarówno na chłodzeniu, jak i na ogrzewaniu. Midea RAC oferuje różnorodne kombinacje urządzeń, z których każde zostało zaprojektowane tak, aby spełnić szczególne potrzeby użytkowników i wymagania instalacyjne dla różnych typów budynków, gwarantując efektywność energetyczną, opłacalność i komfort. Od przytulnych mieszkań po ogromne wille – można znaleźć optymalną konfigurację, która zminimalizuje utrudnienia związane z instalacją, a jednocześnie zmaksymalizuje komfort i wydajność.

Najważniejszym urządzeniem z rodziny CirQHP jest moduł odzysku ciepła CirQHP Heat Recovery – całoroczne, kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania powietrza i wody z technologią rekuperacji. System ten eliminuje konieczność stosowania dodatkowych układów z kilkoma jednostkami zewnętrznymi. Takie konfiguracje nie tylko generują wyższe koszty instalacji i emisję dwutlenku węgla, lecz także zajmują znaczną przestrzeń i mają większy wpływ na środowisko.

Technologia odzysku ciepła CirQHP charakteryzuje się wyższą wydajnością i niższymi kosztami energii, oferując system wielokrotnego podziału, który wymaga tylko jednej jednostki zewnętrznej i różnych typów urządzeń wewnętrznych, aby zapewnić zintegrowane rozwiązanie do ogrzewania powietrza i wody. Nowatorskie podejście oferuje nieprzerwaną, kompleksową usługę chłodzenia, ogrzewania i ciepłej wody, wprowadzając przełom, jeśli chodzi o komfort w domu i dbałość o środowisko. Wykorzystując zaawansowaną technologię rekuperacji termicznej, system oferuje darmową ciepłą wodę użytkową w lecie poprzez recykling energii pochodzącej z procesu klimatyzacji. Technologia ta gwarantuje szybką regulację temperatury i całoroczne dostarczanie ciepłej wody z wykorzystaniem tylko jednej jednostki zewnętrznej, znacznie zmniejszając zużycie energii, odpadów materiałowych i zapotrzebowanie na miejsce. Dział Midea RAC wprowadza również model z niewielkim zbiornikiem o pojemności 100 l dla mieszkań, zaspokajając różnorodne potrzeby instalacyjne i sprawiając, że jest to uniwersalny wybór dla każdego domu.

Jednocześnie Midea RAC opracowała serię hybrydowych kotłów CirQHP zaprojektowanych specjalnie z myślą o chłodniejszych regionach, które wymagają specjalnego ogrzewania. Europejskie gospodarstwa domowe stoją przed wieloaspektowym dylematem związanym z ogrzewaniem, ponieważ ponad 60 milionów kotłów gazowych wymaga wymiany. O ile przestawienie się na pompy ciepła może wydawać się nieefektywne i kosztowne w obszarach o skrajnie niskich temperaturach, o tyle bazowanie na kotłach gazowych może być początkowo mniej kosztowne i oferować lepszą wydajność. Wariant ten wiąże się jednak z ryzykiem związanym z wahaniami cen gazu i potencjalnymi zmianami przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Midea RAC zintegrowała najwyższej klasy technologię pomp ciepła CirQHP z kotłem gazowym i opracowała dwa niezależne systemy, CirQHP Multi-hybrid i Indoor Hybrid, nie tylko wykorzystujące zalety obu innowacji, lecz także stanowiące krok w kierunku wdrożenia bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Linia rozwiązań CirQHP odzwierciedla zasady ekonomiczności CirQHP i odpowiedzialności społecznej CirQHP, nawiązując do zaangażowania Midea RAC na rzecz ZIELONEJ WIZJI I NIEBIESKIEJ PRZYSZŁOŚCI. Poprzez zharmonizowanie ludzkich potrzeb z naturą dział Midea RAC dąży do zapewnienia zoptymalizowanych rozwiązań grzewczych i chłodzących, które są energooszczędne, opłacalne i niskoemisyjne, zaspokajając jednocześnie różnorodne potrzeby europejskich gospodarstw domowych.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2375194/image_1.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2375193/image_2.jpg 

Film – https://mma.prnewswire.com/media/2375195/Low_res_Video.mp4 

Źródło: Midea RAC

Źródło informacji: PR Newswire

Wspólnie z przedsiębiorcami będziemy pracować nad przepisami ułatwiającymi prowadzenie biznesu

Pakiet deregulacyjny to główny temat pierwszego posiedzenia reaktywowanego Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Dzisiejszemu spotkaniu z przedstawicielami biznesu przewodniczył minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Dotrzymujemy słowa. Wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców będziemy pracować nad przejrzystymi przepisami, które ułatwią prowadzenie biznesu i funkcjonowanie firm. Zależy nam na współpracy, dialogu i zaufaniu. W ostatnich latach ten dialog nie wyglądał dobrze, a Zespół nie realizował należycie przypisanych mu zadań. Dziś reaktywowałem ten Zespół, aby wspólnie wykorzystać jego potencjał. Będziemy wspólnie pracować nad poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce

– powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Przy tworzeniu pakietu deregulacyjnego niezwykle istotny jest dla nas głos przedsiębiorców. To przede wszystkim oni będą korzystać z nowych przepisów. W pakiecie znajdą się rozwiązania ułatwiające m.in. kontrolę działalności gospodarczej czy zawieranie umów leasingu i przyspieszające postępowania administracyjne. Chcemy o nich rozmawiać

– podkreślił Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w MRiT.

W spotkaniu udział wziął minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego Mariusz Filipek oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.  

Zespół ds. doskonalenia regulacji gospodarczych

Zadaniem Zespół ds. doskonalenia regulacji gospodarczych jest wspieranie Ministra w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności poprzez analizę obowiązującego prawa i zgłaszanie propozycji zmian.

Pod koniec stycznia minister Krzysztof Hetman powołał w ministerstwie Pełnomocnika ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, który na bieżąco będzie monitorował sytuację przedsiębiorców, a także podejmowanie działania legislacyjne, które ułatwią prowadzenie firm.

Pakiet deregulacyjny

Pakiet deregulacyjny zostanie oparty o propozycje, które zgłaszają środowiska przedsiębiorców, i będzie zawierał rozwiązania ułatwiające inwestowanie, a także usprawniające postępowania administracyjne czy pracę urzędów. W pakiecie znajdą się także rozwiązania m.in. ułatwiające kontrolę działalności gospodarczej oraz wspierające leasing.

Wideo

Europejski przemysł przed globalnymi wyzwaniami

W stronę solidnego rynku wewnętrznego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego – pod takim hasłem 8 i 9 lutego br. spotkali się w Genk przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za rynek wewnętrzny i przemysł. Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności zastanawiano się, jaki kształt powinna przyjąć przyszła polityka przemysłowa Unii. W rozmowach udział wziął wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Nieformalne posiedzenie rady UE ds. konkurencyjności COMPET

Europejska polityka przemysłowa powinna być bardziej zintegrowana, innowacyjna, zrównoważona i odporna na zagrożenia. Powinna również uwzględniać specyfiki poszczególnych sektorów, regionów i państw członkowskich. Zarówno dla nas, jaki dla innych członków UE, drogowskazem dla rozwoju polityki przemysłowej powinny być priorytety wskazane w zakresie badań, oparte na przewagach konkurencyjnych i potencjale

– powiedział wiceminister Ignacy Niemczycki.

Wyzwania stojące przed Unią

Obecna strategia przemysłowa UE  zakłada m.in. wzmocnienie strategicznej autonomii UE, przyśpieszenie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu, wspieranie firm oraz poprawę współpracy z partnerami międzynarodowymi. W obliczu szybkich zmian gospodarczych i społecznych polityka przemysłowa UE powinna być także elastyczna i skuteczna w dostosowywaniu  się do nowych wyzwań.

Szczególnie istotna jest kwestia dalszej integracji jednolitego rynku usług, który posiada ogromny niewykorzystany potencjał ekonomiczny. W przypadku znacznej redukcji barier może się on przyczynić do wzmocnienia PKB państw UE o sumę między 279 a 457 miliardów euro (według Annual Single Market Report 2023). Ze względu na silne powiązanie sektorów przemysłu i usług przewiduje się również, że postęp integracji w usługach będzie miał pozytywny efekt również na produkcję przemysłową.

Miks energetyczny dostosowany do potrzeb i możliwości

Podczas obrad Rady wiceminister Niemczycki podkreślił, że polityka przemysłowa powinna być kształtowana uwzględniając równouprawnienie wszystkie źródeł nisko i zero-emisyjnych i z poszanowaniem prawa państw członkowskich do kształtowania własnego miksu energetycznego.

Powinniśmy mieć też na uwadze ryzyka związane z „drenażem mózgów” i ucieczką kapitału ludzkiego z mniej rozwiniętych regionów UE do państw UE o największym potencjale technologicznym. To bardzo niebezpieczne z perspektywy polskiej i unijnej zjawisko

– dodał wiceminister MRiT.

Na spotkaniu poruszono również temat zapewnienia równych szans na jednolitym rynku UE, który ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności w długoterminowej perspektywie. Wiceminister Niemczycki zauważył, że polityka pomocy publicznej nie może ograniczać równych warunków konkurencji na jednolitym rynku i prowadzić do rywalizacji między państwami członkowskimi UE.

Spotkania bilateralne

Na marginesie sesji Rady ds. Konkurencyjności, wiceminister Ignacy Niemczycki wziął również udział w dwustronnych rozmowach z przedstawicielami rządów państw UE.

Podczas spotkania ze Svenem Giegoldem, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec, rozmawiano o współpracy na forum unijnym.

Spotkanie z Mortenem Bødskov, ministrem przemysłu, biznesu i spraw finansowych Danii dotyczyło polskiej i duńskiej prezydencji w UE, a rozmowa z Håkanem Jevrell, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu Szwecji – kwestii związanych z pogłębianiem jednolitego rynku oraz przyszłorocznej, polskiej prezydencja w UE.

Samorządy mogą do końca stycznia 2024 r. wnioskować o dofinasowanie dróg z rso

Do 31 stycznia 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji na drogach samorządowych.

W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, środki rezerwy subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na dofinansowanie:

 • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
 • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
 • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej (zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.) wynosi 335 999 tys. zł.

Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została 27 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji o dofinansowaniu zadań z rso na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej.

Siła prostego języka

Już 68 instytucji z całej Polski podpisało deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędach. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się V Forum Prostego Języka.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej staramy się pisać tak, aby wszyscy nas rozumieli. Promujemy prosty język i efektywną komunikację. W ciągu ostatnich pięciu lat przeszkoliliśmy grupę liderów pracujących w wielu instytucjach. Upowszechniają w nich wiedzę o prostym języku w codziennej komunikacji z obywatelami. Od 2018 r. w zakresie stosowania prostego języka przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób. 

Podczas V Forum Prostego Języka kolejne 14 instytucji publicznych podpisało deklarację, w której zobowiązały się do upraszczania komunikacji. Są to: 

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński, 
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 •  Urząd Miasta Poznania, 
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
 • Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
 •  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Rzecznik Finansowy, 
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego, 
 • Centrum e-Zdrowie,
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

To oznacza, że już 68 instytucji z całej Polski jest sygnatariuszami tego porozumienia.

Na konferencji rozmawialiśmy też m. in. o:

 • przyszłości prostego języka,
 • sposobach wprowadzania zasad prostego języka w instytucjach publicznych,
 • dobrych praktykach w upraszczaniu komunikacji społecznej.

Wydarzenie z tradycją

13 lat temu na potrzeby resortu funduszy europejskich zespół badaczy pod kierunkiem prof. Jana Miodka jako pierwszy przeanalizował trudności, jakie są związane z pisaniem i informowaniem o Funduszach Europejskich

– mówi zastępca dyrektora departamentu komunikacji i promocji funduszy europejskich Robert Sidorowicz.

Naukowcy opracowali jasne zalecenia i zasady, które należy stosować, aby pisać prosto i zrozumiale. Od tego momentu rozpoczął się w Polsce ruch społeczny, znany w świecie jako tzw. plain language. Prostym językiem zainteresowały się m. in. banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne urzędy.
Pierwsze Forum Prostego Języka „Prosto i kropka” zorganizowaliśmy w 2018 r. 

Polska pozostaje kluczowym partnerem USA w realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej

8 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim. Tematyka spotkania obejmowała rozwój polsko-amerykańskiej współpracy energetycznej, w szczególności energetyki jądrowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim.

Szefowa resortu klimatu i środowiska pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę z USA w tym zakresie. Wyraziła zdecydowane poparcie Rządu RP dla kontynuacji i intensyfikacji rozwoju stosunków polsko-amerykańskich w  sektorze energii.

Stosunki Polski z USA mają kluczowe znaczenie w kontekście strategicznego partnerstwa w obszarze energii pomiędzy naszymi krajami, które należy uznać za wzorcowe w naszym regionie. Stosunki te należy nadal rozwijać, pogłębiać i wzmacniać. Partnerska i owocna współpraca rządowa i biznesowa w tym obszarze jest miarą naszego wspólnego sukcesu

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Podczas spotkania omówiono także wspólne działania w zakresie ustanowienia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych, którego zadaniem będzie kształcenie kadr i przygotowanie programów szkoleniowo-edukacyjnych w sektorze energetyki jądrowej. Polsko-amerykańskie porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez minister Annę Moskwę we wrześniu 2023 r.

Jestem pewna, że centrum przyczyni się do rozwoju polskiej energetyki jądrowej, wprowadzenia w kraju technologii SMR oraz integracji energetyki jądrowej z pozostałymi czystymi technologiami, m.in. OZE. Oprócz rozbudowy kadr i kompetencji w obszarze energetyki centrum powinno oddziaływać poprzez ofertę szkoleniowo-edukacyjną także na kraje regionu Europy Środkowo Wschodniej

— podkreśliła szefowa resortu.

Podczas spotkania poruszono również zaangażowanie Polski i USA w przygotowania do Szczytu Klimatycznego ONZ (COP28) w Dubaju (ZEA). Podkreślono, że Polska popiera amerykański projekt Deklaracji na rzecz potrojenia energii jądrowej oraz planuje współpracę na rzecz realizacji globalnego celu, jakim jest znaczne zwiększenie potencjału energii jądrowej do 2050 r.

Jesteśmy zainteresowani przyłączeniem się do inicjatywy, jaką jest Deklaracja na rzecz potrojenia energii jądrowej. Jej treść i zakres ma istotne znaczenie dla promocji energii jądrowej oraz realizacji celów polityki klimatycznej i zachęca do potrojenia globalnej zdolności produkcyjnej energii jądrowej do 2050 r. Uważam, że przyszłość z zerową emisją netto na świecie nie jest możliwa bez konsekwentnego zwiększania mocy energii jądrowej

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem

Networking jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych sposobów na zdobycie nowych kontaktów, zarówno w świecie biznesu, jak i poza nim. To jedna z najlepszych metod, aby pozyskać kolejnych klientów oraz budować silne więzi biznesowe. Networking jest skuteczny dzięki możliwości nawiązania bezpośredniej relacji z potencjalnymi klientami i partnerami. Dzięki temu firmy mają większy wpływ na decyzje odbiorców i kontrahentów, co może przełożyć się na wyższe przychody.

Doskonałym przykładem networkingu są kluby biznesowe, takie jak Executive Club, które łączą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, Executive Club zrzesza liderów biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowaniu relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Jest jedną z pierwszych i największych organizacji o takim profilu w Polsce.

Konferencje organizowane przez Executive Club stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń dla elity biznesowej w Polsce. To właśnie na tych spotkaniach poruszane są kluczowe dla naszej gospodarki tematy, które angażują i inspirują liderów różnych branż. Celem każdej z 4 corocznie organizowanych konferencji nie jest tylko podtrzymywanie relacji biznesowych, ale także zwrócenie uwagi uczestników na innowacyjne rozwiązania i nowe trendy, które kształtują przyszłość biznesu w Polsce.

Infrastruktura Polska i Budownictwo – obejmuje tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w budownictwie oraz dynamiką rozwoju transportu kolejowego.

Sustainable Economy Summit – skierowana do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Główny cel to promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Green Industry Summit – skupia się na wyzwaniach odnoszących się do sektora przemysłowego w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Executive Innovation Forum – zawiera w sobie dość zróżnicowaną tematykę. Adresowana jest do osób decyzyjnych, które debatują na tematy związane z inwestycjami w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo-rozwojowe.

Wszystkie konferencje stanowią spotkania w gronie wybitnych prelegentów i uczestników, polskich i zagranicznych. Uroczysta gala wręczenia nagród dla wyróżniających się firm stanowi idealne zakończenie każdej konferencji, co pozwala uczestnikom poczuć się docenionymi oraz zmotywowanymi do dalszego rozwoju swojej działalności.

Executive Club, to miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem, miejsce gdzie inspirują się biznesowi liderzy. Konferencje, ekskluzywne wydarzenia i spotkania pomogą w budowaniu relacji biznesowych na najwyższym poziomie, a także zaoferują możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami czołowych polskich i międzynarodowych firm.

Dołącz do Executive Club i zacznij osiągać swoje cele biznesowe już dziś!

Executive Forum – konferencje biznesowe i networking (executiveclub.pl)

Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

W dniach 21-22 listopada w Fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

Horizon4Poland’23

Konferencję realizują Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) działające w ramach największej w Polsce organizacji badawczej – Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Zadaniem BPK jest wsparcie polskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa, w którym Komisja Europejska do 2027 roku przewidziała 95 mld euro na konkursy z tytułu projektów.

Formuła Horizon4Poland (H4P) stwarza możliwość:  

 • dołączenia do społeczności europejskich leaderów innowacji w ramach Partnerstw europejskich,  
 • pozyskania międzynarodowego partnera i finansowania,  
 • zapoznania się z ofertą Branżowych Punktów Kontaktowych,  
 • zorientowania się w zagadnieniach Programu Horyzont Europa, 
 • zwiększenia poziomu innowacyjności, wymiany doświadczeń, synergii projektów.

Wydarzenie Horizon4Poland’23 to:

 • 7 sesji tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli 12 partnerstw europejskich,
 • 15 tematycznych roundtables,
 • 25 godzin dyskusji i spotkań z liderami innowacji w Europie,
 • spotkania matchmakingowe pozwalające na zdobycie kontaktów biznesowych,
 • sesja pitchingowa i niezliczona ilość pomysłów na innowacje oraz okazji  przedstawienie swoich project ideas,

Konferencja skierowana jest do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych, instytucji publicznych zarówno z Polski jak i z Europy. Weźmie w niej udział ponad 400  uczestników polskich i zagranicznych, w tym: eksperci z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, naukowcy wiodących jednostek badawczych w kraju i za granią, przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, innowatorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej i 12 Partnerstw europejskich, którzy zachęcą do aktywności na forum UE.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –   Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym H4P jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia. 

Wydarzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w formule stacjonarnej. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i rejestracja na https://bpkhoryzont.pl/h4p23/ do 31.10.2023

***

Pierwsza edycja Horizon4Poland odbyła się 22 listopada 2022 roku.  Podczas wydarzenia można było wziąć udział w 7 sesjach tematycznych przygotowanych przez poszczególne Branżowe Punkty Kontaktowe. W ramach tych sesji poruszonych zostało ponad 30 tematów i przeprowadzono 4 panele dyskusyjne. W części matchmakingowej na uczestników czekało 14 stolików tematycznych oraz 15 stolików do indywidualnych spotkań 1 na 1. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.