Wszystkie ręce na pokład!MSC przyznało nagrody, podsumowując 10 lat działalności w Polsce

Organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council (MSC), działająca na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, doceniła podmioty, które w ciągu ostatniej dekady wyróżniły się największym zaangażowaniem w rozwój Programu MSC w naszym kraju.

MSC działa w Polsce od 2013 roku. W tym czasie wielkość produkcji przetwórstwa rybnego w naszym kraju wzrosła o ponad 38%[1], a sprzedaż certyfikowanych produktów zaliczyła blisko 14-krotny wzrost[2].  Wraz z rozwojem branży zmieniała się również świadomość dotycząca wpływu rybołówstwa na planetę i ekosystemy morskie. MSC odegrało w tym zakresie kluczową rolę, poprzez program certyfikacji produktów w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz tworzenie programów edukacyjnych wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Niebieski certyfikat MSC umieszczony na produktach rybnych i owocach morza – gwarantujący, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk – jest już rozpoznawalny wśród blisko 1/3 Polaków (32%) i cieszy się ich dużym zaufaniem[3].

Obecnie w Program MSC zaangażowanych jest już ponad 120 polskich firm w łańcuchu dostaw, a sprzedaż certyfikowanych ryb i owoców morza na naszym rynku wynosi blisko 24 tys. ton rocznie. To ponad 14 razy więcej niż 10 lat temu. Dzięki temu do polskich domów trafiło już 400 mln sztuk produktów z niebieskim znakiem MSC, które można kupić w sklepach w 25 tys. lokalizacjach w kraju – zarówno w popularnych sieciach handlowych, jak i osiedlowych sklepikach – mówi Anna Dębicka, Dyrektorka Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej – Ten sukces nie byłby możliwy, bez otwartych na zmiany partnerów – rybaków, przetwórców, jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych i przedstawicieli uczelni wyższych oraz mediów. Świętując 10-lecie „wypłynięcia” na polski rynek, pragnęliśmy docenić tych partnerów, którzy w ciągu ostatniej dekady wyróżniły się największym zaangażowaniem w rozwój Programu MSC w naszym kraju.

MSC Awards po raz pierwszy w Polsce

MSC Awards to prestiżowe nagrody, które od lat przyznawane są firmom i instytucjom m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, USA czy Hiszpanii, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów morskich. 7 września br., podczas Gali 10-lecia MSC w Polsce, nagrody te po raz pierwszy zostały przyznane także podmiotom w Polsce.

Nagrody MSC Awards Poland 2023 dla firm przetwórczych i sieci handlowych zdobyły m.in. Lidl (Najlepsza sieć handlowa), Kaufland (Marketing Champion – Najlepsze działania komunikacja), Rossmann (Premiera Roku), Abramczyk (Najlepsza marka kat. dziki łosoś) oraz Princes (Najlepsza marka kat. tuńczyk). Specjalną nagrodę Grand Prix 10-lecia otrzymała firma FRoSTA, która w 2014 r. jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła certyfikat MSC na wszystkich swoich produktach rybnych. Pionierskie działania FRoSTY stały się przykładem dla innych firm, przyczyniając się tym samym do znaczącego rozwoju oferty certyfikowanych ryb i owoców morza na polskim rynku.

Dodatkowo MSC uhonorowało tytułami Ocean Hero organizacje, instytucje i osoby, których działania znacząco przyczyniły się do rozwoju Programu MSC oraz budowania świadomości społecznej dotyczącej zrównoważonego rybołówstwa i potrzeby ochrony ekosystemów morskich. Nagrody te zostały przyznane m.in. Departamentowi Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kat. instytucja), Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (kat. edukacja), Fundacji WWF Polska (kat. organizacja pozarządowa), Martinowi Gimenezowi Castro (kat. ambasador).

Specjalną nagrodę przyznali także sami konsumenci, głosując na swój ulubiony certyfikowany produkt MSC, dostępny na polskim rynku. W Plebiscycie na „Najlepszy Produkt MSC 2023” zwyciężył Łosoś pacyficzny dziki Sockeye z Alaski firmy Suempol.

Gala 10-lecia MSC w Polsce została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerami wydarzenia były: Bureau Veritas, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl/10-lat 

Pełna lista zwycięzców MSC Awards Poland 2023

FRoSTA – Grand Prix 10-lecia MSC

Suempol – Najlepszy Produkt MSC 2023 (wybór konsumentów)

Lidl Polska – Najlepsza sieć handlowa     

Kaufland – Najlepsze działania komunikacja

Rossmann – Premiera roku

FRoSTA – Najlepsza marka kat. ryby białe              

Princes – Najlepsza marka kat. tuńczyk

Graal – Najlepsza marka kat. pelagiczne

Abramczyk – Najlepsza marka kat. łosoś

Mars Polska – Najlepsza marka kat. pet food       

Espersen – Najlepszy dostawca kat. mrożone

Przedsiębiorstwo Rybne Łosoś – Najlepszy dostawca kat. puszki i słoiki    

Lisner – Najlepszy dostawca kat. chłodzone         

MOWI – Najlepszy dostawca kat. Food-to-go      

Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb – Ocean Hero Rybołówstwo

Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ocean Hero Instytucja

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – Ocean Hero Nauka      

Fundacja WWF Polska – Ocean Hero NGO

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Ocean Hero Edukacja

Magazyn Przemysłu Rybnego – Ocean Hero Media

Martin Gimenez Castro – Ocean Hero Ambasador

*             *             *

DODATKOWE INFORMACJE:

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową, która działa od ponad 25 lat. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzje zakupowe konsumentów na całym świecie. Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia.

W program MSC zaangażowanych jest obecnie już ponad 500 rybołówstw, co przekłada się na 19% światowych połowów dzikich ryb i owoców morza. Dzięki temu na pólkach sklepowych na całym świecie dostępnych jest już ponad 20 000 różnych produktów z niebieskim certyfikatem MSC (dane za brytyjski rok finansowy 2021-22).

W Polsce MSC działa już od 10 lat. Przez ten czas polskie firmy przetwórcze wyprodukowały ponad 800 tys. ton certyfikowanych produktów na rynki w Polsce, Europie i na całym świecie, a w samej Polsce sprzedanych zostało 400 mln sztuk produktów ze znakiem MSC. Polscy konsumenci mogą wybierać z blisko 400 certyfikowanych produktów, które można znaleźć zarówno w największych sieciach handlowych, jak i osiedlowych sklepikach.

www.msc.org/pl


[1] Wielkość produkcji przetwórstwa rybnego w 2012 r. wynosiła 423,2 tys. ton (Rynek Ryb Nr 22/2014, IERIGŻ, str. 25), a w 2022 r. szacowana była na 584,3 tys. ton (Rynek Ryb Nr 33/2022, IERIGŻ, str. 26).

[2] Porównanie wolumenu sprzedaży certyfikowanych produktów MSC w Polsce w latach 2012 (1664 ton rocznie) i w 2022 (23182 ton rocznie). Dane Marine Stewardship Council.

[3] Dane na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie MSC przez niezależną agencję badawczą GlobeScan od stycznia do marca 2022 r. Cykliczne badania przeprowadzane w 23 państwach przez GlobeScan to jedne z największych na świecie badań konsumentów ryb i owoców morza, obejmujące ponad 25 tys. respondentów z całego świata, w tym ponad 20 tys. konsumentów ryb i owoców morza. Powyższe dane dotyczą wyników dla Polski, gdzie przebadanych zostało 734 respondentów, w tym 610 konsumentów ryb i owoców morza.

Parlament zakończył prace nad prosumentem lokatorskim

Ministerstwo Rozwoju i Technologii promuje wykorzystanie OZE w blokach. Dlatego przygotowaliśmy instytucję prosumenta lokatorskiego. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca nasze rozwiązanie, czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Fotowoltaika budynek wielorodzinny

Dostosowaliśmy istniejącą już formę prosumenta energii odnawialnej do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Robimy to w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej oznacza oszczędności finansowe, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym

– podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zwiększenie ilości energii wytwarzanej w samych miastach zmniejszy obciążenie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej związane z koniecznością dostarczania energii z oddalonych elektrowni. Właśnie na obszarze miasta, sieć elektroenergetyczna jest najlepiej rozwinięta i posiada największe rezerwy do wykorzystania

– dodaje szef MRiT.

OZE w budynku wielorodzinnym

Najważniejsza zmiana polega na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię. Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego, na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
Środki z depozytu prosumenckiego, wykorzystywane będą na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej).

Prosument lokatorski – warunki i zasady rozliczeń

 Jest to forma znacznie wygodniejsza dla zarządców budynków wielolokalowych, ponieważ mogą oni przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze bezpośrednio na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżyć czynsze dla lokatorów. Taka forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami

– zaznacza minister Waldemar Buda.

Rozliczenie energii będzie składać się z dwóch etapów:

 • Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
 • Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo trzeba będzie następujące warunki:

 • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja),
 • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
 • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Wypłacone środki można przeznaczyć na:

 • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
 • obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
 • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod podpis Prezydenta.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia podpisanej przez Prezydenta ustawy w Dzienniku Ustaw.

Marką polskiego rządu jest wiarygodność

– Marką polskiego rządu jest wiarygodność – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas obchodów 20. rocznicy powstania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). – Bardzo w tej wiarygodności wspomaga nas Inspekcja – dodał szef resortu rolnictwa i podziękował IJHARS w imieniu Polaków i konsumentów, za to, że na półkach sklepowych możemy znaleźć produkty najwyższej jakości.

Rola Inspekcji

Minister Robert Telus podkreślił, że 800 osób zatrudnionych w tej służbie czuwa nad tym, aby konsumenci otrzymywali dobre produkty.

– Inspekcja dba o to, żeby konsument korzystał z tej żywności, która jest pewna, zdrowa i przebadana. To jest wielka rola IJHARS. Chcę pogratulować pięknego jubileuszu, ale przede wszystkim chcę podziękować za służbę Polsce i konsumentom – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Przeciętny konsument często nawet nie wie, że jest taka inspekcja. To tylko świadczy o jej profesjonalizmie. Konsument nie musi o niej wiedzieć, ale musi być pewny, że korzysta z produktów, które nie są fałszowane, które są sprawdzane, badane w dobrych laboratoriach, a to gwarantuje Inspekcja – dodał minister.

Minister Telus przypomniał, że inspektorzy pracują na naszych granicach przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, aby do Polski płynęły tylko produkty najwyższej jakości, spełniające nasze normy.

Produkty regionalne i tradycyjne – pewny wybór

– To jest bardzo ważne, aby konsument, kupując w sklepie produkty, na których widnieje napis: Produkt regionalny lub Produkt ekologiczny, był pewien, że nie jest wprowadzany w błąd ani oszukiwany – podkreślił minister.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że kolejny raz będzie prowadzona akcja kontroli produktów w sklepach, właśnie po to, żeby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd.

Podziękowania

– Za tę służbę chcę podziękować wszystkim pracownikom Inspekcji, a konsumentów informuję, że jesteśmy w dobrych rękach, bo IJHARS spełnia swoją misję, swoją służbę bardzo dobrze – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

– Dziękuję IJHARS w imieniu Polaków, w imieniu konsumentów za to, że z półek sklepowych możemy sięgać po produkty najwyższej jakości – powiedział minister, zwracając się do pracowników Inspekcji.

– Życzę, aby Wasza praca przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji i abyście przychodzili do niej z przyjemnością. Jeżeli nie zbudujemy dobrej atmosfery, to nawet gdyby były najlepsze pieniądze, pracownicy nie będą chętnie do tej pracy przychodzili – podkreślił minister.

Minister Grzegorz Puda na nieformalnej konferencji ministrów ds. polityki spójności

Przyszłość polityki spójności, stworzenie warunków dla państw członkowskich do reprezentowania na forum HLG i włączenia się w dyskusję zainicjowaną przez Komisję Europejską po publikacji ósmego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (Raport Kohezyjny) była przedmiotem debaty w Bratysławie. Podczas posiedzenia Polskę reprezentował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali o wyzwaniach jakie stoją przed polityką spójności. Dyskusja dotyczyła między innymi wzmocnienia roli podejścia zorientowanego terytorialnie w celu lepszej realizacji celów PŚ w przyszłości, szczególnie biorąc pod uwagę priorytety związane z cyfryzacją i zieloną transformacją, a jednocześnie obecną sytuacją geopolityczną i jej następstwami dla gospodarki europejskiej.

Polityka spójności musi uwzględniać indywidualne uwarunkowania i potrzeby terytorialne, zatem podejście zorientowane terytorialnie powinno być kluczowym wyznacznikiem dla przyszłej Polityki Spójności. Aby odpowiadać na nowe wyzwania, potrzebujemy rozwiązań szytych na miarę potrzeb 

– mówił minister Grzegorz Puda.

Ministrowie ds. spójności dyskutowali o 8. raporcie kohezyjnym dotyczącym przyszłości polityki spójności UE. Polska zaznaczyła podczas spotkania, że kluczem do powodzenia działań UE jest także elastyczność.

Jesteśmy przekonani, że polityka spójności powinna przede wszystkim dążyć do wypełniania swoich zadań traktatowych. Dla realizacji tego celu potrzebna jest pewna doza  elastyczności

– podkreślił szef MFiPR.

Minister dodał, że Polska nie jest zwolennikiem koncentracji tematycznej wsparcia UE dla każdego z regionów, za rygorystycznymi limitami i za wyznaczaniem z góry jakie inwestycje mają być finansowane. Uważamy, że jedynie otwarte, elastyczne i zorientowane terytorialnie podejście może nam pomóc efektywnie odpowiadać na liczne, bezprecedensowe wyzwania.

Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. polityki spójności zostało zorganizowane przez słowackiego ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji.  W spotkaniu wzięły udział delegacje Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii (ze względu na nadchodzącą prezydencję). W spotkaniu uczestniczyli również Komisarz E. Ferreira oraz przedstawiciel HLG – przewodniczący grupy prof. Andrés Rodriguez-Pose.

Jesienią ruszą kolejne konkursy z programu Fundusze Europejskie

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do trzech kolejnych konkursów to główny temat czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dwie osoby siedzą obok siebie przy stole. Pierwsza z lewej siedzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu była dyskusja i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: 

 • Gospodarka o obiegu zamkętym w MŚP
 • Bioróżnorodność
 • Zrównoważona turystyka

Dla przedsiębiorców

W październiku tego roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dotację w konkursie  „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”. To nowe, dwuetapowe działanie. W pierwszej kolejności wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Elementami modelu będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo. Chodzi tu o ustalenie możliwych kierunków transformacji firmy w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugi etap będzie polegał na wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu.

Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym to sposób myślenia i działania, który widzi w surowcach, produktach, odpadach, energii i wodzie zasoby, które można wykorzystać  w każdym obszarze naszego  życia. Dlatego  też tak ważne są codzienne zachowania i wybory każdego z nas jako konsumentów dóbr

– tłumaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Na rzecz czynnej ochrony przyrody

We wrześniu 2023 r. wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. Projekty pomogą udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje związane będą z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt, łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte struktury krajobrazu. 

Dofinansowaniem zostaną objęte też projekty w zakresie edukacji ekologicznej – w parkach narodowych powstaną centra edukacyjne, a akcje edukacyjne pomogą podnieść świadomość ekologiczną wśród samorządów, przedsiębiorców, lokalnych społeczności. 

Konkursy, skierowane między innymi do administracji publicznej, służb publicznych (Lasów Państwowych, parków narodowych, zarządzających gospodarką leśną lub wodną) oraz organizacji pozarządowych przeprowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Instytucja Pośrednicząca FEPW) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca FEPW). 

Na zrównoważoną turystykę

Komitet Monitorujący zatwierdził także kryteria wyboru projektów dla działania Zrównoważona turystyka. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obiekty i miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny projekt – ponadregionalny szlak turystycznych (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie.

Projekty przygotowywane są przez samorządy województw, w koordynacji międzywojewódzkiej, w szerokim partnerstwie z podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Start konkursu został przesunięty na luty 2024. Za jego przeprowadzenie będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Jadwiga Emilewicz pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

15 maja 2023 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Jadwigę Emilewicz na pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i na wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na urząd Sekretarza Stanu.

Do jej zadań należeć będzie wspieranie współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, agencjami wykonawczymi, zrzeszeniami, izbami gospodarczymi i innymi krajowymi podmiotami zaangażowanymi w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy.

Jadwiga Emilewicz będzie prowadziła też działania na rzecz współpracy pomiędzy krajowymi przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi we współpracę między Polską a Ukrainą, a także reprezentowała Radę Ministrów w rozmowach ze stroną ukraińską w tym obszarze.

W latach 2019-2020 była ministrem w drugim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego; od 15 listopada 2019 r. jako minister rozwoju, a od 9 kwietnia 2020 r. objęła dodatkowo urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Współautorka Tarczy Finansowej i Antykryzysowej dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem w trakcie pandemii Covid-19. Rozwiązania te ułatwiły wielu polskim przedsiębiorcom przetrwanie i ocaliły miejsca pracy. W rządzie zasiadała do 6 października 2020 r. Od 2019 r. jest posłem na Sejm, członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.  

Wcześniej, w latach 2018-2019, pełniła funkcję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a w latach 2015-2018 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. 

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, menedżer kultury, autorka wielu publikacji naukowych. 

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową

Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem towarowych przewozów drogowych, wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę, były tematem rozmów podczas posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. W posiedzeniu Rady 10 maja 2023 r. wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową

– Chciałbym podziękować przewoźnikom i kierowcom za współpracę i dialog, który owocuje wspólnymi działaniami na rzecz ochrony polskich przedsiębiorców wykonujących bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest zabezpieczenie łańcucha dostaw w kraju i za granicą. Państwa ciężka praca jest szczególnie doceniana dziś, w obliczu wojny prowadzanej za naszą wschodnią granicą, która spowodowała przeorientowanie priorytetów transportowych w regionie. Wspólnie przeciwstawialiśmy się niekorzystnym rozwiązaniom wprowadzonym w Pakiecie Mobilności i zaskarżyliśmy te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chciałbym zapewnić, że także teraz, w tych trudnych czasach, nadal będziemy wspólnie działali w obronie praw polskich przewoźników drogowych. W odpowiedzi na doniesienia przewoźników o problemach podczas wykonywania przewozów na Ukrainę w związku z nakładaniem niezgodnych z prawem kar na polskich przedsiębiorców, wystąpiliśmy w tej sprawie do Komisji Europejskiej, a także do wicepremiera Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Społeczną Radę Konsultacyjną przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego powołano zarządzeniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 12 kwietnia 2016 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji o charakterze ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych i kierowców zawodowych. Spotkania Rady odbywają cyklicznie, co kwartał, dotychczas odbyły się 32 spotkania tego gremium.

Społeczna Rada Konsultacyjna jest platformą bieżącej wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną a społecznymi partnerami. Jednym z zadań Rady jest wyrażanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach związanych z branżą transportu drogowego i działalnością Inspekcji Transportu Drogowego.

Dopłaty do zbóż – warto opróżnić magazyny

Sprzedając: pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł/ha. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r.

Co obejmują dopłaty?

Dopłaty za pozostałe zboża: kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe, grykę oraz za rzepak i rzepik będą zróżnicowane w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.

Środki będą pochodziły z budżetu państwa.

Jak otrzymać dopłatę?

Aby otrzymać dopłatę, należy:

 • Sprzedać swoje zboże do 15 czerwca 2023 r.
 • Wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.
 • Złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 1-30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowym oddziale ARiMR.

Plakat informacyjny

Materiały

Do pobrania
Plakat.pdf 0.59MB

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Sztokholmie

 • 28-29 kwietnia w Sztokholmie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych.
 • W spotkaniu wzięła udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
 • Polska minister finansów na forum ECOFIN podkreślała, że dodatkowe koszty związane z obronnością, służące wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu przez KE.

Pierwszego dnia spotkania ministrowie i prezesi banków centralnych omówili możliwości wspierania przyszłego wzrostu w UE, w tym roli rynków kapitałowych i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.

W trakcie sesji poświęconej długoterminowej stabilności finansów publicznych ministrowie dyskutowali o roli polityki fiskalnej w stabilizacji gospodarek. Odnotowali także ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy zarządzania gospodarczego w UE.

Minister Rzeczkowska poprowadziła dyskusję w jednym z podstolików i zwróciła m.in. uwagę, że propozycje KE nie odpowiadają na polski postulat, wspierany przez inne kraje, ws. uwzględniania w unijnych regułach zwiększonych wydatków obronnych państw członkowskich. Dodatkowe koszty związane z obronnością, służące także wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu. Wątpliwości Polski dotyczą także sposobu analizy stabilności zadłużenia i charakteru nadzoru budżetowego w UE, który powinien być nadal procesem wielostronnym.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Sztokholmie ministrowie kontynuowali dyskusję dotyczącą wspierania Ukrainy i koordynacji działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową także pod kątem odbudowy powojennej Ukrainy. Minister Rzeczkowska raz jeszcze zaznaczyła, że Polska popiera wszelkie działania o wymiarze solidarnościowym, wspierające Ukrainę. Pozytywnie oceniła działania na forum międzynarodowym, w szczególności powołanie Wielostronnej Platformy Koordynacji Darczyńców na rzecz Ukrainy (Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine). Stwierdziła, że Polska, z uwagi na swoje geograficzne położenie, kluczowe dla odbudowy Ukrainy, i bliskie relacje gospodarcze z Ukrainą, powinna być włączona w dyskusje dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy.

Minister Rzeczkowska wzięła również udział w posiedzeniu Eurogrupy w formacie inkluzywnym. Ministrowie zapoznali się ze stanem prac w zakresie unii bankowej, w tym ostatnimi propozycjami dotyczącymi reformy ram dla zarządzania kryzysowego i gwarancji depozytów. Minister finansów Estonii przedstawił priorytety nowego rządu.

Blisko 800 uczestników na kongresie „Polska wieś XXI”

Blisko 800 osób związanych z branżą rolną, w tym około 100 panelistów z Polski i zagranicy wzięło udział w drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Warszawie.  Przez dwa dni w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton uczestnicy kongresu debatowali nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, a także kilkunastu byłych ministrów rolnictwa pełniących swą funkcję w kolejnych rządach minionych 30 lat. Z uczestnikami kongresu zdalnie połączył się także Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tak szeroka reprezentacja i rozmowa o przyszłości polskiej wsi ponad podziałami umożliwiła spojrzenie na omawiane tematy z szerszej perspektywy uwzględniającej różnorodne i często odmienne punkty widzenia. „Proszę was o jedno […], nie musicie pomagać Telusowi, nawet nie musicie pomagać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wszyscy mamy takie same poglądy. Ale są pewne sprawy, które są świętymi rzeczami, które są ponad naszymi poglądami politycznymi. To jest właśnie sprawa pomocy polskiemu rolnikowi. To jest właśnie sprawa silnego polskiego rolnictwa. I jestem przekonany, że, cytując pana ministra Ardanowskiego, jeżeli nie będziemy się okładać cepami politycznymi, to razem możemy zbudować polskie rolnictwo silne”, mówił podczas inauguracji Kongresu Polska Wieś XXI minister Telus.

Jednymi z głównych tematów poruszonych podczas kongresu było bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Dużo uwagi poświęcono także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich. Uczestnicy debatowali również m. in. o polityce zdrowotnej, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich.

Tegoroczny kongres miał również wymiar międzynarodowy. Jego elementem był Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym uczestniczyli zagraniczni goście. Zjazd był okazją do dyskusji międzypokoleniowej i umożliwił przedstawienie potrzeb nowego pokolenia rolników gospodarujących na wsi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat. Ich owocem jest pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej, który opublikowany zostanie wkrótce wraz z pełnym raportem podsumowującym wydarzenie.

————————-

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.