Kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na EKG w Katowicach

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). To jedna z największych imprez biznesowych w Europie Centralnej. W 15. edycji wydarzenia weźmie udział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Grzegorz Puda

24 kwietnia

 • godz. 12.30 „Fundusze UE – wykorzystać potencjał” – wystąpienie inauguracyjne i udział w panelu

Tematy debaty: Inwestycje z największymi szansami na wsparcie ze środków UE w perspektywie 2021-2027. Zmiany w aplikowaniu o środki UE – opinie wnioskodawców i beneficjentów. Możliwości finansowania wkładu własnego w ramach inwestycji z udziałem środków UE – także w kontekście obecnej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego. Jak najefektywniej wykorzystać finansowanie z funduszy unijnych? Jak unikać błędów i pułapek? Harmonogram naborów wniosków w Krajowym Planie Odbudowy – co dalej? Przegląd pierwszych konkursów w ramach KPO. Fundusze UE w czasie wojny na Ukrainie. Środki na odbudowę; wsparcie ze środków europejskich dla uchodźców na terenie Polski – efekty wybranych konkursów; doświadczenia i kontynuacja.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

25 kwietnia

 • godz. 9.30 „Regiony i inwestycje”

Tematy debaty: Fundusze unijne ważnym źródłem finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Ostatnie tak duże środki do wykorzystania? Programy, plany i instrumenty; alokacje i napięte harmonogramy w nowej perspektywie finansowej do 2027 roku. Spójność i transformacja – europejskie priorytety a plany polskich województw. W co chcą inwestować regiony? Nowe inwestycje prorozwojowe szansą na wpisanie się w globalne trendy: zielona i efektywna energetyka i transport, nowoczesna infrastruktura, klimat i środowisko, cyfryzacja. Otoczenie makroekonomiczne i stan finansów samorządowych a ich zdolność do zapewnienia wkładu własnego w projekty. Regionalna współpraca obszarów przygranicznych w kontekście inwestycji infrastrukturalnych i dzielenia się dobrymi praktykami.

 • godz. 19.00 Gala TOP Inwestycje Komunalne 2023

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez PortalSamorządowy.pl. Jego celem jest honorowanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wyróżnienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

26 kwietnia

 • godz. 11.30 panel „Rewitalizacja przestrzeni miejskich”

Tematy debaty: Skala i charakter działań rewitalizacyjnych w polskich miastach. Nowe funkcje przestrzeni miejskich – oczekiwania mieszkańców, możliwości samorządu, ambicje inwestorów. Projekty twarde, miękkie i zintegrowane. Rewitalizacje udane i chybione – przegląd doświadczeń, katalog błędów, uniwersalne zasady. Zachowanie dziedzictwa, stworzenie nowej wartości, zapobieżenie kryzysowi lub utracie funkcji – różne cele miejskich programów rewitalizacyjnych. Koszty, finansowanie, korzyści – jak mierzyć efektywność rewitalizacji?

wierzę, że będziemy mogli wzmacniać dialog między naszymi krajami

– Mamy dobre doświadczenia z funkcjonowania tutaj w Chile. Chcemy być szerzej obecni na rynku chilijskim. Z naszej strony zadeklarowaliśmy chęć udziału we wspólnych inwestycjach – mówi wicepremier Jacek Sasin po spotkaniu z Minister Górnictwa Chile.

Wiceminister Jacek Sasin podczas spotkania z Minister Górnictwa Chile

Wicepremier Jacek Sasin, podczas kolejnego dnia swojej wizyty, spotkał się z Minister Górnictwa Chile Panią Marcelą Hernando. Rozmowy dotyczyły m. in. współpracy polsko-chilijskiej w zakresie rozwoju górnictwa rud miedzi, kwestii związanych z przygotowywanym nowych regulacji podatkowych oraz przyszłych możliwości inwestowania w Chile przez KHGM, szczególnie w kontekście planowanych przez tamtejszy rząd działań zmierzających do intensyfikacji litu. Surowca ważnego w kontekście transformacji energetycznej.

 – Chile jest tym miejscem, które skupia sporą część światowych zasobów miedzy i litu – strategicznych surowców. Warto być tutaj obecnym. Jest tu sporo międzynarodowych firm. Cieszę się, że KGHM jest także wśród nich – mówi wicepremier Jacek Sasin.

  Chile jest krajem górniczym i jego rozwój gospodarczy w dużym stopniu zależy od wydobycia i eksportu surowców naturalnych. Posiada największe rezerwy złóż miedzi na świecie, jednak są to złoża o niskiej zawartości tego kruszywa. KGHM inwestując w kopalnie Sierra Gorda udowodnił, że ma doświadczenie i technologię do eksploatacji tych złóż i osiąga bardzo dobre wyniki.

– Inwestycja KGHM w Sierra Gorda sprawdziła się. W ostatnich latach bijemy rekordy wydajności wydobywczej i przerobowej. Osiągnięto tutaj znakomite wskaźniki jeśli chodzi o koszt wydobycia jednej tony miedzi – uzasadnia wicepremier.

Należy podkreślić, że należąca do KGHM kopalnia, podczas eksploatacji, spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska. Korzysta z odnawialnych źródeł energii, nie używa słodkiej wody lecz doprowadza ją z morza. Tego typu osiągnięcia są znakomitym argumentem do rozmów z chilijskim rządem o rozszerzeniu współpracy i kolejnych inwestycjach.

Wicepremier przekazał także dobre informacje związane ze zmianą podatku miedziowego.

 – Wydaje się, że przedstawione propozycje podczas naszych wspólnych rozmów są krokiem w dobrą stronę. Czekamy teraz na decyzję parlamentu chilijskiego i wtedy poznamy ostateczny kształt tych przepisów – dodaje Jacek Sasin.

Byli i obecni ministrowie rolnictwa na kongresie „Polska wieś XXI”

Już w środę rozpocznie się druga edycja Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI z udziałem ministrów rolnictwa pełniących swą funkcję w kolejnych rządach ostatnich 30 lat.  Podczas tego wydarzenia, które odbędzie się od 19 do 20 kwietnia w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton, uczestnicy debatować będą nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

Kongres zainauguruje debata panelowa , w której udział potwierdzili Jan Krzysztof Ardanowski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018-2020), Artur Balazs (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1999-2001), Janusz Byliński (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1990-1991), Roman Jagieliński (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  w latach 1995-1997), dr Jacek Janiszewski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999), Gabriel Janowski (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1991-1993), Krzysztof Jurgiel (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005-2006 i 2015-2018), Jarosław Kalinowski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  latach 2001-2003), Wojciech Mojzesowicz (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2007), Grzegorz Puda (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2020-2021), dr inż. Marek Sawicki (Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi w latach 2007-2012 i 2014-2015), dr inż. Andrzej Śmietanko (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1993-1995) oraz Adam Tański (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 1991, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2003). Z uczestnikami kongresu zdalnie połączy się także Komisarza UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Tak szeroka reprezentacja i rozmowa o przyszłości polskiej wsi ponad podziałami umożliwi spojrzenie na omawiane tematy z szerszej perspektywy uwzględniającej różnorodne i często odmienne punkty widzenia.

Wśród tematów, które zostaną poruszone podczas kongresu, na pierwszy plan wybija się bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Sporo czasu poświęcone zostanie także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich.

Goście porozmawiają również o polityce zdrowotnej (debata z udziałem m.in. Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika), społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich. O sprawach mieszkańców wsi i rolnictwa z perspektywy organów kontroli państwowej i ochrony prawa dyskutować będą m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

Kongres Polska wieś XXI

Tegoroczny kongres ma również wymiar międzynarodowy. Jego elementem jest Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym udział wezmą zagraniczni goście. Zjazd będzie okazją do dyskusji międzypokoleniowej i pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbędzie się ponad 20 różnych debat z udziałem około 100 panelistów z Polski i zagranicy. Celem nadrzędnym kongresu jest wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Zarejestruj się

Więcej informacji o kongresie, szczegółowy program i rejestracja uczestników znajdują się na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl/pl. Organizatorzy zachęcają do rejestracji online, która dostępna jest do wtorku, 18 kwietnia do godz. 16:00.

Kongres Polska wieś XXI

————————-

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI objął Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia zostało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceminister Marek Wesoły: unijne rozporządzenie metanowe jest szkodliwe dla polskiego górnictwa i gospodarki

– Musimy zrobić wszystko by nie dopuścić do wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy o redukcji emisji metanu. Jej wprowadzenie doprowadzi w konsekwencji do likwidacji polskich kopalni – mówi wiceminister Marek Wesoły, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie wicepremiera Jacka Sasina i Marka Wesołego z przedstawicielami Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce. – Transformacja energetyczna jest dla Polski wielkim wyzwaniem i zbyt rygorystyczne unijne regulacje mogą bardzo utrudnić ten proces – przestrzega wiceminister Marek Wesoły.

Rozporządzenie UE w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym może okazać się kluczowe dla stabilnego funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w najbliższym czasie. Projekt rozporządzenia zakłada zmniejszenie emisji metanu z szybów kopalń działających i kopalń nieczynnych. Pierwotnie Komisja Europejska zaproponowała bardzo restrykcyjne parametry tj. 0,5 tony metanu/kilotonę wydobywanego węgla do 2031 r. Następnie po osiągnięciu porozumienia przez Radę ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE), zaproponowano zmianę projektu w taki sposób, aby od 1 stycznia 2027 r. obowiązywało ograniczenie emisji metanu szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla kamiennego emitujących powyżej 5 ton metanu/kilotonę wydobywanego węgla, a od stycznia 2031 r. – 3 tony metanu/kilotonę węgla w przeliczeniu rocznym na kopalnię i na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

 Przy tego typu regulacjach bardzo ważne jest dla nas zwiększenie okresu przejściowego. To  czas na pozyskanie innowacyjnych technologii i wprowadzenie ich w życie – argumentuje wiceminister Marek Wesoły.

Na zagrożenia wynikające z tego dokumentu już wcześniej zwracał uwagę wicepremier Jacek Sasin apelując do wszystkich polskich europarlamentarzystów by podczas prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim podjęli niezbędne działania w celu zmiany ww. przepisów.

Podpisano porozumienie w zakresie budowy badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji w Policach

Grupa Azoty Police, amerykańska spółka Ultra Safe Nuclear Corporation i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały porozumienie w zakresie budowy w Policach badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji.

Minister Karol Rabenda podczas podpisania porozumienia w zakresie budowy w Policach badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji
Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR – (Micro-Modular-Reactor) od USNC. W najbliższym półroczu strony opracują kompleksowy program badawczy oraz wspólnie przygotują plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji MMR.

Zgodnie z założeniami na pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 30 MWt. Reaktor będzie służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. Zostanie on podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym. Współpraca w tym zakresie pozwoli na opracowanie planu wdrożenia na pełną skalę wykorzystania energii jądrowej do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty Police. Będzie to kolejny, istotny krok w kierunku dekarbonizacji procesów technologicznych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

 • Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, przede wszystkim sytuacja na rynku gazu, pokazała jak istotną kwestią dla funkcjonowania krajowego biznesu jest dywersyfikacja źródeł energii. Nie mam wątpliwości, że inwestycje w tym kierunku powinny być traktowane priorytetowo, stąd wspieramy wszystkie projekty – w tym oczywiście również technologie SMR i MMR – których celem jest rozwój źródeł stabilnej i niskoemisyjnej energii w Polsce – powiedział Karol Rabenda, Wiceminister Aktywów Państwowych.
 • Województwo zachodniopomorskie w ostatnich latach stało się miejscem strategicznych inwestycji, którym towarzyszy rozwój ważnych dziedzin nauki. Cieszę się, że obok „Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej” powstanie ośrodek, w którym nasi naukowcy i studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań nad zaawansowaną technologią mikroreaktorów jądrowych. Współpraca zapewni Grupie Azoty Police dostęp do bezpiecznej, niezawodnej i bezemisyjnej energii – mówi Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski.
 • Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 i jej kluczowy projekt „Zielone Azoty” zakłada, że łączna moc nowych mocy OZE w 2030 roku osiągnie w Grupie Kapitałowej blisko 380 MW. W planie rozwoju komunikowaliśmy również wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów, w tym MMR co umożliwi pozyskanie dodatkowych megawatów zeroemisyjnych źródeł energii. Dzisiejsze trójstronne porozumienie podpisywane w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie otwiera Grupie Azoty drogę do skutecznego wdrożenia technologii MMR 4 generacji na terenie naszych zakładów w horyzoncie naszej strategii do 2030 roku. Dążymy do jak najszybszej transformacji klimatyczno-energetycznej i dywersyfikacji naszych źródeł energii, dlatego chcemy, by szczegóły naszej współpracy zostały doprecyzowane już w najbliższym półroczu – mówi Tomasz Hinc, Prezes Grupy Azoty S.A. USNC, z siedzibą w Seattle, Waszyngton, USA, jest światowym liderem i silnym integratorem pionowym technologii i usług jądrowych na Ziemi i w Kosmosie. MMR firmy USNC to wysokotemperaturowa chłodzona gazem „bateria jądrowa” czwartej generacji, wykorzystująca całkowicie ceramiczne mikrokapsułki (FCM®) w celu uzyskania najwyższego poziomu bezpieczeństwa. MMR oferuje proste, skalowalne, bezemisyjne źródło energii, które chroni zasilane przez niego obiekty przemysłowe i jest niezbędne do dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Ultra Safe Nuclear prowadzi aktywne projekty wdrażania mikroreaktorów w Kanadzie w Canadian Nuclear Laboratories w Chalk River, w Stanach Zjednoczonych na University of Illinois Urbana-Champaign oraz na Uniwersytecie LUT w Lappeenranta w Finlandii. Dodatkowe projekty są w trakcie opracowywania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Porozumienie zostaje zawarte w ramach amerykańsko-polskiej współpracy w tym obszarze, formalnie ustanowionej na mocy umowy międzyrządowej z lutego 2021 r. Wysokotemperaturowy chłodzony gazem MMR jest postrzegany jako istotne rozwiązanie dla dekarbonizacji przemysłu.
 • Wdrożenie naszych wysokotemperaturowych baterii jądrowych wraz z Grupą Azoty i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym otwiera drogę do dekarbonizacji oraz budowy nowoczesnej infrastruktury jądrowej oraz rozwoju kadr energetyki jądrowej w Polsce. Projekt jest przykładem wsparcia USA w obszarze niezależności energetycznej Polski. Wraz z naszym partnerem Hyundai Engineering Corporation w pełni popieramy plany Grupy Azoty dotyczące redukcji śladu węglowego i mamy przyjemność zaoferować Uniwersytetowi Zachodniopomorskiemu możliwości badań przemysłowych naszego mikroreaktora wysokotemperaturowego – powiedział Francesco Venneri, Dyrektor Generalny i Założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation. Porozumienie zakłada również możliwość organizacji szkoleń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym umożliwienie przeprowadzenia praktycznych badań stosowanych związanych z produkcją czystej energii MMR.
 • Do budowy badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji potrzebni są ludzie – nowe, silne kadry, które będą specjalizowały się w energetyce atomowej. Przygotujemy je do pracy, zapoznamy z tą dziedziną, ponieważ mamy ku temu ogromne możliwości. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie cały czas rozwija unikatową infrastrukturę badawczą, która umożliwia krajowym i zagranicznym podmiotom realizację badań i projektów badawczo-rozwojowych w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Jesteśmy jednym z kluczowych podmiotów na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej w dziedzinie nauk technicznych i energetyki i zarazem jedną z jedenastu krajowych politechnik. Nasze kompetencje potwierdzają krajowe instytucje, które wyznaczają standardy na rynku szkolnictwa wyższego i nauki – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Zgoda na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z LOTOS SPV 5

Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z LOTOS SPV 5. Spółka PKN ORLEN posiada 100 proc. udziałów spółki LOTOS SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia. Jego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy ORLEN.

stacja benzynowa Orlenu
Najważniejsze rozwiązania
Polski Koncern Naftowy ORLEN połączy się ze spółką LOTOS SPV 5.
Spółka PKN ORLEN jest jedynym wspólnikiem (posiada 100 proc. udziałów) spółki LOTOS SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia.
Zarządy PKN ORLEN i LOTOS SPV 5 uzgodniły i podpisały plan połączenia spółek 7 lutego 2023 r. Operacja wynika z procesu połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS.
Połączenie PKN ORLEN i LOTOS SPV 5 uprości strukturę właścicielską Grupy Kapitałowej ORLEN. Przyczyni się do optymalizacji zarządzania, usprawnienia procesów operacyjnych oraz obniżenia kosztów działalności GK ORLEN.

Inwestujemy w infrastrukturę przesyłową gazu zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polaków

– Dla mieszkańców Podlasia to bardzo ważna inwestycja bo zapewnia bezpieczne zaopatrzenie w gaz. Tutejsi mieszkańcy już nie będą musieli się martwić czy Rosja zakręcić kurek czy nie – mówi wicepremier Jacek Sasin miejscowości Ostrożne na Podlasiu, gdzie wybudowano interkonektor gazowy łączący Polskę i Litwę.

Otwarcie Interkonektora

Interkonektor umożliwia przesyłanie gazu między Polską i Litwą. To strategiczna inwestycja PGE dla Białegostoku i regionu. Zabezpiecza ona energetycznie mieszkańców stolicy Podlasia, po tym, jak Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez Gazociąg Jamalski. Przez lata Białystok był zasilany z dwóch stron – z kierunku warszawskiego i białoruskiego. Po odcięciu dostaw ze wschodu, od blisko roku gaz płynął tutaj tylko od strony stolicy. Teraz Podlasie jest bezpieczne i może być zaopatrywane w gaz także od strony Litwy.

Jak podkreśla wicepremier Jacek Sasin – „Polska w końcu zrzuciła z siebie rosyjskie jarzmo, które przez kilka dziesięcioleci stanowiło zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego”.  

– Dzisiaj całość surowców energetycznych trafia do Polski z innych kierunków. Jeśli chodzi o kierunek rosyjski, to nie ma ani 1 metra sześciennego gazu z Rosji, ani 1 litra ropy naftowej, ani 1 tony rosyjskiego węgla – argumentuje wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier podkreśla, że rząd wspiera gazyfikacje gmin,  która jest ważnym elementem transformacji energetycznej, zwłaszcza regionów do tej pory zaniedbanych. Inwestycje Spółek Skarbu Państwa w tę infrastrukturę są odpowiedzią na oczekiwanie obywateli, aby mieli ciepło w domach i by czuli się bezpiecznie.

– Kiedy objęliśmy rządy w 2015 r. na 118 gmin w woj. Podlaskim zaledwie w 24 gminach była sieć gazownicza, przez te ostatnie lata udało się prawie podwoić tę ilość – dodatkowe 19 gmin uzyskało dostęp do sieci gazowniczej – mówi wicepremier Jacek Sasin

Połączenie z Litwą otwiera także północno-wschodnią Polskę na dostawy gazu, który Grupa ORLEN odbiera w gazoporcie w Kłajpedzie, co umożliwia nam sprowadzenie przez litewski terminal 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

– Polityka dywersyfikacji dostaw źródeł surowców oraz inwestycji w infrastrukturę energetyczną sprawdziła się, bo zapewnia Polsce niezależność gospodarczą oraz bezpieczeństwo energetyczne jej obywateli – uzasadnia wicepremier Jacek Sasin

Przykładem takiej właśnie polityki była m.in.: Rozbudowa Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Budowa gazociągu Baltic Pipe, interkonektorów ze Słowacją i Litwą czy połączenia gazowe z Niemcami i Czechami. Wcześniej do naszego kraju sprowadzano z Rosji ok 90 proc. gazu, dzisiaj 0 procent. Dzięki  takim inwestycjom Polsce nie zabrakło gazu pomimo wstrzymania jego dostaw z kierunku wschodniego.

Wicepremier Jacek Sasin podczas pobytu na Podlasiu spotkał się także z mieszkańcami w Wysokiem Mazowieckiem i złożył kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II w Zambrowie.

Trwają obrady Komitetu do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego

W Dusseldorfie, 7 marca, rozpoczęła się 43. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego.

Stół plenarny przy którym obradują uczestnicy komitetu.
Pierwszy dzień sesji był podsumowaniem dziesięcioletniej pracy nad Normą na preparaty do dalszego żywienia starszych niemowląt oraz na produkty dla małych dzieci. Norma ta – z wyjątkiem preambuły – zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Komisję Kodeksu Żywnościowego jeszcze w tym roku. Przedłużająca się dyskusja na tekstem preambuły wynika z braku zgody części państw na zawarcie odniesienia do dokumentu opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia – International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes.

Do omówienia na spotkaniu pozostaje wciąż wiele istotnych tematów, w tym:

zasady ustalania referencyjnych wartości spożycia (NRV-R) dla preparatów przeznaczonych dla osób w wieku od 6 do 36 miesiąca,
technologiczne uzasadnienia stosowania substancji dodatkowych w preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt.
Przewiduje się również dyskusję nad propozycjami nowych prac, w tym nad metodą pomiaru słodkości w Normie dla preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt.

Ostateczne decyzje i rezultaty tegorocznych obrad Komitetu do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego będą ujęte w oficjalnym raporcie z sesji dostępnym na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że obecność Unii Europejskiej jako organizacji członkowskiej KKŻ FAO/WHO oraz jej państw członkowskich na sesji jest istotna, ponieważ prace tego Komitetu mają znaczenie dla zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywności. Opracowywane przez Komitet normy skierowane są do szczególnej grupy populacyjnej, a podejmowane decyzje mają wpływ na kształt unijnej legislacji.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach działalności Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO koordynuje uczestnictwo Polski w pracach KKŻ i jej komitetów. Więcej informacji w zakładce Współpraca międzynarodowa.

Prawie miliard złotych na „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał porozumienie z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące zasilenia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Dzięki połączeniu środków z Funduszu Pracy ze środkami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego łączna pula środków na Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wzrośnie do kwoty 936 mln zł. Zawarte dziś porozumienia dotyczą uruchomienia pierwszego z planowanych w programie FERS instrumentów finansowych, dotyczących pożyczek na samozatrudnienie.

Program kierujemy głównie do grup, które mogą wykazać się większą aktywnością na rynku pracy – do osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami

– mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Korzystne pożyczki

Program zakłada znaczne zwiększenie zasięgu, bowiem wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas.

O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się również osoby pracujące, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich 3 miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach, do wysokości nawet 134 tys. zł bez wymaganego wkładu własnego z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty, z możliwością częściowego umorzenia nawet do kwoty 40 tys. zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Minister Maląg, potwierdzając bardzo dobrą sytuację na naszym rynku pracy, przejawiającą się niską stopą bezrobocia rejestrowanego, wynoszącą w lutym zaledwie 5,5 proc, zwróciła uwagę, że jednym z głównych odbiorców działań aktywizacyjnych powinny być osoby młode, wchodzące na rynek pracy.

Dla 7 tys. osób

Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania

– mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak dodał:

Wsparcie umożliwi ubieganie się o pożyczki na samozatrudnienie także osób pracujących o niższych dochodach, które do tej pory nie mogły skorzystać z tej formy pomocy. Co więcej, osoby bezrobotne korzystające z pożyczki w ramach projektu FERS będą mogły ubiegać się o jej częściowe umorzenie. Liczymy, że pierwsze pożyczki zostaną udzielone jeszcze w tym półroczu. Szacujemy, że z dofinansowania skorzysta blisko 7 tys. osób.

Minister Puda wyraził nadzieję, że współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej będzie nadal się rozwijać. Celami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 są m. in. zapewnienie opieki nad dziećmi oraz rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej.

Podpisaliśmy porozumienie, dzięki któremu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + wesprą i zwiększą budżetu Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie, który od lat jest realizowany z powodzeniem. Przeznaczymy na ten cel 674 mln zł. Jest to pierwszy z czterech instrumentów finansowych zaplanowanych w programie FERS na lata 2021-2027

– podkreślił minister Grzegorz Puda.

Ważne elementy

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – powiedział Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu BGK. Podkreślił, że oba te elementy muszą współistnieć równorzędnie, gdyż nie da się osiągnąć jednego bez drugiego.

Dodał, że cenne są inicjatywy wsparcia, skierowane do osób fizycznych, mniejszych podmiotów gospodarczych, podmiotów ekonomii społecznej lub służące kształceniu ustawicznemu.

Tranzyt zbóż z Ukrainy – ważne ustalenia ministrów Polski i Ukrainy

Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, zarówno drogowy, jak i kolejowy, będzie zabezpieczony przez plombowanie. Plomby będą zdejmowane w koncesjonowanych magazynach portowych albo w innych krajach, wskazanych jako docelowe. Zboże, którego miejscem docelowym jest Polska, będzie podlegało ścisłym kontrolom odpowiednich służb – tak jak dotychczas. Ustalenia te są wynikiem dzisiejszych rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.

GŁÓWNE

Uzgodnienia szefów resortów rolnictwa

– Uzgodniliśmy dwa sposoby postępowania w przypadku tranzytu zboża z Ukrainy przez terytorium Polski – poinformował wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk po zakończeniu rozmów.

Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił powody, dla których strona polska w ostatnim czasie zintensyfikowała kontrole graniczne zbóż pochodzących z Ukrainy. Zwrócił uwagę na przypadki przesyłek, które zostały zatrzymane, ponieważ stwierdzono w nich nieprawidłowości. Podkreślił, że w interesie zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości eksportowanych towarów rolno-spożywczych.

Minister Mykoła Solski zgodził się, że zboże przewożone przez granicę musi spełniać wszystkie niezbędne standardy. Zaproponował modyfikację procedur tranzytowych dla towarów kierowanych przez polskie porty morskie do krajów trzecich oraz towarów kierowanych przez terytorium Polski do innych państw Unii Europejskiej.

Zasady zabezpieczenia tranzytu – wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa

W konkluzjach spotkania ministrowie przyjęli dokument: Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r. Są w nim zawarte ustalone zasady tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r.

Zgodnie z dokumentem:

 • Na środki transportu drogowego będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne), które będą zdejmowane w miejscu przeznaczenia towaru.
 • W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek nałożenia plomb na każdy wagon. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą kontrolować te plomby.
 • W sytuacji stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklarowanym a faktycznym miejscem rozładunku towaru strona ukraińska wykluczy spedytorów, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, z dalszych operacji przewozowych.

Pełny tekst oświadczenia znajduje się w załączniku.

Zboże pozostające w Polsce

Zboże, którego miejscem docelowym będzie Polska, będzie w dalszym ciągu ściśle kontrolowane przez odpowiednie służby, w zależności od jego przeznaczenia.

Handel rolno-spożywczy z Ukrainą

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W 2022 r. odnotowaliśmy wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o 16 proc. (z 811,5 do 945,3 mln EUR). Do Ukrainy trafiały głównie: sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt i kawa.

Materiały

Do pobrania
Wspólne​_oświadczenie​_ministrów​_rolnictwa​_Polski​_i​_Ukrainy​_po​_spotkaniu​_w​_Warszawie​_3​_v3​_fin​_​_(002).pdf 0.13MB