Blisko 1,5 mld euro dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej

Do województwa świętokrzyskiego – w ramach nowego programu regionalnego – trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w konferencji inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Na zdjęciu widocznych jest 5 osób (4 kobiety i mężczyzna). W środku stoi Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, w tle ekran konferencji.

Przekrojowy zakres i różnorodność projektów, które w kolejnych latach będą realizowane z pieniędzy unijnych, pokazuje, jak istotne wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego będzie stanowił nowy program regionalny. Te środki bez wątpienia przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu Polski. Będą stanowiły też kontynuację przedsięwzięć, które udało się tam do tej pory zrealizować ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na uroczystości inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyli również eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy z tego regionu.

Jestem przekonana, że środki z tego programu będą również nieocenioną pomocą w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego i niwelowania negatywnych skutków wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną przeznaczone na finasowanie projektów m.in. w takich obszarach jak:

 • prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,
 • rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców,
 •  rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców,
 • ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych i publicznych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • rozwój transportu miejskiego i rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu,
 • kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
 • wsparcie turystyki i kultury w regionie.

Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Strategiczne cele programu dla województwa świętokrzyskiego

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r.  To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

Najważniejsze cele Programu obejmują:

 • wzmocnienie potencjałów i wyeliminowanie niekorzystnych cech gospodarki regionalnej,
 • osłabienie negatywnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych,
 • racjonalne i prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, w szczególności obszarów słabo zurbanizowanych,
 • podniesienie standardu życia, poprawa i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

Polsko-luksemburskie rozmowy o wzmocnieniu współpracy ekonomicznej

Cztery kolorowe elementy połączone w jeden trzymane przez cztery osoby
Minister Magdalena Rzeczkowska spotkała się z Yuriko Backes, minister finansów Luksemburga.
Głównymi tematami rozmów szefowych resortów finansów Polski i Luksemburga były kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, reforma zarządzania gospodarczego w UE, konkurencyjność europejskiej gospodarki i zrównoważone finanse.
Wydarzeniem towarzyszącym wizycie minister Backes w Polsce była konferencja dotycząca zrównoważonego finansowania zorganizowana przez Ambasadę Luksemburga w Warszawie, na której minister Magdalena Rzeczkowska wygłosiła przemówienie.
Wsparcie dla Ukrainy
Polskę i Luksemburg łączy znakomita współpraca zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach współpracy multilateralnej na forach międzynarodowych – UE, NATO i ONZ. Szefowa polskiego resortu finansów pozytywnie oceniła wsparcie Luksemburga dla Ukrainy i dodała, że konieczne jest zintensyfikowanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Minister Rzeczkowska przekazała postulat Polski, aby nie tylko nie ustawać w pomocy Ukrainie w zaspokajaniu jej bieżących potrzeb, ale także koniecznie utrzymać wsparcie dla Ukrainy w perspektywie długoterminowej. Wyraziła również nadzieję na poparcie przez Luksemburg dalszego wzmocnienia sankcji UE wobec Rosji i znalezienia rozwiązania dla korzystania z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Reforma zarządzania gospodarczego w UE
Komisja Europejska 9 listopada 2022 r. opublikowała komunikat dotyczący reformy zarządzania gospodarczego w UE. Według propozycji KE fundamentem nowego zarządzania gospodarczego UE mają być zdrowe finanse publiczne. Minister Rzeczkowska podzieliła opinię Komisji Europejskiej, która wzywa do uproszczenia zarządzania gospodarczego UE, tak aby było bardziej zrozumiałe zarówno dla decydentów politycznych, jak i opinii publicznej. Jednocześnie, wskazała na szereg wątpliwości co do reformy zaproponowanej przez UE, które wymagają konstruktywnej i intensywnej dyskusji w toku dalszych prac na nową propozycją zarządzania gospodarczego. Minister Backes zgodziła się, że projekt wymaga ostrożności i czasu, by jego rozwiązania brały pod uwagę zróżnicowanie gospodarek UE i ich równe traktowanie.

Zrównoważone finansowanie
Kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju była ważnym wątkiem spotkania minister Rzeczkowskiej z jej luksemburską odpowiedniczką. W tym kontekście, Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przedstawiła plan rozwoju i działania w horyzoncie krótko- i długoterminowym związanych ze zrównoważonym finansowaniem w Polsce. Wskazała, że transformacja energetyczna jest kluczowym wyzwaniem, które angażuje uczestników rynku kapitałowego. Polska strategia zakłada jednak, że proces ten będzie sprawiedliwy społecznie.

Strategia ma na celu budowanie rynkowego dialogu w ramach prac powołanych grup roboczych, edukację i promocję finansów wspierających cele środowiskowe i społeczne oraz rozwijanie zrównoważonych produktów takich jak zielone obligacje czy indeksy. Dla realizacji tych celów do życia została powołana Platforma Zrównoważonych Finansów, która działa przy MF. Jej zadaniem będzie określenie strategicznych kierunków dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce.

Strony spotkania uzgodniły, że będą prowadzić dalszy dialog w tym zakresie na poziomie roboczym.

Polsko-luksemburskie relacje gospodarcze
Według danych NBP wartość kapitału zainwestowanego w Polsce na koniec 2021 r. przez firmy z Luksemburga wyniosła 29,938 mld euro. Tym samym Luksemburg znajduje się na 3. miejscu wśród największych inwestorów po Niderlandach i Niemczech.

Według danych GUS na koniec 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1086 podmiotów z udziałem luksemburskiego kapitału. Istnieje duży potencjał do rozwoju współpracy handlowej. Luksemburg według danych GUS za rok 2022 zajmuje 48. miejsce wśród partnerów handlowych Polski pod względem wartości eksportu (0,17% udziału w polskim eksporcie ogółem; 49. pozycja w 2021 roku) i 61. miejsce pod względem polskiego importu (0,1% udziału w polskim imporcie ogółem).

Otwarcie Polskiej Akademii Lotniczej

 • Polskie kadry branży lotniczej zyskują nowoczesny ośrodek do uczenia się i doskonalenia umiejętności – mówi wiceminister Maciej Małecki.

Wiceminister Maciej Małecki podczas otwarcia Polskiej Akademii Lotniczej.
Wiceminister aktywów państwowych wziął udział w otwarciu Polskiej Akademii Lotniczej – ośrodka zapewniającego kompleksowe szkolenie personelu pokładowego. W ośrodku szkolić się będą piloci, którzy do tej pory swoje umiejętności musieli doskonalić na symulatorach za granicą, m.in. w Singapurze, Miami, Londynie czy Amsterdamie. Każdy taki wyjazd wiązał się ze znacznymi kosztami dla firmy.

 • Uruchomienie ośrodka jasno pokazuje, że po zapaści spowodowanej pandemią polskie lotnictwo ma wizję i perspektywy dalszego rozwoju – podkreśla Maciej Małecki.

Zdaniem wiceministra, spółki zrzeszone w Polskiej Grupie Lotnicznej dobrze odpowiedziały na ten kryzys redukując koszty działalności oraz wdrażając szereg zmian i udogodnień dla podróżnych.

 • Jestem świadomy, że rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba pasażerów to wielka zasługa pracowników tego sektora – mówi Maciej Małecki.

Polska Akademia Lotnicza została wyposażona w symulatory potrzebne do szkoleń załóg pokładowych. Łączne wydatki na zakup, adaptację pomieszczeń i instalację urządzeń szkoleniowych wyniosły ok. 19,2 mln zł.

 • Dzięki współpracy spółek z Grupy Polskiej Grupy Lotniczej, połączeniu wiedzy i umiejętności wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnej infrastrukturze, Polska Akademia Lotnicza jest w stanie zapewnić personelowi pokładowemu kompleksowe szkolenie w jednym miejscu – dodaje Maciej Małecki.

Polska Akademia Lotnicza prowadzi obecnie szkolenia dla osób zamierzających uzyskać licencje pilota różnej kategorii oraz dodatkowe szkolenia kwalifikacyjne. Od 1 lutego 2023 r. dostępne są także szkolenia dla załóg pokładowych PLL LOT.

 • Jestem przekonany, że dzisiejsza inauguracja znacząco wzmocni potencjał biznesu lotniczego w naszym kraju, a rozwój tego ośrodka będzie miał istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo podróży lotniczych. Myślę, że inwestycja przyniesie znaczące oszczędności dla linii lotniczych PLL LOT – podsumowuje wiceminister.

Nowe autobusy elektryczne dla Warszawy

Flota autobusów elektrycznych Warszawskiego Transportu Publicznego powiększy się o 12 przegubowców. Obsłużą one linie w najbardziej zurbanizowanych rejonach stolicy. Wkrótce miasto ogłosi przetarg, a podpisanie umowy z dostawcą planowane jest pod koniec roku. Pierwszy z zamówionych „elektryków” wyjedzie na ulice pod koniec 2024 roku.

Warszawa wzięła udział w konkursie „Zielony transport publiczny”, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawski wniosek został oceniony pozytywnie i miasto otrzyma dofinansowanie do kupna autobusów elektrycznych. Dziś podpisane zostały umowy na pożyczkę i dotację z NFOŚiGW.

– Miasto stale inwestuje w modernizację floty autobusowej mając na celu zdrowie mieszkańców i jakość powietrza. Autobusy spalinowe są sukcesywnie zastępowane przez pojazdy nisko- i zeroemisyjne, czyli hybrydy, gazowce i elektryki. Po ulicach stolicy jeżdżą już 162 ciche i bezpieczne dla klimatu autobusy elektryczne, które wożą warszawiaków na wielu liniach w centrum miasta, w tym na reprezentacyjnym Trakcie Królewskim. To jedna z większych flot tego typu pojazdów w Europie. Wkrótce dołączy do nich tuzin kolejnych – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Wygodne i ciche

Każdy z elektryków zabierze ponad 120 pasażerów. Będą to pojazdy w najwyższym standardzie, obowiązującym w Warszawskim Transporcie Publicznym – niskopodłogowe, z klimatyzacją, systemem informacji pasażerskiej, miejscem dla wózków, rampą i blokadą alkoholową. Wyposażone zostaną również w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, jak przyciski (w tym opisane alfabetem Braille’a) informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia ramy dla wózków inwalidzkich i użycia tzw. przyklęku, czyli pochylenia autobusu na prawa stronę.

Dotacja oraz pożyczka

Koszt zakupu 12 autobusów i wyszkolenia co najmniej 10 kierowców posiadających uprawnienia instruktora oraz 15 pracowników zaplecza technicznego w zakresie obsługi pojazdu określono na ponad 47 mln zł. Z miejskiego budżetu będzie pochodziło ok. 8,8 mln zł, pozostała część to dotacja i pożyczka. Bezzwrotna dotacja wyniesie 13,44 mln zł i pokryje 35 proc. kosztów zakupu pojazdów. Pieniądze trafią do Warszawy w trzech częściach: 1,120 mln zł w 2024 roku; 11,648 mln i 672 tys. w 2025 r. Na pozostałą część miasto zaciągnie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę w kwocie 24,96 mln zł. Zostanie ona uruchomiona w dwóch transzach: 2,08 mln w roku 2024 i 22,880 mln zł w roku 2025. Spłata jest planowana w latach 2026-2036.

Projekt będzie realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego. Harmonogram zakłada, że w 2023 roku ogłoszony zostanie przetarg na zakup autobusów. Podpisanie umowy z dostawcą planowane jest pod koniec roku. Pierwszy autobus przyjechałby do stolicy rok później, a pozostałe 11 sztuk w pierwszych miesiącach 2025 roku. Autobusy będą własnością m.st. Warszawy i zostaną wydzierżawione miejskiemu operatorowi czyli Miejskim Zakładom Autobusowym. MZA zajmą się ich obsługą.

Trasy w centrum miasta

Pojazdy będą stacjonować – po cztery sztuki – w zajezdniach Woronicza, Ostrobramska i Stalowa i stamtąd będą kierowane na trasy w ramach umowy przewozowej zawartej z MZA. Dzięki zeroemisyjnym autobusom największe efekty ekologiczne można osiągnąć na trasach przebiegających przez teren zabudowy śródmiejskiej, gdzie jest największy ruch i konieczne jest ograniczenie emisji spalin.

Wstępny plan zakłada, że nowe elektryki obsłużą linię 136, czyli pojadą: Ostroroga – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Żwirki i Wigury – Wołoska – W. Rzymowskiego – W. Surowieckiego – Natolin. „Elektryki” będą mogły być także kierowane na inne trasy ale z zastrzeżeniem, że muszą być to linie przebiegające przez centralne rejony Warszawy. Nowe autobusy pozwolą na wycofanie z ruchu 12 najstarszych przegubowców z silnikami diesla.

Projekt pn. „Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy” jest dofinansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zielony Transport Publiczny”.

Limity akcji kredytowej na 2023 rok

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Haliny Szymańskiej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

W dniu 23 stycznia 2023 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2023 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł,
środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02)

limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)

limit akcji kredytowej w wysokości 10 mln zł,
środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków przedłużony do 17 marca

Termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony z 31 stycznia do 17 marca 2023 r. Dzięki temu, więcej samorządów będzie mogło skorzystać ze wsparcia na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące swoich zabytków.

Budynek Kancelarii Premiera.
Warto inwestować w zabytki
Rząd chce pomóc samorządom, aby polskie zabytki mogły odzyskać dawny blask. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. To także bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają bowiem na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Bezzwrotne rządowe wsparcie mogą przeznaczyć na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru. Dzięki temu nasze zabytki będą mogły być uchronione przed degradacją i niszczeniem.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład samorządów to jedynie 2 proc. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł; do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

Wnioski można składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem BGK w Aplikacji Polski Ład, udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl. Nabór wniosków zakończy się 17 marca 2023 r.

Minister Waldemar Buda powołał członków Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Waldemar Buda wręczył akta powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej.

Minister Waldemar Buda powołał członków Krajowej Izby Odwoławczej
Przed Państwem wielka odpowiedzialność, ale i niezwykle ciekawe doświadczenie zawodowe. Państwa decyzje będą często przesądzały o wielomilionowych kontraktach. Jako członkowie KIO będziecie Państwo funkcjonariuszami publicznymi, kierującymi się interesem publicznym i literą prawa. Bardzo cieszę się, że Państwo zdecydowali się podjąć to zadanie i wybrali zaangażowanie publiczne. Serdecznie gratuluję

 • powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowi członkowie KIO to:

Monika Banaszkiewicz
Elżbieta Dobrenko
Małgorzata Jodłowska
Krzysztof Sroczyński
Adriana Urbanik
W uroczystości wzięli udział także: prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, prezes Krajowej Izby Odwoławczej Jan Kuzawiński i wiceprezes UZP Joanna Knapińska.

Krajowa Izba Odwoławcza istnieje od 2007 r. Rolą KIO jest rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W jej skład wchodzi obecnie 44 członków. Są oni niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze oraz wyróżniać się wiedzą z zakresu zamówień i prawa cywilnego, a także posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w tym zakresie.

Nowa odsłona programu Maluch+. Rusza nabór wniosków

102 tys. miejsc opieki dla najmłodszych powstanie w najbliższych latach w ramach programu Maluch+. Nowa edycja programu została ogłoszona w czwartek na briefingu prasowym z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, wiceminister Barbary Sochy oraz ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy.

Nowa odsłona programu Maluch+. Rusza nabór wniosków
Rusza nowa edycja programu Maluch+ na lata 2022-2029. Jego budżet wynosi 5,5 mld zł. W ramach nowej edycji powstaną 102 tys. miejsc opieki. Wnioski można składać do 19 lutego. Celem jest żłobek w każdej gminie.

Konsekwentnie wspieramy rodziny w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Na programy takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Dofinansowanie do opieki żłobkowej przeznaczyliśmy już 227,1 mld zł. Ale to nie wszystko. Wprowadziliśmy pracę zdalną do Kodeksu pracy, stworzyliśmy projekt ustawy o aktywności zawodowej, a Rada Ministrów przyjęła w ostatnim czasie przepisy wdrażające dwie unijne dyrektywy, w tym dyrektywę rodzicielską

– mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ogłoszenie nowej edycji programu Maluch+

Ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci jest także program Maluch+. Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, w których jest blisko 230 tys. miejsc opieki nad maluchami.

Ogłoszenie nowej edycji programu to włączenie szóstego biegu w procesie rozwoju usług dedykowanych rodzinom z małymi dziećmi. To jednocześnie kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin

– wskazuje szefowa resortu rodziny.

Mam nadzieję, że program Maluch+ spotka się z dużym zainteresowaniem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin. Aby rodzice mogli wrócić do aktywności zawodowej, chcemy stworzyć im warunki do oddania dzieci pod dobrą opiekę

– dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi

Pod nową odsłoną programu Maluch+ kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł.

Dzięki tym środkom, dzięki zwiększeniu budżetu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

– podkreśla minister Marlena Maląg.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

Naszym głównym celem jest tak zmienić Program Maluch+, aby wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji, z budową żłobków, żeby te bariery konsekwentnie likwidować

– mówi wiceminister Barbara Socha.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W sytuacji gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):

Dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
Pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)
W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

Program Maluch Plus, na który przeznaczymy ponad 1 mld euro, łączy w sobie dofinansowanie krajowe ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Krajowego Planu Odbudowy. Jest to pogram kompleksowy. Teraz Program ma wspólne zasady i uproszczoną formę aplikowania o środki

– mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy!

Czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r. Następnie do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków. Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 r.

Minister Rzeczkowska w Davos

Widok na Davos w zimie
Spotkania bilateralne z ministrami finansów Szwajcarii, Tanzanii i Indonezji oraz rozmowy z inwestorami i przedstawicielami biznesu, a także udział w dyskusjach wokół aktualnych wyzwań gospodarczych to główne punkty agendy minister Rzeczkowskiej podczas Forum Ekonomicznego w Davos.
W centrum dyskusji znalazła się wojna w Ukrainie i jej skutki dla globalnego ładu ekonomicznego.
Polska minister finansów brała udział w Światowym Forum Ekonomicznym w dniach 17-19 stycznia 2023 roku.
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska odbyła szereg spotkań bilateralnych, m.in. z minister finansów Szwajcarii, ministrem finansów Tanzanii i ministrem ds. inwestycji Indonezji. Wśród partnerów rozmów znaleźli się również przedstawiciele organizacji biznesowych, inwestorów oraz biznesu, m.in. VISA, Amazon, Google czy Credit Suisse.

Szefowa resortu finansów otworzyła debatę w Domu Polskim pn. „The New Global Crisis: What have we done wrong and what do we do now?”, gdzie skupiła się na kierunkach, w których powinny podążać gospodarki, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu. Polska minister finansów podkreśliła jak ważne jest, aby Europa wyciągnęła wnioski z nieroztropnej polityki energetycznej, która doprowadziła do uzależnienia Europy i świata od autokratycznej Rosji i wywołała globalny kryzys. Wskazała również, że w rękach przywódców i decydentów jest teraz to jaki kurs na przyszłość obierzemy. Zdaniem minister Rzeczkowskiej potrzebne są odważne działania, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji dostaw surowców, zwalczania protekcjonizmu w handlu oraz reformy polityk strukturalnych, w tym m.in. transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii czy zatrudnienia.

Minister Rzeczkowska wzięła również udział w debacie z udziałem światowej sławy ekonomistów, prof. Raghurem G. Rajanem z Uniwersytetu w Chicago oraz Martinem Wolfem, ekonomistą i komentatorem Financial Times. Dyskusję moderował prof. Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego.

Agenda Minister Rzeczkowskiej w Davos obejmowała także panele organizowane przez Światowe Forum Ekonomiczne. Szefowa resortu wzięła udział w tzw. nieformalnym zgromadzeniu światowych liderów gospodarki (Informal Gathering of World Economic Leaders, IGWEL), który dotyczył nowej agendy dla rozwoju w podzielonym świecie. Debata była prowadzona przez Kristalinę Georgievą, dyrektor zarządzającą MFW. Drugie wydarzenie ŚFE pn. „Women Leaders’ Dinner” skupiło liderki światowej polityki, biznesu i mediów i było okazją do otwartej dyskusji na temat sytuacji kobiet na świecie i ich rosnącym wpływie na gospodarkę i sytuację polityczną.

Nowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu

Minister Marlena Maląg otworzyła Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu. Postało ono w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki dofinansowaniu ze środków rządowego Funduszu Solidarnościowego w wysokości blisko 2,9 mln zł.

Nowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił podejście do osób z niepełnosprawnościami na podmiotowe, tak, by w pełni mogły one uczestniczyć w życiu publicznym – powiedziała minister Maląg podczas uroczystego otwarcia nowej placówki.

Minister przypomniała, że Polska, jako drugie państwo na świecie, przyjęła ustawę o dostępności. Nakłada ona obowiązek przystosowania dla osób o specjalnych potrzebach każdej sfery życia, nie tylko architektonicznej. Drugim ważnym dokumentem jest Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. To swoista mapa drogowa, wyznaczająca cele w tym obszarze i określająca sposoby ich realizacji.

Idea Centrów
Program budowy Centrów opiekuńczo-mieszkalnych to ważna i potrzebna pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy programu mają zapewnioną opiekę, a zajmujący się nimi na co dzień opiekunowie otrzymują wsparcie. To także dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kaliskie COM
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu Centrum zapewni warunki do pobytu dziennego dla 40 osób. Z pobytu całodobowego będą mogły skorzystać 2 osoby. Będą one mogły skorzystać z usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków NFZ. Kwota dofinansowania tej inwestycji ze środków rządowego Funduszu Solidarnościowego wynosi ponad 2,9 mln zł.

COM-y w Polsce i Wielkopolsce
Łączna kwota dofinansowania wszystkich Centrów opiekuńczo-mieszkalnych w Polsce od uruchomienia I edycji w połowie 2019 roku wynosi ponad 292 mln zł. Dzięki temu dofinansowaliśmy utworzenie ponad 102 placówek.

W województwie wielkopolskim dofinansowaliśmy powstanie 5 placówek: w Lesznie, Koźminie Wielkopolskim, Łęce Opatowskiej, w gminie Zagórów oraz w Kaliszu. Całkowita suma przekazanych środków wynosi ponad 11,7 mln zł.

Stały wzrost nakładów
W 2015 roku na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zostało przeznaczone 15,5 mld zł. W 2022 roku było to ponad 37 mld zł. To więcej o ponad 21,5 mld zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2015 roku wynosiła 1200 zł. Od 1 stycznia 2023 r. jest to kwota 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny. Wysokość renty socjalnej w 2015 roku wynosiła ok. 740 zł. Od marca 2022 r. jest to kwota 1338,44 zł. Od marca br. będzie ona waloryzowana. Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosiło 14 796 zł. W 2023 r. jest to kwota 27 696 zł. Zwiększy się ona do wysokości 31 296 zł w 2025 r.

Podziękowania dla samorządu
Minister Maląg podziękowała władzom samorządowym za do dołączenia do tego programu oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Kaliszu i powiecie.