Internet.gov.pl doceniony podczas European Broadband Awards 2023!

Internet.gov.pl finalistą prestiżowej nagrody European Broadband Awards 2023 w kategorii „Wytwarzanie zapotrzebowania i wykorzystanie łączności”. Komisja Europejska zdecydowała o wyróżnieniu polskiego systemu, dzięki któremu można m.in. sprawdzić jakie usługi szerokopasmowe są dostępne pod danym adresem. W finale naszymi konkurentami w tej kategorii były projekty z Chorwacji i Finlandii.

Internet.gov.pl doceniony

Spośród wszystkich zgłoszeń, jury konkursu wybrało 14 projektów, które najlepiej przyczyniają się do poprawy łączności i propagują rozwój szybkich sieci szerokopasmowych. Zostały one podzielone na 5 kategorii.

Internet.gov.pl był nominowany w kategorii 4. Wytwarzanie zapotrzebowania i wykorzystanie łączności, w której konkurował z fińską telewizją wspólnot terytorialnych dla obszaru Pohjois-Satakunta i chorwackim Planem rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na rzecz zrównoważonego miasta Solin – Broadband4Everyone, który to projekt okazał się tegorocznym zwycięzcą, któremu gratulujemy.

Jury konkursu przedstawiając kategorię wskazało, że w kontekście cyfrowej dekady istotne są projekty lokalne stąd z zadowoleniem odnotowują fakt zaangażowania się rozwój szerokopasmowy na szczeblu lokalnym. Zachęcamy więc do tworzenia rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać docenione przez Komisję Europejską.

Czym jest internet.gov.pl

Internet.gov.pl jest pierwszym miejscem gdzie znajdziemy wszystkie informacje o dostępie do Internetu szerokopasmowego w Polsce. To bezpłatna baza danych, w której mieszkańcy kraju mogą sprawdzić kto i jakie usługi może świadczyć pod danym adresem. Prezentowane są również informacje o planach rozbudowy sieci finansowanych zarówno ze środków prywatnych operatorów jak i z Krajowego Planu Odbudowy lub Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dane o usługach internetowych pochodzą od operatorów telekomunikacyjnych i są na bieżąco aktualizowane.

Po co i komu są potrzebne te dane?

Z danych korzystają przede wszystkim obywatele – internet.gov.pl pozwala w prosty sposób sprawdzić oferty różnych operatorów, porównać je i wybrać najlepszą dla siebie. Można również zgłosić potrzebę uruchomienia dostępu do szybkiego Internetu, jeśli takich usług brakuje w miejscu zamieszkania. Internet.gov.pl daje dodatkowo możliwość weryfikacji danych wprowadzonych przez operatorów oraz oznaczania pustostanów.

Dane zgromadzone w systemie umożliwiają dopasowanie planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, którzy realizują plany inwestycyjne ze środków własnych, jak i administracji – gdzie środki na rozbudowę sieci są kierowane z funduszy krajowych i europejskich. Obecnie jest to Program Operacyjny Polska Cyfrowa, a już od nowego roku Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dzięki internet.gov.pl pieniądze mogą być kierowane tam, gdzie są faktycznie potrzebne.

System o ogromnej popularności

Tu liczby mówią same za siebie. Strona zanotowała już ponad 17,7 miliona odwiedzin przez ponad 424 tysięcy użytkowników. Zapotrzebowanie na łącze szerokopasmowe zgłoszono ponad 48 tysięcy razy.

Co dalej?

System jest stale rozwijany. W tym roku uruchomiliśmy moduł planów inwestycyjnych, moduł raportów, również dla samorządów. Na początku września wdrożyliśmy również funkcję ankiet, dzięki którym badamy zadowolenie użytkowników z systemu oraz kontaktu z operatorami. Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby rynku i obywateli. Jesteśmy również otwarci na propozycje ulepszeń i nowych funkcjonalności zgłaszane przez samorządy –  można przesłać je na adres pomoc@internet.gov.pl.

GREEN GAS POLAND 2023V FORUM BIOGAZU I BIOMETANU1 GRUDNIA 2023 APARTAMENTY VARSOVIA – RESTAURACJA FIRST FLOOR

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Green Gas Poland

SOS dla Planety – młodzież pyta co z tym klimatem?

Fundacja Digital University połączyła siły z Fundacją Globalworth, aby wspólnie wesprzeć szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji edukacji klimatycznej. Organizacje zaprosiły do udziału młodzież oraz nauczycieli_ki i ekspertów_ki zajmujących się zmianami klimatu i stworzyły serię edukacyjnych filmów SOS dla planety: Co z tym klimatem. Materiały edukacyjne są darmowe i dostępne online.

SOS dla planety: Co z tym klimatem? to krótkie filmy edukacyjne w których młodzi reporterzy: Zosia, Michał i Szymon pytają zaproszonych do studio ekspertów i ekspertki o kwestie dotyczące klimatu, globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska. Młodzi aktywiści i młode aktywistki sondują opinie rówieśników, weryfikują fakty i obalają mity na temat zmian klimatu. Poruszają istotne dla swojego pokolenia zagadnienia, takie jak psychologiczne i społeczne skutki zmian klimatu, stabilność zasobów wodnych i stan gleby. Wszystko po to, aby zachęcić rówieśników do proekologicznych postaw oraz aktywizmu

Młodzież a zmiany klimatu

Choć ze skutkami zmian klimatu będą musiały radzić sobie przede wszystkim najmłodsze pokolenia, ich głos rzadko przebija się w debatach o ekologii i globalnym ociepleniu. – Misją Fundacji Digital University jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości po to, aby przygotować ludzi do świata, który nadejdzie. Jednym z największych wyzwań przyszłości są zmiany klimatu. To właśnie młodzież zmierzy się ze skutkami naszych obecnych działań lub zaniedbań, dlatego dajemy im przestrzeń do działania i platformę do mówienia, a przy okazji uczymy ich jak dbać o planetę i zmieniać nawyki – mówiła Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

Filmy w pozbawiony retuszu sposób pokazują stosunek najmłodszych przedstawicieli pokolenia Zet do obecnej sytuacji i ich obawy o przyszłość planety. Seria SOS dla Planety to przydatny materiał do nauki. Efekt taki osiągnięto dzięki udziałowi przedstawicieli świata akademickiego, biznesu, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli i nauczycielek. –Fundacja Globalworth zaangażowała się w projekt SOS dla Planety, wierząc, że edukacja ekologiczna jest tym, co zmieni przyszłość. Młodzi ludzie są przyszłością naszej planety, i to od nich zależy, jakie dziedzictwo ekologiczne zostawimy kolejnym pokoleniom. Dlatego ważne jest inwestowanie w ich edukację i inspirowanie ich do działań na rzecz środowiska. Jest to kluczowe dla zrównoważonej przyszłości naszej planety – mówi Weronika Kurnatowska, CSR Project Coordinator w Fundacji Globalworth.

Lekcja o ekologii

Do filmów, które już same w sobie są doskonałym materiałem edukacyjnym dołączamy także: scenariusze lekcji, karty pracy, e-booki, praktyczne materiały na przeprowadzenie młodzieżowych debat szkolnych i klasowych oraz pomysły na lekcje w terenie.

Taki kompleksowy pakiet materiałów dydaktycznych został opracowany przez ekspertów i ekspertki jako pomoc dla nauczycieli i nauczycielek w ramach realizacji edukacji ekologicznej podczas zajęć wychowawczych, przedmiotów przyrodniczych oraz humanistycznych, a także zajęć interdyscyplinarnych oraz w ramach dni tematycznych czy lekcji poza klasą. SOS dla planety to propozycja skierowana do grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o projekcie: https://fundacja.digitaluniversity.pl/sos-dla-planety/

Zwiastun: Zwiastun SOS dla Planety. Część I: Co z tym klimatem?

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Naszą misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Dostarczamy najnowszą wiedzę w tych obszarach i pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zależy nam na wzmacnianiu kompetencji przyszłości wśród społeczności szkolnych, dlatego nasze programy – Be.Eco i Be.Net, kierujemy do nauczycieli, dzieci i młodzieży. Poprzez program Uniwersytet Sukcesu podejmujemy działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy w IT.

Globalworth jest notowaną na giełdzie spółką działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej, notowaną w segmencie AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dzięki wiodącej pozycji na rynku w Polsce i Rumunii Globalworth stał się wiodącym inwestorem na rynku nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Globalworth nabywa, rozwija i bezpośrednio zarządza wysokiej jakości nieruchomościami biurowymi i przemysłowymi w najlepszych lokalizacjach, generując przychody z najmu od wysokiej jakości najemców z całego świata. Zarządzany przez ponad 260 specjalistów na Cyprze, Guernsey, w Polsce i Rumunii, łączna wartość jego portfela wynosi 3,2 mld euro, według stanu na 31 grudnia 2022 r. Około 96,4% portfela stanowią aktywa przynoszące dochód, głównie w sektorze biurowym, wynajmowane zróżnicowanej grupie ponad 690 krajowych i międzynarodowych korporacji.

Powiat krakowski. Kolejna droga przebudowana dzięki rządowemu dofinansowaniu

23 września 2023 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, oficjalnie otwarto nowo rozbudowaną drogę powiatową, która połączy dwie miejscowości – Przeginię z Sułoszową. Na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K w km od 0+003,10 do 4+189,50 oraz od 0+003,60 do 0+080,40 w miejscowościach Przeginia i Sułoszowa, Powiat Krakowski” władze samorządowe otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości niemal 10,2 mln zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w trakcie konferencji prasowej na otwarciu drogi powiatowej łączącej Przeginię z Sułoszową

— Dziś dokonujemy kolejnego ważnego kroku w rozwoju powiatu krakowskiego, jako regionu mającego nowoczesne i bezpieczne drogi lokalne. Otwarcie nowo rozbudowanej drogi powiatowej nie tylko poprawi komfort podróżowania, ale również jakość życia okolicznych mieszkańców. Ta nowoczesna droga stanowi symbol skutecznego partnerstwa między rządem a samorządem lokalnym. Jestem dumny, że dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg udaje się realizować takie przedsięwzięcia — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Inwestycja objęła kompleksową rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z na łącznej długości ok. 4,2 km, w tym: budowę nawierzchni jezdni z poboczem, ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych, chodnika, przejść dla pieszych oraz przejść wraz z przejazdem dla rowerzystów, a także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach zadania powstała również kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudowane zostały zjazdy wraz z przepustami.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16,2 mln zł, z czego 60 proc. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem

Jednostki samorządu terytorialnego mają do dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowania na zadania mające na celu budowę, przebudowę lub remont zarządzanych przez nich dróg. Jednym z nich jest przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD). W ramach tego Funduszu na realizację zadań gminnych i powiatowych w województwie małopolskim samorządy otrzymały ponad 1,2 mld zł na 1,4 tys. zadań. Około 161,3 mln zł stanowiła kwota przydzielona na inwestycje samorządowe w powiecie krakowskim, z czego 5,1 mln zł trafiło do Gminy Sułoszowa.

Ze środków RFRD od 2021 r. dofinansowywana jest ponadto budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. W Małopolsce z rządowym wsparciem w wysokości 110 mln zł powstaną trzy obwodnice: Zielonek, Brzeszcz oraz Szczurowej. Umowy na dofinansowanie tych zadań zostały już podpisane.

zdjęcie: Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w trakcie konferencji prasowej na otwarciu drogi powiatowej łączącej Przeginię z Sułoszową

Ustawa o emeryturach pomostowych z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zmian w emeryturach pomostowych. – Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych może przyczynić się do większej atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Dzięki zmianom prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytury pomostowe będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. W ramach nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych uchylony jest wygasający charakter tych świadczeń. Są też regulacje dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej związkowców, ale nie tylko, także m.in. kobiet w ciąży.

W zawartym porozumieniu Rządu z NSZZ „Solidarność” strony postanowiły m. in., że zostanie uchylony przepis o wygasającym charakterze tych świadczeń. Oznacza to, że prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób. Prawo to bowiem będzie przysługiwać wszystkim pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a nie tylko tym, którzy wykonywali ją przed 1 stycznia 1999 r. – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak zaznacza, to ważna i oczekiwana społecznie zmiana.

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, z  powodu możliwości uzyskania prawa do emerytury pomostowej przez młodszych pracowników, może przyczynić się do większej atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze – podkreśla szefowa MRiPS.

W związku z tym w niedługiej perspektywie osoby starsze, które przejdą na emeryturę pomostową, mogą zostać zastąpione przez wykwalifikowane osoby wchodzące na rynek pracy.

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego (przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) osobom, które wykonują prace w  szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Stanowią one niejako pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Dla przykładu takimi pracami są:

 • Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
 • Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.
 • Prace na morskich platformach wiertniczych.
 • Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy.
 • Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych.

Prace o szczególnym charakterze to prace, wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w  tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z  procesem starzenia się.

Dla przykładu takimi pracami są:

 • Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).
 • Prace kontrolerów ruchu lotniczego.
 • Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
 • Prace operatorów reaktorów jądrowych.
 • Prace członków zespołów ratownictwa medycznego.

Polska 2050 Szymona Hołowni sprzeciwia się wycinkom lasów i przedstawia konkretne rozwiązania

Budowa bardzo ważnej linii energetycznej Stanisławów-Ostrołęka budzi pewne zastrzeżenia. Nie opowiadamy się przeciwko budowie linii, czy wariancie lokalizacyjnym, ale sprzeciwiamy się technologii budowy tej linii – technologii, która wymaga wycinki ponad 130 ha lasów. – mówił Jacek Kozłowski, skarbnik Polski 2050 Szymona Hołowni podczas środowego briefingu prasowego w Sejmie.

Jacek Kozłowski, skarbnik Polski 2050 Szymona Hołowni, przedstawił wagę problemu. “Inwestor, Polskie Sieci Energetyczne, buduje tę linię technologią śródleśną, powodującą konieczność wycinki bardzo szerokiego korytarza wśród lasów na wschód od Warszawy, a tym samym wielu obszarów chronionych m.in. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” – mówił Jacek Kozłowski.

Przeciwko tej decyzji od ponad roku protestują leśnicy, samorządowcy i mieszkańcy. Te wszystkie głosy są ignorowane. Regionalna oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, które swoimi decyzjami pozwoliły na tę wycinkę, nie stoją na straży ochrony środowiska, tylko interesu inwestora. Będziemy stali za mieszkańcami, którzy w najbliższych dniach będą protestować przeciw wycinkom, będziemy zaskarżać decyzje GDOŚ, która pozwala na tę wycinkę, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” – mówił Jacek Kozłowski.

Jacek Kozłowski zwrócił uwagę, że Lasy Państwowe rozpoczną wycinkę w szczycie okresu lęgowego ptaków. “W tym okresie nie powinno się w Polsce prowadzić żadnych wycinek. Polskie Sieci Energetyczne dokonują dramatycznie szybkiego przyspieszenia, a dyrekcje ochrony środowiska wyrażają na to zgodę – mimo protestów wielu stron. Być może jest tak dlatego, że PSE wiedzą dobrze, że po wyborach nowa władza powstrzyma taką inwestycję. To jest kolejna polska Rospuda” – mówił Jacek Kozłowski.

Paweł Zalewski, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050, wypomniał rządzącym, że nie kierują się ochroną dziedzictwa narodowego, tylko zyskami. “PiS przychodził do Polaków z hasłami obrony narodowego interesu i dziedzictwa. Praktyka jest całkowicie odmienna. Lasy to nasze wspólne dziedzictwo, o które powinniśmy dbać i przekazać w stanie pomnożonym następnym pokoleniom. PiS dla pieniędzy niszczy nasze wspólne dziedzictwo narodowe” – mówił Paweł Zalewski.

Poseł KP Polska 2050 przedstawił proponowane przez jego ugrupowanie rozwiązania w kwestii ochrony polskich lasów. “Polska 2050 Szymona Hołowni podjęła zobowiązanie, że gdy będziemy współrządzili z innymi partiami opozycyjnymi, doprowadzimy do bardzo istotnych zmian, które zapewnią ochronę dziedzictwu narodowemu. Wprowadzimy efektywną kontrolę społeczną nad lasami, aby Lasy Państwowe nie mogły podejmować samowolnych decyzji. Wyłączymy co najmniej 20% lasów z gospodarki surowcowej – mowa tu o lasach pełniących funkcje społeczne, znajdujących się niedaleko miast. Zobowiązujemy się, że do 2030 roku podwoimy powierzchnię parków narodowych. To są konkretne rozwiązania, które Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje po wyborach” – mówił Paweł Zalewski.

Zapis wideo: https://fb.watch/kS-odDI6GA/

emerytura – wsparcie dla seniorów będzie wypłacane co roku

W naszych działaniach kierujemy się solidarnością międzypokoleniową. Seniorzy, w sposób szczególny, mogą liczyć na wsparcie rządu. Dbamy o to, aby jesień ich życia, po latach pracy, była godna. W kwietniu do seniorów trafiła 13. emerytura. Osoby starsze mogą również skorzystać z takich programów rządowych, jak m.in. Senior+ czy Leki75+. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma wprowadzić 14. emeryturę jako świadczenie wypłacane co roku.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z seniorami w KPRM.

 1. emerytura – wypłacana co roku
  Pierwszy raz wypłaciliśmy 14. emeryturę w 2021 r. W 2022 r. ponownie do emerytów i rencistów trafiło to świadczenie. Dziś przyjęliśmy projekt ustawy dzięki, któremu czternastka będzie wypłacana co roku.

„Dzisiejsze przyjęcie tej ustawy, jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy losu do godnego życia dla wszystkich naszych babć i dziadków” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W 2022 r. wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło emerytom i rencistom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe środki seniorzy mogą przeznaczyć na wycieczkę z wnukami, zakup roweru lub spełnienie innego marzenia.

 1. emerytura – dla każdego, bez względu na dochód
  Do emerytów i rencistów od 2019 r. trafia 13. emerytura. To dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód. W kwietniu 9,8 mln seniorów mogło cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi na codzienne wydatki.

W tym roku trzynastka wyniosła 1588,44 zł, to wzrost o 250 zł, względem 2022 r.
Dodatkowo świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji* , jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dodatki do świadczeń również zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8%.
Programy rządowe aktywizujące seniorów
Chcemy, żeby nasi seniorzy byli aktywni i zdrowi. Dzięki naszym programom jest to możliwe. Osoby starsze mają okazję do spotkań, rozmów i różnych kreatywnych aktywności w swojej grupie wiekowej.

Senior +
Pomagamy samorządom tworzyć i utrzymać dzienne domy i kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia „Senior+”. Na realizację programu przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Aktywni+
Wspieramy finansowo projekty, które są skierowane do seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowaliśmy w sumie 630 zadań. W ramach tych działań, wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.

Dbamy o zdrowie seniorów
W 2016 r. wprowadziliśmy program Leki 75+. Dzięki niemu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków, których lista jest cały czas poszerzana. Blisko 4 mln emerytów zaoszczędziło na lekach już ponad 4,5 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej od 1 stycznia 2024 r., dostępność programu będzie rozszerzana dla nowych kategorii wiekowych.

Uruchomiliśmy również program Domowej Opieki Medycznej. To kompleksowa usługa zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Program obejmuje m.in.: pomiar poziomu saturacji, pomiar poziomu cukru we krwi czy pomiar poziomu ciśnienia tętniczego. Dzięki temu seniorzy mogą czuć się bezpieczniej i leczyć się w domu.

*Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Świętuj razem z nami 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W najbliższy weekend 13-14 maja zapraszamy wszystkich do świętowania 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W cały kraju odbędzie się mnóstwo atrakcji – koncerty, pikniki, konkursy z nagrodami, które będą także okazją do poznania projektów, które powstały dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą  dotacji unijnych.

W sobotę (13 maja) w Ogrodach Zamku Królewskiego i Arkadach Kubickiego w Warszawie zapraszamy do Miasteczka Funduszy Europejskich, w którym przygotowano wiele atrakcji, w tym grę miejską „Aleją Gwiazd. Szlakiem Funduszy Europejskich”.

DOFE będą świętowane w całym kraju, a w wydarzeniach uczestniczyć będą beneficjenci Funduszy Europejskich z całej Polski. Dzięki temu każdy będzie mógł się przekonać, jak środki z UE wpływają na rozwój otaczającej nasz rzeczywistości. Wszystkie wydarzenia zgłoszone do tegorocznych obchodów DOFE znajdziesz tutaj – https://dniotwarte.eu/wydarzenia

Świętujmy wspólnie 10. edycję DOFE 2023. Zapraszamy wszystkich do zabawy i spotkania z wiedzą!

Kolejne 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej

Nowa edycja programu Maluch+ została rozstrzygnięta. Tegoroczny nabór podsumowali, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz podsekretarz stanu w MRiPS Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Tegoroczna edycja programu Maluch+ jest wyjątkowa. To działania na ogromną skalę. Jednakowe dla całego kraju. Na program przeznaczyliśmy kwotę prawie 5,5 mld. zł. Za cel postawiliśmy sobie, że każda gmina będzie miała swój żłobek i to powoli staje się faktem. Tegoroczny nabór umożliwi utworzenie około 90 tys. miejsc opieki. To jednak nie koniec, nabór będzie kontynuowany, ponieważ są jeszcze gminy, które nie zdążyły złożyć wniosku w  terminie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Znikną białe plamy

Dzięki nowej edycji programu Maluch+  liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 664. W  441 samorządach żłobek lub klub dziecięcy dofinansowany z programu będzie pierwszą taką instytucją na terenie gminy.

Do tej pory 52 proc. samorządów miało żłobki na swoim terenie, tegoroczny nabór spowoduje, że ta liczba wzrośnie do 73 proc. Dzięki działaniom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce funkcjonuje dziś 230 tys. miejsc opieki nad maluchami, podczas gdy w  2015 roku było ich tylko 84 tys.

Finansowanie programu

Budżet nowej edycji programu Maluch+ wynosi 5,5 mld zł. Nigdy wcześniej nie był tak duży. O szczegółach finansowania mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi Maluch+, finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na ten cel przeznaczyliśmy środki EFS+ w wysokości ponad 3,7 mld zł oraz 1,7 mld zł w ramach z KPO, co stanowi ok. 88 proc. środków Programu Maluch+. Te pieniądze nie są wydawane, ale inwestowane, ponieważ inwestycja w rodzinę, to najlepszy kierunek – powiedział Grzegorz Puda.

Zasady podziału środków

Środki na tworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej zostały podzielone zgodnie z algorytmem. Zgodnie z nim gminy uzyskają konkretną pulę środków finansowych do wykorzystania na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki, zgodnie z jej potrzebami wynikającymi ze statystyk oraz zasad programów europejskich. Gminy zyskały możliwość wykazania realnego lokalnego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla dzieci do lat 3. Na wniosku o dofinansowanie podmioty mogły wskazywać dowolną liczbę miejsc opieki do utworzenia. 

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc w żłobkach

Nowością w programie Maluch+ jest dofinansowanie do każdego nowopowstałego miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat. To kwota do 837 zł miesięcznie przez trzy lata.

Tak duże środki na finansowania nowych miejsc opieki żłobkowej to rewolucyjna zmiana. Oprócz tego, gminy będą miał aż 3 lata na pełną realizację podjętej inwestycji. Te dwa rozwiązania to ogromna szansa dla gmin, które do tej pory nie miały możliwości, aby w ciągu roku zrealizować inwestycję, a później ją utrzymać – wskazała wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Żaden biznes nie ucieknie od zielonej rewolucji. Musimy zrobić wszystko, by nikt nie pozostał w tyle!

W dobie geopolitycznych napięć i zawirowań na światowych rynkach troska o środowisko może niektórym wydawać się istotnym, ale mało pilnym zagadnieniem. W ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunęły się bowiem kwestie gospodarcze, a nad Europą zawisło widmo kryzysu energetycznego. Czy to znaczy, że ekologia może poczekać? Nic bardziej mylnego.

Dziś ochrona środowiska, optymalizacja zużycia energii czy surowców i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to nie oderwane od ekonomii koncepty, które funkcjonują gdzieś obok głównego gospodarczego nurtu. Wręcz przeciwnie, są one ze sobą nierozerwalnie związane, a trendy, którymi podąża światowa i krajowa gospodarka mają wiele wspólnego właśnie z polityką klimatyczną i zwrotem w kierunku zeroemisyjności.

– Warto pamiętać, że czekające nas zmiany to nie tylko koszty, obciążenia i trudne reformy, ale przede wszystkim innowacje, technologiczny i jakościowy skok życia, nowe inwestycje i przyjaźniejsze otoczenie dla mieszkańców oraz całego biznesu – podkreśla Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrza i współorganizatorka Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Dziś mało kto kwestionuje już konieczność uniezależnienia się od paliw kopalnych, które przez dekady były głównym motorem rozwoju i świadczyły o kondycji krajowych gospodarek. Spory toczą się jednak odnośnie tego jakimi drogami do tego celu dojść i w jakim czasie. Ścierają się tutaj dwie koncepcje. Jedna zakłada bardziej radykalne i szybsze odcięcie się od gazu, ropy i węgla oraz maksymalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Druga, opiera się na bardziej stopniowych i zrównoważonych reformach, które zapewnią spokojniejsze przejście z jednej gospodarczej rzeczywistości do drugiej. W Polsce przeważają głosy opowiadające się za tym – bardziej reformatorskim, niż rewolucyjnym – rozwiązaniem. Eksperci podkreślają, że jako kraj, którego gospodarka od dekad oparta była na energetyce węglowej, potrzebujemy więcej czasu, by wybudować i uruchomić nowe elektrownie, a przy tym zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne niezbędne nie tylko dla milionów polskich domów, ale i całego krajowego przemysłu.

– Polityka energetyczna jest dziś ściśle powiązana z geopolityką. Od czasu agresji Rosji na Ukrainę wiemy, że transformacja energetyczna to projekt nie tylko biznesowy czy cywilizacyjny, ale także strategiczny z punktu widzenia państwa polskiego. Tempo zmian w energetyce musi być więc dostosowane do możliwości polskiej gospodarki i jednocześnie odpowiadać na aktualne wyzwania geopolityczne. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od kilku lat coraz mocniej zaznacza swoją obecność w obszarze energetyki odnawialnej. Wodór, energia wiatrowa a także atom będą napędzały przyszłość polskiej gospodarki, a nam zależy, by procesy te przebiegły nie tylko sprawnie, ale i sprawiedliwie – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia to inwestowanie w „czysty przemysł” – bezpieczny dla środowiska i jednocześnie gwarantujący niezależność od brudnej polityki takich państw jak Rosja – mówi Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Energetyka to jednak nie jedyny sektor gospodarki, który w nadchodzących latach będzie musiał przejść gruntowne reformy. Wielkie zmiany czekają też sektor transportu i to nie tylko osobowego, ale również towarowego. Dziś, gdy zapadła już decyzja o wykluczeniu ze sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 r., cały biznes motoryzacyjny musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, by załapać się na nadchodzącą rewolucję elektromobilności. [CYTAT motoryzacja]. Warto przy tym pamiętać, że zaostrzające się restrykcje dotyczące norm emisji dotkną też sektor transportu ciężarowego. Będzie to wielka zmiana, bo transport kołowy – mimo dużych nakładów na rozwój zielonej kolei – wciąż jest istnym krwiobiegiem europejskiej gospodarki.

– Co do zasady popieramy główny kierunek Europejskiego Zielonego Ładu, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dla naszej gospodarki kluczowe jest, aby polskie firmy transportowe pozostały konkurencyjne. A to można osiągnąć poprzez np. korzystanie z unijnych funduszy wspierających zieloną transformację, np. poprzez dopłaty na odnowę floty. Ponadto, nowe normy emisji CO2 dla samochodów dostawczych oraz wymogi dotyczące ograniczenia emisji dla sektora transportu muszą być realistyczne do spełnienia. Dziś największym problemem jest dostęp do infrastruktury, która co prawda rozwija się, ale w nie dość wystarczającym tempie jak na potrzeby międzynarodowego transportu drogowego. Przewoźnicy przesiądą się na elektryczne ciężarówki wtedy, gdy będą mogli bez przeszkód zrealizować każdy przewóz bez obawy, że ich pojazdy nagle staną w polu – Anna Brzezińska-Rybicka, ZMPD.

Dążenia UE do zredukowania śladu węglowego dotkną jednak nie tylko te sektory, bo zapowiadane w pakiecie FitFor55 zmiany wprowadzą nowe standardy i wymuszą gruntowne zmiany u niemal wszystkich przedsiębiorców w UE. Przy czym największe wyzwania stoją przed tymi, których model biznesowy oparty jest na długich łańcuchach dostaw. Dlaczego? Bo im bardziej produkcja oddalona jest od końcowego konsumenta, tym więcej zasobów musimy poświęcić na całą logistykę, a to oznacza nie tylko wyższe koszty, ale również marnotrawstwo zasobów, które stoi w sprzeczności z unijnymi celami i regulacjami. Dlatego też wiele firm będzie musiało w nadchodzących latach wypracować nowy model działalności, który będzie zakładał skrócenie łańcuchów dostaw i możliwe zminimalizowanie śladu węglowego na każdym z jego ogniw.

Przedsiębiorcy nie są jednak pozostawieni sami sobie, bo wielu z nich może liczyć na dofinansowania i korzystne rozwiązania fiskalne wspierające transformację. Jednym z takich instrumentów jest też taksonomia. To zestaw zaleceń i norm, które – przy ubieganiu się o wsparcie w funduszy wspólnotowych – premiują najbardziej prośrodowiskowe rozwiązania. Dzięki temu do współfinansowania z publicznych pieniędzy dopuszczone są tylko te najbardziej pożądane z perspektywy ochrony klimatu inwestycje. Ograniczone z kolei są dotacje dla zakładów, które choć potencjalnie bardziej rentowne w krótkiej perspektywie, są bardziej szkodliwe i niepożądane w dłuższej perspektywie.

– Taksonomia niesie za sobą gigantyczną zmianę w sposobie działania polskich przedsiębiorstw. Niestety, na dziś know-how wielu firm jest po prostu niewystarczające. Kiedy rok temu rozpoczęliśmy z naszymi partnerami rozmowy o raportowaniu niefinansowym, zwykle spotykaliśmy się ze zdziwieniem. Większość z nich nigdy o tym nie słyszała i tym bardziej nie wiedzą jakie szanse dla nich się pojawiają. Firmy muszą jak najszybciej przywyknąć do rzeczywistości z raportowaniem i dbaniem o wskaźniki. Kto tego nie zrobi – pozostanie w tyle za konkurencją – mówi Mario Zamarripa, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia.

– Taksonomia UE stanowi jednolity system klasyfikacji działalności gospodarczych, jakie na obszarze Unii Europejskiej uznaje się za zrównoważone środowiskowo. Jej konsekwencją będzie zmiana kierunku strumienia finansowania w stronę działalności zrównoważonych, przyczyniających się do łagodzenia lub adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli czy ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów. W PKO Bank Polski dostrzegamy szanse związane ze zrównoważonym rozwojem i wyznaczyliśmy ambitne cele w tym zakresie. Jako największy bank w Polsce chcemy być liderem zrównoważonego finansowania i motorem napędowym transformacji polskiej gospodarki  – podkreśla Mateusz Kowalski, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG w PKO Bank Polski.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że samo dosypywanie pieniędzy nie wystarczy, by transformacja gospodarcza nabrała tempa, którego potrzebujemy, by jak najszybciej uniezależnić się energetycznie. Do tego potrzebna jest też większa niż kiedykolwiek współpraca administracji centralnej, biznesu i samorządów oraz uporządkowanie przepisów, które dziś nastręczają wielu wątpliwości interpretacyjnych i utrudniają nowe inwestycje.

To właśnie inwestycje i innowacje są dziś na wagę złota. I niestety, na tle światowych liderów, w tym naszych sąsiadów, nie wypadamy w tej kwestii najlepiej, plasując się dopiero w czwartej dziesiątce najbardziej innowacyjnych krajów (źródło: ranking innowacyjności GII). Nie oznacza to, że brakuje na naszym rynku pionierów i liderów, których pomysły, technologie i wizje udaje się przekuć na spektakularne sukcesy. Sęk w tym, że jest ich zbyt mało, są rozproszeni, a otoczenie regulacyjne nie wspomaga ich przedsiębiorczego potencjału.

W ostatnich miesiącach w unijnej agendzie dużo miejsca poświęca się też tzw. greenwashingowi, czyli zjawisku wybielania wizerunku firm, których działalność jest szkodliwa dla środowiska, poprzez eksponowanie i nagłaśnianie pojedynczych proekologicznych działań oczekiwanych przez konsumentów, instytucje czy inwestorów. Komisja Europejska uznaje takie praktyki za niepożądane, bo w jej ocenie mogą one niweczyć wysiłki uczciwych firm, które starają się zarządzać swoimi biznesami w sposób zrównoważony, a nie nastawiony tylko na zysk i późniejsze kampanie wizerunkowe uciszające krytyków. Stąd też zrodziła się potrzeba uregulowania tej trudnej kwestii i ustanowienie zasad, które pozwalałyby odróżnić zwykły marketing i PR od greenwashingu, ostatecznie eliminując ten ostatni. Eksperci są zgodni, że choć wprowadzenie takich zmian nie jest łatwe, bo linia podziału między informacją a dezinformacją jest cienka, to próba uporządkowania tej kwestii przez UE jest ważnym krokiem naprzód. To także sygnał dla firm, że unijny prawodawca będzie się w nadchodzących latach przyglądać ich działaniom jeszcze wnikliwiej, niż dotychczas.