emerytura – wsparcie dla seniorów będzie wypłacane co roku

W naszych działaniach kierujemy się solidarnością międzypokoleniową. Seniorzy, w sposób szczególny, mogą liczyć na wsparcie rządu. Dbamy o to, aby jesień ich życia, po latach pracy, była godna. W kwietniu do seniorów trafiła 13. emerytura. Osoby starsze mogą również skorzystać z takich programów rządowych, jak m.in. Senior+ czy Leki75+. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma wprowadzić 14. emeryturę jako świadczenie wypłacane co roku.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z seniorami w KPRM.

 1. emerytura – wypłacana co roku
  Pierwszy raz wypłaciliśmy 14. emeryturę w 2021 r. W 2022 r. ponownie do emerytów i rencistów trafiło to świadczenie. Dziś przyjęliśmy projekt ustawy dzięki, któremu czternastka będzie wypłacana co roku.

„Dzisiejsze przyjęcie tej ustawy, jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy losu do godnego życia dla wszystkich naszych babć i dziadków” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W 2022 r. wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło emerytom i rencistom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe środki seniorzy mogą przeznaczyć na wycieczkę z wnukami, zakup roweru lub spełnienie innego marzenia.

 1. emerytura – dla każdego, bez względu na dochód
  Do emerytów i rencistów od 2019 r. trafia 13. emerytura. To dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód. W kwietniu 9,8 mln seniorów mogło cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi na codzienne wydatki.

W tym roku trzynastka wyniosła 1588,44 zł, to wzrost o 250 zł, względem 2022 r.
Dodatkowo świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji* , jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dodatki do świadczeń również zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8%.
Programy rządowe aktywizujące seniorów
Chcemy, żeby nasi seniorzy byli aktywni i zdrowi. Dzięki naszym programom jest to możliwe. Osoby starsze mają okazję do spotkań, rozmów i różnych kreatywnych aktywności w swojej grupie wiekowej.

Senior +
Pomagamy samorządom tworzyć i utrzymać dzienne domy i kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia „Senior+”. Na realizację programu przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Aktywni+
Wspieramy finansowo projekty, które są skierowane do seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowaliśmy w sumie 630 zadań. W ramach tych działań, wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.

Dbamy o zdrowie seniorów
W 2016 r. wprowadziliśmy program Leki 75+. Dzięki niemu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków, których lista jest cały czas poszerzana. Blisko 4 mln emerytów zaoszczędziło na lekach już ponad 4,5 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej od 1 stycznia 2024 r., dostępność programu będzie rozszerzana dla nowych kategorii wiekowych.

Uruchomiliśmy również program Domowej Opieki Medycznej. To kompleksowa usługa zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Program obejmuje m.in.: pomiar poziomu saturacji, pomiar poziomu cukru we krwi czy pomiar poziomu ciśnienia tętniczego. Dzięki temu seniorzy mogą czuć się bezpieczniej i leczyć się w domu.

*Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Świętuj razem z nami 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W najbliższy weekend 13-14 maja zapraszamy wszystkich do świętowania 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W cały kraju odbędzie się mnóstwo atrakcji – koncerty, pikniki, konkursy z nagrodami, które będą także okazją do poznania projektów, które powstały dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą  dotacji unijnych.

W sobotę (13 maja) w Ogrodach Zamku Królewskiego i Arkadach Kubickiego w Warszawie zapraszamy do Miasteczka Funduszy Europejskich, w którym przygotowano wiele atrakcji, w tym grę miejską „Aleją Gwiazd. Szlakiem Funduszy Europejskich”.

DOFE będą świętowane w całym kraju, a w wydarzeniach uczestniczyć będą beneficjenci Funduszy Europejskich z całej Polski. Dzięki temu każdy będzie mógł się przekonać, jak środki z UE wpływają na rozwój otaczającej nasz rzeczywistości. Wszystkie wydarzenia zgłoszone do tegorocznych obchodów DOFE znajdziesz tutaj – https://dniotwarte.eu/wydarzenia

Świętujmy wspólnie 10. edycję DOFE 2023. Zapraszamy wszystkich do zabawy i spotkania z wiedzą!

Kolejne 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej

Nowa edycja programu Maluch+ została rozstrzygnięta. Tegoroczny nabór podsumowali, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz podsekretarz stanu w MRiPS Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Tegoroczna edycja programu Maluch+ jest wyjątkowa. To działania na ogromną skalę. Jednakowe dla całego kraju. Na program przeznaczyliśmy kwotę prawie 5,5 mld. zł. Za cel postawiliśmy sobie, że każda gmina będzie miała swój żłobek i to powoli staje się faktem. Tegoroczny nabór umożliwi utworzenie około 90 tys. miejsc opieki. To jednak nie koniec, nabór będzie kontynuowany, ponieważ są jeszcze gminy, które nie zdążyły złożyć wniosku w  terminie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Znikną białe plamy

Dzięki nowej edycji programu Maluch+  liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 664. W  441 samorządach żłobek lub klub dziecięcy dofinansowany z programu będzie pierwszą taką instytucją na terenie gminy.

Do tej pory 52 proc. samorządów miało żłobki na swoim terenie, tegoroczny nabór spowoduje, że ta liczba wzrośnie do 73 proc. Dzięki działaniom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce funkcjonuje dziś 230 tys. miejsc opieki nad maluchami, podczas gdy w  2015 roku było ich tylko 84 tys.

Finansowanie programu

Budżet nowej edycji programu Maluch+ wynosi 5,5 mld zł. Nigdy wcześniej nie był tak duży. O szczegółach finansowania mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi Maluch+, finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na ten cel przeznaczyliśmy środki EFS+ w wysokości ponad 3,7 mld zł oraz 1,7 mld zł w ramach z KPO, co stanowi ok. 88 proc. środków Programu Maluch+. Te pieniądze nie są wydawane, ale inwestowane, ponieważ inwestycja w rodzinę, to najlepszy kierunek – powiedział Grzegorz Puda.

Zasady podziału środków

Środki na tworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej zostały podzielone zgodnie z algorytmem. Zgodnie z nim gminy uzyskają konkretną pulę środków finansowych do wykorzystania na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki, zgodnie z jej potrzebami wynikającymi ze statystyk oraz zasad programów europejskich. Gminy zyskały możliwość wykazania realnego lokalnego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla dzieci do lat 3. Na wniosku o dofinansowanie podmioty mogły wskazywać dowolną liczbę miejsc opieki do utworzenia. 

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc w żłobkach

Nowością w programie Maluch+ jest dofinansowanie do każdego nowopowstałego miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat. To kwota do 837 zł miesięcznie przez trzy lata.

Tak duże środki na finansowania nowych miejsc opieki żłobkowej to rewolucyjna zmiana. Oprócz tego, gminy będą miał aż 3 lata na pełną realizację podjętej inwestycji. Te dwa rozwiązania to ogromna szansa dla gmin, które do tej pory nie miały możliwości, aby w ciągu roku zrealizować inwestycję, a później ją utrzymać – wskazała wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Żaden biznes nie ucieknie od zielonej rewolucji. Musimy zrobić wszystko, by nikt nie pozostał w tyle!

W dobie geopolitycznych napięć i zawirowań na światowych rynkach troska o środowisko może niektórym wydawać się istotnym, ale mało pilnym zagadnieniem. W ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunęły się bowiem kwestie gospodarcze, a nad Europą zawisło widmo kryzysu energetycznego. Czy to znaczy, że ekologia może poczekać? Nic bardziej mylnego.

Dziś ochrona środowiska, optymalizacja zużycia energii czy surowców i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to nie oderwane od ekonomii koncepty, które funkcjonują gdzieś obok głównego gospodarczego nurtu. Wręcz przeciwnie, są one ze sobą nierozerwalnie związane, a trendy, którymi podąża światowa i krajowa gospodarka mają wiele wspólnego właśnie z polityką klimatyczną i zwrotem w kierunku zeroemisyjności.

– Warto pamiętać, że czekające nas zmiany to nie tylko koszty, obciążenia i trudne reformy, ale przede wszystkim innowacje, technologiczny i jakościowy skok życia, nowe inwestycje i przyjaźniejsze otoczenie dla mieszkańców oraz całego biznesu – podkreśla Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrza i współorganizatorka Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Dziś mało kto kwestionuje już konieczność uniezależnienia się od paliw kopalnych, które przez dekady były głównym motorem rozwoju i świadczyły o kondycji krajowych gospodarek. Spory toczą się jednak odnośnie tego jakimi drogami do tego celu dojść i w jakim czasie. Ścierają się tutaj dwie koncepcje. Jedna zakłada bardziej radykalne i szybsze odcięcie się od gazu, ropy i węgla oraz maksymalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Druga, opiera się na bardziej stopniowych i zrównoważonych reformach, które zapewnią spokojniejsze przejście z jednej gospodarczej rzeczywistości do drugiej. W Polsce przeważają głosy opowiadające się za tym – bardziej reformatorskim, niż rewolucyjnym – rozwiązaniem. Eksperci podkreślają, że jako kraj, którego gospodarka od dekad oparta była na energetyce węglowej, potrzebujemy więcej czasu, by wybudować i uruchomić nowe elektrownie, a przy tym zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne niezbędne nie tylko dla milionów polskich domów, ale i całego krajowego przemysłu.

– Polityka energetyczna jest dziś ściśle powiązana z geopolityką. Od czasu agresji Rosji na Ukrainę wiemy, że transformacja energetyczna to projekt nie tylko biznesowy czy cywilizacyjny, ale także strategiczny z punktu widzenia państwa polskiego. Tempo zmian w energetyce musi być więc dostosowane do możliwości polskiej gospodarki i jednocześnie odpowiadać na aktualne wyzwania geopolityczne. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od kilku lat coraz mocniej zaznacza swoją obecność w obszarze energetyki odnawialnej. Wodór, energia wiatrowa a także atom będą napędzały przyszłość polskiej gospodarki, a nam zależy, by procesy te przebiegły nie tylko sprawnie, ale i sprawiedliwie – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia to inwestowanie w „czysty przemysł” – bezpieczny dla środowiska i jednocześnie gwarantujący niezależność od brudnej polityki takich państw jak Rosja – mówi Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Energetyka to jednak nie jedyny sektor gospodarki, który w nadchodzących latach będzie musiał przejść gruntowne reformy. Wielkie zmiany czekają też sektor transportu i to nie tylko osobowego, ale również towarowego. Dziś, gdy zapadła już decyzja o wykluczeniu ze sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 r., cały biznes motoryzacyjny musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, by załapać się na nadchodzącą rewolucję elektromobilności. [CYTAT motoryzacja]. Warto przy tym pamiętać, że zaostrzające się restrykcje dotyczące norm emisji dotkną też sektor transportu ciężarowego. Będzie to wielka zmiana, bo transport kołowy – mimo dużych nakładów na rozwój zielonej kolei – wciąż jest istnym krwiobiegiem europejskiej gospodarki.

– Co do zasady popieramy główny kierunek Europejskiego Zielonego Ładu, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dla naszej gospodarki kluczowe jest, aby polskie firmy transportowe pozostały konkurencyjne. A to można osiągnąć poprzez np. korzystanie z unijnych funduszy wspierających zieloną transformację, np. poprzez dopłaty na odnowę floty. Ponadto, nowe normy emisji CO2 dla samochodów dostawczych oraz wymogi dotyczące ograniczenia emisji dla sektora transportu muszą być realistyczne do spełnienia. Dziś największym problemem jest dostęp do infrastruktury, która co prawda rozwija się, ale w nie dość wystarczającym tempie jak na potrzeby międzynarodowego transportu drogowego. Przewoźnicy przesiądą się na elektryczne ciężarówki wtedy, gdy będą mogli bez przeszkód zrealizować każdy przewóz bez obawy, że ich pojazdy nagle staną w polu – Anna Brzezińska-Rybicka, ZMPD.

Dążenia UE do zredukowania śladu węglowego dotkną jednak nie tylko te sektory, bo zapowiadane w pakiecie FitFor55 zmiany wprowadzą nowe standardy i wymuszą gruntowne zmiany u niemal wszystkich przedsiębiorców w UE. Przy czym największe wyzwania stoją przed tymi, których model biznesowy oparty jest na długich łańcuchach dostaw. Dlaczego? Bo im bardziej produkcja oddalona jest od końcowego konsumenta, tym więcej zasobów musimy poświęcić na całą logistykę, a to oznacza nie tylko wyższe koszty, ale również marnotrawstwo zasobów, które stoi w sprzeczności z unijnymi celami i regulacjami. Dlatego też wiele firm będzie musiało w nadchodzących latach wypracować nowy model działalności, który będzie zakładał skrócenie łańcuchów dostaw i możliwe zminimalizowanie śladu węglowego na każdym z jego ogniw.

Przedsiębiorcy nie są jednak pozostawieni sami sobie, bo wielu z nich może liczyć na dofinansowania i korzystne rozwiązania fiskalne wspierające transformację. Jednym z takich instrumentów jest też taksonomia. To zestaw zaleceń i norm, które – przy ubieganiu się o wsparcie w funduszy wspólnotowych – premiują najbardziej prośrodowiskowe rozwiązania. Dzięki temu do współfinansowania z publicznych pieniędzy dopuszczone są tylko te najbardziej pożądane z perspektywy ochrony klimatu inwestycje. Ograniczone z kolei są dotacje dla zakładów, które choć potencjalnie bardziej rentowne w krótkiej perspektywie, są bardziej szkodliwe i niepożądane w dłuższej perspektywie.

– Taksonomia niesie za sobą gigantyczną zmianę w sposobie działania polskich przedsiębiorstw. Niestety, na dziś know-how wielu firm jest po prostu niewystarczające. Kiedy rok temu rozpoczęliśmy z naszymi partnerami rozmowy o raportowaniu niefinansowym, zwykle spotykaliśmy się ze zdziwieniem. Większość z nich nigdy o tym nie słyszała i tym bardziej nie wiedzą jakie szanse dla nich się pojawiają. Firmy muszą jak najszybciej przywyknąć do rzeczywistości z raportowaniem i dbaniem o wskaźniki. Kto tego nie zrobi – pozostanie w tyle za konkurencją – mówi Mario Zamarripa, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia.

– Taksonomia UE stanowi jednolity system klasyfikacji działalności gospodarczych, jakie na obszarze Unii Europejskiej uznaje się za zrównoważone środowiskowo. Jej konsekwencją będzie zmiana kierunku strumienia finansowania w stronę działalności zrównoważonych, przyczyniających się do łagodzenia lub adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli czy ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów. W PKO Bank Polski dostrzegamy szanse związane ze zrównoważonym rozwojem i wyznaczyliśmy ambitne cele w tym zakresie. Jako największy bank w Polsce chcemy być liderem zrównoważonego finansowania i motorem napędowym transformacji polskiej gospodarki  – podkreśla Mateusz Kowalski, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG w PKO Bank Polski.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że samo dosypywanie pieniędzy nie wystarczy, by transformacja gospodarcza nabrała tempa, którego potrzebujemy, by jak najszybciej uniezależnić się energetycznie. Do tego potrzebna jest też większa niż kiedykolwiek współpraca administracji centralnej, biznesu i samorządów oraz uporządkowanie przepisów, które dziś nastręczają wielu wątpliwości interpretacyjnych i utrudniają nowe inwestycje.

To właśnie inwestycje i innowacje są dziś na wagę złota. I niestety, na tle światowych liderów, w tym naszych sąsiadów, nie wypadamy w tej kwestii najlepiej, plasując się dopiero w czwartej dziesiątce najbardziej innowacyjnych krajów (źródło: ranking innowacyjności GII). Nie oznacza to, że brakuje na naszym rynku pionierów i liderów, których pomysły, technologie i wizje udaje się przekuć na spektakularne sukcesy. Sęk w tym, że jest ich zbyt mało, są rozproszeni, a otoczenie regulacyjne nie wspomaga ich przedsiębiorczego potencjału.

W ostatnich miesiącach w unijnej agendzie dużo miejsca poświęca się też tzw. greenwashingowi, czyli zjawisku wybielania wizerunku firm, których działalność jest szkodliwa dla środowiska, poprzez eksponowanie i nagłaśnianie pojedynczych proekologicznych działań oczekiwanych przez konsumentów, instytucje czy inwestorów. Komisja Europejska uznaje takie praktyki za niepożądane, bo w jej ocenie mogą one niweczyć wysiłki uczciwych firm, które starają się zarządzać swoimi biznesami w sposób zrównoważony, a nie nastawiony tylko na zysk i późniejsze kampanie wizerunkowe uciszające krytyków. Stąd też zrodziła się potrzeba uregulowania tej trudnej kwestii i ustanowienie zasad, które pozwalałyby odróżnić zwykły marketing i PR od greenwashingu, ostatecznie eliminując ten ostatni. Eksperci są zgodni, że choć wprowadzenie takich zmian nie jest łatwe, bo linia podziału między informacją a dezinformacją jest cienka, to próba uporządkowania tej kwestii przez UE jest ważnym krokiem naprzód. To także sygnał dla firm, że unijny prawodawca będzie się w nadchodzących latach przyglądać ich działaniom jeszcze wnikliwiej, niż dotychczas.

O regionach i inwestycjach na EKG 2023 w Katowicach

– Władze województw będą miały do dyspozycji łącznie 33,5 mld euro z programów regionalnych na lata 2021-2027. Kwota ta jest ogromnym wsparciem inwestycji w polskich regionach – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas debaty drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

W sali konferencyjnej grupa osób siedzi w fotelach przed stolikami. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z mikrofonem.

Realizowane liczne projekty samorządowe przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kierunki wsparcia inwestycji samorządowych

Nowa perspektywa finansowa to przede wszystkim wyzwania związane z celami klimatycznymi, cyfryzacją i innowacyjnością. Wszystkie te kwestie zostały ujęte w Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz w programach krajowych i regionalnych.

Konieczna będzie również realizacja niezbędnych projektów wypełniających wymogi dyrektyw UE na przykład w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów wodnych czy przeciwdziałaniu suszy

– dodała wiceminister.

Wśród obszarów wsparcia Małgorzata Jarosińska-Jedynak wymieniła również edukację, ochronę zdrowia, włączenie społeczne oraz zatrudnienie. To dziedziny, które są identyfikowane jako niezbędne do sprawnego działania kapitału ludzkiego, a jednocześnie realizują zobowiązania Europejskiego filaru praw socjalnych.

Mam nadzieję, że uda nam pogodzić się te ambitne cele KE z bieżącymi potrzebami naszych beneficjentów i walką z kryzysami po-pandemicznym i wojennym

– zaznaczyła wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister dodała, że w nowej perspektywie samorządy pięciu województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będą posiadać również środki finansowe, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To nowy instrument przeznaczony do łagodzenia społecznych i gospodarczych efektów transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Top Inwestycje Komunalne 2023

Gala w konkursie na najbardziej kompleksowe rozwiązania komunalne była ostatnim punktem udziału wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak  drugiego dnia Europejskiego Kongresu Ekonomicznego.

Odważne, prorozwojowe decyzje inwestycyjne zasługują na wyróżnienie. Dzisiejsze nagrody to docenienie Państwa wysiłków i ciężkiej pracy

– powiedziała wiceminister i dodała:

Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają samorządowe inwestycje.

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez PortalSamorządowy.pl. Jego celem jest honorowanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wyróżnienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” rozstrzygnięta!

59 projektów prorodzinnych zostanie dofinansowanych w ramach 4. edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. W tym roku organizacje pozarządowe, oprócz kampanii informacyjno-edukacyjnych, będą tworzyć także sieciowe kluby rodzinne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel łącznie 17 mln zł.

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

 Konkurs Po pierwsze Rodzina ma pogłębiać więzi małżeńskie, rodzicielskie oraz zachęcać młode osoby do założenia rodziny. Za nami rozstrzygniecie czwartej już edycji, która w tym roku miała nieco inny, rozszerzony zakres. Oprócz kampanii prorodzinnych, powstaną kluby, w których lokalni mieszkańcy będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie. To zupełnie nowe rozwiązanie. 

Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych. Wpłynęło łącznie 415 wniosków.  Bardzo dziękuję za wszystkie złożone oferty. Łącznie dofinansowanych zostanie 59 projektów na łączną kwotę 17 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przed nami liczne konferencje, szkolenia, warsztaty, badania i raporty, poradniki dla małżeństw i rodziców, oraz wiele innych wartościowych projektów tworzących pozytywny wizerunek rodziny.

Organizacje społeczne dobrze identyfikują potrzeby i problemy rodzin oraz potrafią znaleźć proste sposoby, by wychodzić im naprzeciw. Poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, kursy docierają do osób w swoich lokalnych środowiskach i dzielą się sprawdzonymi sposobami, które umożliwiają rodzicom podnoszenie kompetencji wychowawczych i budowanie relacji” – mówi wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

W dotychczasowych 4. edycjach konkursu „Po pierwsze Rodzina” dofinansowanych zostało 168 projektów na łączną kwotę 42 450 000 zł.

Przyjęcie oferty do realizacji nie jest tożsame z ostateczną akceptacją kosztorysu i harmonogramu. Każdy z Oferentów, który został wytypowany do dofinansowania projektu, zostanie o tym powiadomiony drogą mailową przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. W przypadku, gdy Organizator konkursu zarekomenduje Oferentowi wprowadzenie zmian w kosztorysie i/bądź harmonogramie, Oferent będzie zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości do dokonania korekty i przesłania poprawionej oferty za pomocą formularza w systemie https://www.witkac.pl.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2023 r., natomiast termin ponoszenia wydatków będzie trwał do 31 grudnia 2023 r.

Poniżej zamieszczamy tabelę z listą podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023.

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin zachęcamy do dołączenia do  grupy Po pierwsze Rodzina – grupa dla NGO’s na Facebooku. Jest to platforma wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów wzmacniających rodziny. Dla osób zainteresowanych kolejnymi etapami realizacji zwycięskich projektów w konkursie  „Po pierwsze Rodzina!” zapraszamy do śledzenie strony konkursu na facebooku.

Materiały

Wyniki IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 2. – „Kluby”
Wyniki IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 1. – „Kampanie”

Sprawa zboża jest w tej chwili najważniejsza

Dziś wieczorem odbył się briefing prasowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa i sekretarza stanu Ryszarda Bartosika podsumowujący dzisiejsze obrady sztabu kryzysowego, który odbywał się w KPRM.

Dyskusja z przedstawicielami rolników

– To była bardzo dobra, chociaż czasami trudna i gorąca, merytoryczna dyskusja – podkreślił minister Robert Telus, oceniając dzisiejsze spotkanie na Lubelszczyźnie z przedstawicielami rolników.

– Jutro zwrócę się do ministrów z 5 krajów frontowych, aby wspólnie mocno zmienić projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zboża z Ukrainy – dodał minister.

Szef resortu rolnictwa podkreślił jednocześnie, że musimy wspólnie dążyć, aby napływające z Ukrainy produkty rozłożyć równomiernie na terenie UE.

Sztab kryzysowy

Minister poinformował również o dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego, który zwołał premier Mateusz Morawiecki, a obrady prowadził wicepremier Jacek Sasin. Uczestniczyli w nim wszyscy ministrowie, którzy mogą pomóc w kwestii zboża.

– Nie ustajemy w swojej pracy, bo sprawa zboża jest w tej chwili najważniejsza. Nie tylko zboża – innych produktów rolnych także – zwrócił uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Minister Robert Telus poinformował ponadto, że prowadzone są bardzo ścisłe kontrole wszystkich towarów rolno-spożywczych, które wpływają z Ukrainy, aby jakość tych produktów odpowiadała naszym normom.

– Wszystkie służby będą dalej bardzo mocno działać, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie Polakom. Abyśmy wszyscy byli pewni tego, co przyjeżdża do Polski – podkreślił minister Robert Telus.

Transport zboża do innych krajów

Nie mniej ważną sprawą, na którą zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa, jest transport zboża od granicy do innych krajów, zarówno drogowy, jak i kolejowy.

– Przekładamy priorytety na zboże. To jest teraz najważniejsze. Zboże jest najważniejsze w portach oraz na torach i będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej zboże z Polski wyeksportować – podkreślił minister.

Rynki zbytu

Sprawa rynków zbyta była kolejnym tematem, który omawiano podczas dzisiejszego posiedzenia sztabu kryzysowego.

– W najbliższym czasie, może nawet jutro, odbędzie się spotkanie z ambasadorami wszystkich tych krajów, gdzie mamy potencjalnych klientów na zboża – poinformował szef resortu rolnictwa.

Działania Elewarru

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik poinformował, że minister zobowiązał Elewarr, aby zwiększył kontakty z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Cel to uruchomienie działania, na które mamy zgodę Komisji Europejskiej i przeznaczone środki w wysokości 600 milionów złotych.

Jak powiedział wiceminister Bartosik, zespół kryzysowy skupia wszelkie agendy rządowe, aby sprawnie wyeksportować zboże z Polski.

– Ważny jest stały, niemal codzienny kontakt pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i agendami, aby wypracować najlepsze rozwiązania w celu uruchomienia eksportu zboża – dodał sekretarz stanu.

Wiceminister poinformował również, że podczas posiedzenia zespołu kryzysowego omawiano działania na forum unijnym.

– Dzisiejsze rozmowy ministra ze związkowcami z krajów frontowych są także bardzo pomocne dla naszych wspólnych działań na forum Unii Europejskiej – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Prawie 2,4 mln zł dla wielkopolskich straży pożarnych

Minister Marlena Maląg wręczyła promesy na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu wielkopolski.

48 promes na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł trafiło do jednostek z powiatów kaliskiego, jarocińskiego i pleszewskiego. 36 promes przekazanych do powiatów kępińskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego oraz krotoszyńskiego opiewało na sumę przekraczającą 735 tys. zł. Wsparcie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dzisiejsze spotkanie jest również szczególną okazją do podziękowania wszystkim druhom i druhnom za służbę oraz gotowość do niesienia pomocy – mówiła minister Maląg podczas uroczystości w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.

Wsparcie dla strażaków

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat jest kierowane do osób, które brały czynny udział w działaniach lub akcjach ratowniczych. Od stycznia 2022 roku wypłacono je już ponad 100 tys. strażakom. Zaopatrujemy także jednostki w wozy bojowe. W tym roku przekażemy im 675 nowych samochodów strażackich. Dofinansowujemy również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W 2022 roku przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 25 mln zł na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażania osobistego młodych strażaków.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Ludzie dla Ludzi”

W Ostrowie Wielkopolskim minister Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu wielkanocnym, przygotowanym przez Stowarzyszeniem „Ludzie dla Ludzi”. Stowarzyszenie od ponad 10 lat działa na rzecz drugiego człowieka – na rzecz osób starszych, ale też młodego pokolenia.

Dziękuję Państwu za kultywowanie pięknych tradycji społecznikowskich i obywatelskich, propagowanie edukacji, nauki i kultury – zwróciła się minister Maląg do członków Stowarzyszenia. Złożyła też życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Naszym celem opróżnienie magazynów przed żniwami

To główna konkluzja z dzisiejszych rozmów Okrągłego Stołu Rolniczego. Z tym stwierdzeniem zgodzili się wszyscy uczestnicy rozmów, zarówno strona rządowa, jak i przedstawiciele związków, organizacji i samorządu rolniczego oraz firm działających w sektorze zbożowym.

foto główne

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku. Wszystkie propozycje były dyskutowane podczas spotkania.

Propozycje działań:

 1. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy.
 2. Wzmocnione zostają kontrole na granicy. Do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany.
 3. 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy.
 4. Dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników. Będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.
 5. Będą dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie pomocy.
 6. Magazyny będą opróżnione przed żniwami poprzez zwiększenie eksportu m.in. na cele humanitarne do krajów Afryki. Proces skupu rozpocznie się najpóźniej 12 kwietnia 2023 r.
 7. Budowa silosów i magazynów będzie mogła odbywać się bez pozwoleń na budowę.
 8.  Będą dopłaty do budowy silosów zbożowych.
 9. Będą preferencyjne kredyty płynnościowe dla rolników z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. Akcja kredytowa to 10 mld złotych.
 10. Będą pożyczki płynnościowe z KOWR dla podmiotów skupowych.
 11. Do końca maja 2023 r. nastąpi nowelizacja ustawy o biopaliwach.

W dzisiejszych obradach Okrągłego Stołu Rolniczego uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli rolników i przedsiębiorców.