Nadchodzi X edycja dwudniowej konferencji Sustainable Economy Summit! 20-21 maja, hotel Sheraton Grand Warsaw

W ramach wydarzenia organizowanego przez Executive Club, które odbędzie się m.in. pod patronatem Ministerstwa Klimatu oraz UN Global Compact Network Poland, czołowi specjaliści z dziedziny nauki i biznesu będą debatować na temat wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dyskusje obejmą zarówno perspektywę działań na skalę globalną, jak i lokalnych inicjatyw.

Podczas 2 dni dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

Dzień 1

Panel 1: Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości

Moderatorem będzie Dr Bartosz Zamara – Development Manager, Trebbi Polska.

Udział w dyskusji wezmą: Arne Bongenaar – Partner Zarządzający, Acteeum Group, Anna Duchnowska –  Managing Director of Investment Management, Invesco Real Estate, Bartosz Tokarski – Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB, Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu, Bolix, Dariusz Pawlukowicz – Wiceprezes Zarządu, ROBYG.

Panel 2: Zielona cyfryzacja

Moderatorem będzie Dr hab. Rafał Mrówka – Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Udział w dyskusji wezmą: Łukasz Balas – VAD Sales Team Leader, ASBIS, Zsolt Fekete – Prezes Zarządu, Algotech Polska, Michał Grzegorzewski – Chief Business Operation Officer, Fujitsu Polska, Bożena Leśniewska – Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska, Anita Sowińska – Wiceministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Panel 3: Zielona energia

Moderatorem będzie Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG, Profesor, Katedra Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska.

Udział w dyskusji wezmą: Michał Brzozowski – CEO, Metroplan Polska, Piotr Kummer – Kierownik Projektu w Pionie Realizacji, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Katarzyna Pluta – Kierownik ds. Marketingu i PR, Armatura Kraków, Dr Maximilian Piekut, LLM – General Manager, Greeners, Iwona Sierżęga – Członkini Zarządu, Chief Operating Officer, Polenergia

Dzień 2

Panel 1: Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu

Moderatorem będzie Dr hab. Bolesław Rok – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie.

Udział w dyskusji wezmą: Sylwia Bilska – General Manager, Edenred Polska, Jarosław Chwastowicz – Business Services Director, Lyreco Polska, Anna Lewandowska – Dyrektor Działu Onkologii i Hematologii, Lider Obszaru ESG, Członek Zarządu, Pfizer Polska, Piotr Maciak – Prezes Zarządu, Nordkalk, Członek Zarządu Grupy Nordkalk odpowiedzialny za Region Centralnej Europy, Robert Moreń – Corporate Affairs Director, Mars Wrigley Polska, Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Aleksandra Robaszkiewicz – Corporate Affairs and CSR Director, Lidl Polska.

Panel 2: ESG w biznesie

Moderatorem będzie Ewa Mochocka – Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, EY Polska.

Udział w dyskusji wezmą: Rhonen Azoulay – General Manager Sales Poland and Czech Republic, Lufthansa Group, Ireneusz Borowski – Country Manager Poland, Dassault Systèmes, Agnieszka Gutowska – Dyrektor Komunikacji, Marketingu i CSR, Nhood Polska, Mario Zamarripa – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia, Andrzej Zduńczyk – Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK.

Panel 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Moderatorem będzie Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń – Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

Udział w dyskusji wezmą:   Andrzej Losor – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży, Produktów Niskoemisyjnych i ESG, Górażdże Cement, Michał Mikołajczyk – Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Beata Osiecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzająca, Kinnarps Polska, Prof. dr Hans-Otto Pörtner – Biolog Morski, Były Współprzewodniczący Grupy Roboczej II Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Członek Niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych (WBGU), Grzegorz Skrzypczak – Prezes Zarządu, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Dr Anna Zalewska – Advocacy Manager, BASF Polska.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Oprócz dyskusji panelowych swoje przemówienia wygłoszą goście specjalni m.in:

Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, Prof. dr hab. Witold M. Orłowski – Profesor nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska, Eamon Gilmore, znany ze swojej bogatej pracy na rzecz praw człowieka i przywództwa politycznego, Prof. dr Hans-Otto Pörtner, biolog morski uznany za wkład w naukę o klimacie i laureat nagrody Planetary Health Award oraz Peter McAteer, szanowany konsultant i edukator w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Swoją obecność na konferencji potwierdziły m.in. firmy, takie jak:

 (grafika z partnerami)

Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy” podczas której nagrodzone zostaną spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Strona internetowa wydarzenia: https://konferencjaesg.com/

Nie może Ciebie zabraknąć!

LINK do rejestracji na konferencję

Szczyt Dolin Wodorowych: Poznań gospodarzem przełomowego wydarzenia wodorowego

Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln EUR z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych.

H2POLAND (2)

Szczyt Dolin H2 odbędzie się 24 kwietnia w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum i jego współorganizatorami są: województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe.

Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i spoza niego, aby pogłębić wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych.

Według CEO Hydrogen Europe, Jorga Chatzimarkakisa: „Doliny wodorowe są najlepszą odpowiedzią na trudne zadanie zwiększenia skali gospodarki wodorowej w UE i osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez REPowerEU”.

Wodór jest szansą dla Europy na wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, nowe miejsca pracy, dekarbonizację i zwiększenie niezależności energetycznej. Wodór to też wyzwania w zakresie potrzeb infrastrukturalnych, magazynowania i zwiększenia dostępności energii odnawialnej.

Według inicjatora organizowanego wydarzenia Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa Wielkopolskiego „Inicjatywa Szczytu Dolin H2 to platforma dla obecnych i przyszłych twórców projektów wodorowych (…) Budujemy wspólny europejski rynek wodoru, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem”.

Niedawne przyjęcie Wielkopolski do Hydrogen Europe, stowarzyszenia branżowego z siedzibą w Brukseli, działającego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, podkreśla zaangażowanie regionu w promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej energii. Jako członek regionalnego filaru HE, województwo Wielkopolskie będzie współpracować z innymi regionami europejskimi, a także z interesariuszami branżowymi w zakresie zwiększania inicjatyw wodorowych na całym kontynencie.

„Chcemy wzmocnić aktywność Województwa Wielkopolskiego na szczeblu UE i wskazać na ważną rolę, jaką pełnimy w integracji środowisk, dzieleniu się wiedzą, podnoszeniu akceptacji społecznej w świetle zachodzących zmian i wyzwań związanych z transformacją energetyczną” – to słowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka stanowiące potwierdzenie woli zaangażowania Wielkopolski w działania na rzecz zielonej energii.

Dołącz do organizatorów na Szczycie Dolin Wodorowych w kwietniu w Poznaniu, gdzie spotkamy się, aby omówić, w jaki sposób wspierać rozwój i wdrażanie regionalnych ekosystemów w całej Europie oraz wzmocnić krytyczne połączenia międzyregionalne potrzebne do budowy europejskiej gospodarki wodorowej.

www.h2poland.com.pl

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami – dziś ruszył dodatkowy nabór

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem skorzystaniem z pomocy finansowej na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – będzie dodatkowy nabór wniosków. Jest to ostatni w ramach PROW 2014–2020 nabór wniosków na tego typu operacje. Potrwa od 20 lutego do 20 marca 2024 r.

Kto może uzyskać pomoc?

O pomoc finansową w ramach tego instrumentu mogą się ubiegać rolnicy, którzy prowadzą w swoich w gospodarstwach działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej.

Co do zasady wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane, tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chów, lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc na operacje, które dotyczą przechowywania nawozów naturalnych, może być przyznana rolnikom, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych oraz zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
 • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych;
 • zakup nowych maszyn lub urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych;
 • koszty ogólne.

Jaką pomoc można otrzymać?

Pomoc za wykonanie bądź budowę nowych płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych jest przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych.

W przypadku pozostałych inwestycji pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji i wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, jeśli operacja jest realizowana przez młodego rolnika, a 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Do 20 marca 2024 r. dokumenty przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap).

Szczegóły

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-azotanami–nabor-rusza-20-lutego.

Spotkanie minister klimatu i środowiska z prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej

To początek owocnej współpracy – tak można podsumować pierwsze wspólne rozmowy Pauliny Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska z prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Spotkanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Jej Prezydium zostało zaproszone do Ministerstwa przez minister Paulinę Hennig-Kloskę. Młodzi członkowie Rady opowiadali o swoich dotychczasowych działaniach i pomysłach na przyszłość.

Chciałabym, żeby Młodzieżowa Rada Klimatyczna została włączona w różne projekty jakie będziemy prowadzić w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Głos młodzieży jest dla mnie bardzo ważny i chcę żebyście wiedzieli, że traktujemy go poważnie. Potrzebujemy Waszego wsparcia, chcemy Was słuchać i z Wami współpracować

– powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

Już wiemy, że spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska to początek owocnej współpracy. Prezydium Rady już ustaliło jakie działania wspólnie z Ministerstwem podejmie w najbliższym czasie.

Zmiany, które tworzymy są dla Was i dla przyszłych pokoleń. Nie wyobrażam sobie, żebyście jako młodzi nie brali udziału w ich tworzeniu. Jeśli mamy budować lepszy świat dla Was i dla przyszłych pokoleń, to musicie brać w tym udział. Jestem bardzo otwarta na Wasz głos. Widzę szerokie pole do współpracy. Łączy nas zielona przyszłość Polski

– podsumowała minister klimatu i środowiska.

Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szacowanie szkód - susze

Dla kogo przeznaczona jest pomoc

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wynoszące powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Termin składania wniosków i wysokość pomocy

Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu z tym, że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Informacje zawarte w aplikacji

Jednocześnie przypominamy, że każdy protokół i kalkulacja oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy sporządzone za pośrednictwem aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą, w części Wysokość oszacowanych szkód zawierają m.in. informacje dotyczące:

 • szkody w produkcji roślinnej,
 • szkody w produkcji zwierzęcej (bez produkcji ryb),
 • wysokość oszacowanych szkód (łącznie z produkcji roślinnej i zwierzęcej).

A zatem, zarówno protokół jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

Nowe akty delegowane do Taksonomii UE opublikowane

Nowe akty delegowane do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii UE) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że 21 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane teksty dwóch aktów delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii UE):

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej

Akty delegowane zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Zachęcamy do zapoznania się dokumentami w j. polskim:

Forum Biznesowe Polska-Korea w Seulu

Wiodące polskie firmy z branży rolno-spożywczej oraz delegacja przedstawicieli administracji, uczestniczyli w Forum Biznesowym Polska-Korea w Seulu. Była to okazja dla polskich przedsiębiorstw do spotkań z przedstawicielami koreańskich importerów, dystrybutorów, sieci handlowych, a także do promocji naszej żywności na rynku koreańskim.

Polska w ostatnich latach zacieśnia relacje gospodarcze z Koreą – głównie w sektorach nowoczesnych technologii, obronnym, infrastruktury i energii. Koreańskie firmy z roku na rok coraz więcej inwestują w naszym kraju. Chcemy także rozwijać naszą współpracę w sektorze rolno-spożywczym. Już teraz polscy producenci zdominowali rynek mleka w Korei. Mamy nadzieję, że coraz więcej produktów z Polski będzie trafiało na rynek koreański 

– komentuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Doceniamy znaczenie Korei jako bardzo ważnego odbiorcy wysokiej jakości żywności z Polski. Z roku na rok zwiększa się poziom wymiany handlowej pomiędzy naszymi państwami. W 2022 r. polski eksport rolno-spożywczy do Korei wzrósł o 15,7%. Widzimy, że nasze produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynkach azjatyckich. Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w eksporcie produktów spożywczych. 

– dodaje wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Współpraca gospodarcza z Republiką Korei w sektorze spożywczym

Forum Biznesowe Polska-Korea, organizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Koreańską Agencję Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA) w Seulu, w tym roku zostało w całości poświęcone wymianie handlowej produktów sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiciele rodzimych firm odbyli szereg spotkań z przedstawicielami koreańskich importerów, dystrybutorów i sieci handlowych.

Polskie instytucje publiczne podejmują liczne działania na rzecz propagowania polskich produktów rolno-spożywczych. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który regularnie organizuje stoisko narodowe dla polskich firm podczas targów branżowych (np. Seoul Food & Hotel).

W 2022 r. polski eksport rolno-spożywczy do Republiki Korei wzrósł o 15,7% w stosunku do poprzedniego roku. Trend wzrostowy utrzymuje się także w 2023 r. Z artykułów rolno -spożywczych do Korei sprzedajemy głównie mleko, śmietanę, skrobię i piwo. Duży potencjał eksportowy na rynek koreański ma m.in. polskie mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, mleko i produkty mleczne słodycze i przekąski. W 2022 r. z Republiki Korei importowaliśmy głównie ekstrakty i esencje herbaty oraz kawy.  

Ruszyła sprzedaż biletów na 14. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, Kielce 17-18 stycznia 2024

Wiodące branżowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa zapraszają pasjonatów i profesjonalistów do uczestnictwa w tegorocznej edycji. Bilety dostępne są już na stronie internetowej organizatora, a do końca października trwa akcja Early Birds.

TSW oficjalnie rozpoczęło sprzedaż biletów na największą imprezę sadowników i warzywników w Środkowo-Wschodniej Europie. To wydarzenie, które od lat gromadzi ekspertów branży ogrodniczej, oferuje niepowtarzalną okazję poznania najnowszych osiągnięć i trendów.

Przygotowując 14. edycję targów, organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się ogłosić oficjalny start sprzedaży biletów, aby zapewnić entuzjastom szybszy i łatwiejszy dostęp do tego prestiżowego wydarzenia. Właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby kupić bilety za jedyne 15 zł.

Wraz z biletem na TSW 2024 uczestnicy zyskują dostęp do bogatego programu merytorycznego wydarzenia obejmującego prezentacje produktów, warsztaty, panele dyskusyjne i możliwość nawiązania cennych relacji biznesowych. To doskonała okazja dla tych, którzy pragną być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, trendami rynkowymi i innowacjami.


Wśród nowości podczas 14. edycji TSW znajdą się m.in.:

 • Konferencje: Maszynowa, Szkółkarska, „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”, „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”,
 • Specjalna strefa wystawiennicza związana z odnawialnymi źródłami energii w ogrodnictwie,
 • Nowa, szósta hala wystawiennicza,
 • Poletka pokazowe, które stanowić będą bezcenne uzupełnienie wydarzenia.

TSW to jedyne takie wydarzenie w branży ogrodniczej, które łączy w sobie m.in. fachową wiedzę, informacje na temat innowacji i możliwość biznesowej wymiany doświadczeń.

Kup bilet już dzisiaj i skorzystaj z promocyjnych cen do 31 października 2023 roku!

Nie przegap okazji, by być częścią największych targów ogrodniczych w Polsce!

Więcej informacji na www.tsw.pl

POLLUTEC 2023, targi bardziej międzynarodowe niż kiedykolwiek

Od 10 do 13 października 2023 r.
Centrum wystawowe Eurexpo Lyon
Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu

Wiodące targi rozwiązań na rzecz ochrony środowiska dla przemysłu, miast i terytoriów, Pollutec mają międzynarodowy charakter i kontynuują swoją misję organizowania spotkań pomiędzy liderami projektów ponad granicami. Od wtorku 10 października do piątku 13 października 2023 r. w Centrum Wystawowym Eurexpo Lyon uczestnicy będą mieli okazję do wymiany informacji z potencjalnymi partnerami międzynarodowymi w celu podzielenia się rozwiązaniami i dobrymi praktykami w ramach edycji, której gościem honorowym będą Włochy.

Włochy, gość honorowy targów bardziej międzynarodowych niż kiedykolwiek

Biorąc pod uwagę, że ​​transformacja ekologiczna jest problemem globalnym, Pollutec posta

wił sobie za misję promowanie wymiany doświadczeń i wzmacnianie współpracy między terytoriami na różnych poziomach. 28% wystawców to firmy międzynarodowe, targi służą jako punkt odniesienia poza granicami Francji i podczas każdej edycji goszczą międzynarodowe delegacje poszukujące rozwiązań, które dzielą się swoimi projektami i propozycjami w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe (zarządzanie zasobami, rolnictwo, reindustrializacja, adaptacja itp.). W tym roku na targach Pollutec spodziewanych jest około dwudziestu delegacji z Quebecu, Finlandii, Chin, Włoch i wielu krajów europejskich.

Od 2002 roku gośćmi honorowymi targów Pollutec są kraje, które dynamicznie rozwijają się na froncie przemian i wdrażają obiecujące innowacje ekologiczne na dużą skalę. Włochy zaangażowane w poszukiwanie rozwiązań problemów środowiskowych, będą miały okazję zaprezentować swój ekosystem i swoje know-how w kwestii energii i zrównoważonego rozwoju, poprzez obecność głównych włoskich miast, start-upów i prelegentów. Emanuela D’Alessandro, Ambasador Włoch we Francji, weźmie udział w inauguracji targów Pollutec, która odbędzie się 10 października br. na Trybunie, głównej scenie wydarzenia.

Les Green Days, spotkania profesjonalistów z różnych krajów

Flagowe wydarzenie – spotkania biznesowe z udziałem firm, ośrodków badawczych i klastrów pragnących nawiązać współpracę handlową lub technologiczną, Green Days odbędą się w dniach 10-12 października br. w Hali 4 – L001.

Współorganizowane przez Izbę Handlowo-Przemysłową Auvergne Rhône-Alpes, Komisję Europejską i RX (organizatora Pollutec), Green Days prezentowane są jako prawdziwy akcelerator biznesu, podzielony na 20-minutowe spotkania BtoB po wcześniejszej rejestracji: formularz dostępny jest on-line, a zapisy są otwarte do 30 września  br. Piątek 13 października będzie poświęcony spotkaniom przedstawicieli klastrów na stoisku Green Days.

Rejestracja na spotkania biznesowe Green Days (do 30 września br.) : https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/

Uczestnicy będą mieli także okazję spotkać się z ekspertami rynkowymi: Entreprise Europe Network, Business France, la Team Export, BpiFrance, …

Forum International, przestrzeń konferencji i dialogu pomiędzy delegacjami

Nowa przestrzeń Pollutec, Forum Międzynarodowe (hala 4 – E05), ma na celu zapewnienie widoczności międzynarodowym delegacjom, które odwiedzają targi, dzielą się swoimi rozwiązaniami i otwierają się na nowe perspektywy i nowe rynki.

10, 11 i 12 października br. na Międzynarodowym Forum odbędą się konferencje na temat funduszy europejskich, tłumaczone symultanicznie na język francuski i angielski.

Wybór konferencji z Forum Międzynarodowego

●      Wtorek, 10 października 2023 r.– Conference on Innovation funding: How Europe support the (next) champions

●      Środa 11 października 2023 r.– Conference on European Funding Horizon Europe: Introduction to ClustersBio Environment & Energy

●      Czwartek 12 października 2023 r. – Conference: Let’s demystify European funding together!

Targi Pollutec

Pollutec to wiodące targi rozwiązań środowiskowych dla przemysłu, miast i terytoriów. Przez cztery dni gromadzą profesjonalistów z różnych sektorów, którzy prezentują producentom, przedstawicielom samorządów lokalnych i innym podmiotom gospodarczym swoje innowacyjne rozwiązania w celu sprostania głównym wyzwaniom światowym, jakim jest erozja różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie i zmiany klimatyczne.

Szczegółowy program targów Pollutec i aktualności są dostępne na stronach: https://www.pollutec.com/fr-fr.html i @pollutec

RX

RX służy rozwojowi firm, społeczności i osób. Łączymy moc wydarzeń targowych z danymi i produktami cyfrowymi, które pomagają naszym klientom zrozumieć rynki, szukać produktów i zawierać transakcje w ramach 400 wydarzeń targowych organizowanych w 22 krajach i obejmująych43 sektory działalności.

RX France organizuje najważniejsze imprezy targowe, cyfrowe lub hybrydowe w piętnastu różnych sektorach. Wśród emblematycznych imprez targowych RX France we Francji i na świecie znajdują się: MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* i inne… Nasze imprezy odbywają się we Francji, Chinach, Włoszech, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Pragnieniem RX jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i tworzenie integracyjnego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników.

RX jest częścią RELX, światowego lidera w dziedzinie analiz opartych na informacjach i danych oraz narzędzi do podejmowania decyzji dla klientów.

www.rxglobal.com

* organizowane przez SAFI, filię RX France i Ateliers d’Art de France

Jakie są możliwe ścieżki rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce?Analiza CAKE/KOBiZE

Jednym z głównych wyzwań w dążeniu do neutralności klimatycznej jest dekarbonizacja sektora transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” zakłada m.in. zakaz sprzedaży nowych spalinowych aut osobowych od 2035 roku. W ostatnich latach w Polsce zauważalne jest rosnące wykorzystanie samochodów osobowych, podczas gdy w przypadku transportu publicznego, nie obserwujemy tak dużego przyrostu aktywności. Stwarza to problemy zarówno związane ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych, jak i innych substancji oraz wysokim zatłoczeniem miast.

W opublikowanym przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (CAKE/KOBiZE) raporcie „Polska NET-ZERO 2050: Rola transportu publicznego w świetle pakietu »Fit for 55« i perspektywy roku 2050”[1] przeanalizowano możliwe ścieżki rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce. W odpowiedzi na wyzwania związane z nową legislacją dotyczącą wprowadzenia zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych od 2035 porównano dwa scenariusze analityczne:

•             NEU_55– zakładający do 2030 r. wdrożenie celów pakietu „Fit for 55” oraz objęcie sektora transportu systemem handlu emisjami (BRT ETS). Dodatkowo, od 2035 wprowadzony zostaje zakaz sprzedaży nowych spalinowych samochodów osobowych.

•             NEU_PUBLIC_55- scenariusz uwzględniający wszystkie elementy scenariusza NEU_55 oraz dodatkowo promowanie i dynamiczny rozwój transportu zbiorowego.

Porównanie wyników uzyskanych w obu scenariuszach wskazuje na rolę, jaką może odegrać transport publiczny w dążeniu do neutralności klimatycznej w Polsce.

W scenariuszu NEU_PUBLIC_55 zauważalna jest rosnąca rola transportu publicznego, w szczególności kolei. Promowanie transportu publicznego poprzez jego finansowanie powoduje przesunięcie znacznej części (około 20 mld pkm) aktywności pasażerskiej z transportu indywidualnego na drogowy transport zbiorowy. Innym aspektem obniżania kosztu podróży koleją jest przeniesienie lotów krajowych i wewnątrz UE na kolej, która jest znacznie mniej emisyjna.

Promocja transportu publicznego oraz zakaz sprzedaży spalinowych samochodów osobowych rozważane w scenariuszu NEU_PUBLIC_55 pozytywnie oddziałują na osiągnięcie założonych celów klimatycznych. Skuteczny i atrakcyjny cenowo transport publiczny wpłynie na zmianę preferencji konsumentów. Wzrost kosztów eksploatacji spalinowych samochodów osobowych w wyniku opłat środowiskowych oraz aktualnie wysokie koszty zakupu pojazdów elektrycznych i wodorowych powinny zachęcać do rezygnacji z prywatnych form transportu na korzyść transportu publicznego. Poza oczekiwaną redukcją emisji, przyczyni się to również to zniwelowania natężenia ruchu w miastach.

Zmiany w aktywności pasażerskiej będą w przyszłości przekładać się na redukcję emisji CO2 w transporcie. Jednoczesne promowanie transportu publicznego i wprowadzenie zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych od 2035 r. pozwala na osiągnięcie ok. 74% redukcji emisji CO2 w 2050 względem roku 2020. Pozostałe do zredukowania emisje w transporcie pasażerskim są na poziomie ok. 8 Mt, a ich głównymi źródłami będą spalinowe samochody osobowe pozostające w użytkowaniu oraz transport lotniczy.

Tabela 1. Poziomy emisji i zmiany poziomów emisji w Polsce wg analizowanych scenariuszy w 2030 i 2050 roku w stosunku do roku 2020

20302050
Emisje – transport pasażerski (Mt CO2)NEU_5527,410,1
NEU_PUBLIC_5526,88,2
Zmiana poziomu emisji CO2 względem 2020 roku – transport pasażerskiNEU_55-11%-67%
NEU_PUBLIC_55-13%-74%

Źródło: Opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Realizacja scenariusza uwzględniającego wyłącznie zakaz sprzedaży samochodów spalinowych prowadzi do niższego poziomu redukcji do 2050 roku, co wynika z mniejszego wykorzystania transportu publicznego (szczególnie kolei). Jednakże brak rozwiązań po stronie regulacyjnej stwarza ryzyko, że zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów w dalszym ciągu będą dominować samochody z silnikami spalinowymi. Dlatego też należy przyjąć, że optymalne będzie rozwiązanie pośrednie polegające zarówno na wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń prawnych w sprzedaży lub produkcji aut spalinowych, jak i promocja transportu publicznego.

Rozwój drogowego transportu zbiorowego

Rozwój transportu zbiorowego wiąże się ze wzrostem liczby autobusów, w szczególności elektrycznych i napędzanych wodorem. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w scenariuszu promowania transportu publicznego udział zeroemisyjnych autobusów we flocie sięga ok. 10% w 2030 r. i dotyczy głównie transportu miejskiego. Jest to zgodne z celem zakładanym w PEP2040 dotyczącym zeroemisyjnej floty autobusów w komunikacji miejskiej do 2030 roku.

Wykres 1. Struktura floty autobusów w Polsce w latach 2020 – 2050 wg typu napędu w scenariuszu NEU_PUBLIC_55

Źródło: Opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Wraz z rozwojem technologii zeroemisyjnych wykorzystanie autobusów elektrycznych i wodorowych będzie możliwe również na dłuższych dystansach. W 2040 roku udział ten wzrasta do ok. 40% a w 2050 roku do ponad 70%. Pełne odejście od autobusów z silnikami spalinowymi do 2050 nie jest możliwe z uwagi na rosnącą aktywność pasażerską oraz ich szerokie wykorzystanie, szczególnie w przejazdach międzymiastowych czy międzynarodowych.

Zarówno powszechne wykorzystanie zeroemisyjnych samochodów osobowych, jak i rozwój transportu publicznego będzie generowało dodatkowy popyt na energię elektryczną i wodór. Zgodnie z wykonaną projekcją do 2030 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w transporcie pasażerskim wzrośnie do 7-8 TWh a do 2050 może wynieść nawet 34 TWh co stanowić będzie około 10% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Początkowo, pojazdy wodorowe będą wykorzystywane głównie w ramach transportu publicznego. W 2030 r. zapotrzebowanie na wodór z tytułu ich eksploatacji wynosić będzie poniżej 2 kt. Istotne wykorzystanie technologii wodorowych obserwowane jest po 2035 roku. W 2050 r. zapotrzebowanie na wodór w transporcie pasażerskim może wynieść ponad 50 kt i będzie dotyczyć w niemal równym stopniu aut osobowych i autobusów. Pojawiające się koncepcje wykorzystania technologii wodorowej w kolei może zwiększyć to zapotrzebowanie.

Transformacja sektora transportu pasażerskiego powinna zakładać dynamiczny rozwój transportu publicznego drogowego i kolejowego. Wzrost aktywności pasażerskiej w transporcie publicznym może zredukować transport indywidualny o ok. 7% oraz pozwoli również istotnie obniżyć aktywność lotniczą. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji CO2 w roku 2050 o dodatkowe 1,9 mln ton.

Transport publiczny może odegrać istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej. Dodatkowo dobrze zorganizowany i atrakcyjny cenowo transport zbiorowy pomaga w rozwiązywaniu problemów o charakterze społecznym tj. wykluczenie komunikacyjne. Aktualnie dostępne technologie zeroemisyjne (wykorzystujące energię elektryczną i wodór) stwarzają możliwości stosunkowo szybkiej wymiany floty autobusów, szczególnie w transporcie miejskim. Dlatego też istotne jest podejmowanie działań promujących transport publiczny, stwarzając realną alternatywę dla transportu indywidualnego, a tym samym przyczyniając się do realizacji celów klimatycznych.


[1] https://climatecake.ios.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/CAKE_Transport_publiczny_27_06_2022_final.pdf