European Scientists on the Future of Gas: We must ban new natural gas boilers at once

EMBARGO 24 May 2023 – Natural gas is not cleaner than other fossil fuels and using it instead of coal or oil risks achieving little or no reduction in greenhouse gas effects. EASAC’s new report “Future of Gas” highlights the extremely high global warming potential of largely unrecorded methane leakages along the whole natural gas supply chain. To mitigate climate change, it is crucial to stop using all fossil fuels, to ban new natural gas boilers, and to massively ramp up renewable electricity production.

To replace Russian pipeline gas, European Member States have turned to liquid natural gas (LNG) from outside Europe. “We understand this is a necessary compromise as an emergency measure to make sure we keep the lights on, people warm and industries running. But as we are putting the immediate dependency on Russia behind us, we must completely phase out gas and ramp up renewables,” explains William Gillett, EASAC’s Energy Programme Director. “We can’t argue our way out of drastic changes. The climate does not make compromises.”

Methane emissions have a lifetime in the atmosphere of only about 10 years, which is ten times shorter than that of carbon dioxide. However, its 20-year global warming potential is over 80 times that of carbon dioxide, which means that it is far more destructive. “So far, we have been evaluating the impact of greenhouse gas emissions in a time span of up to 100 years. And there is nothing wrong with these calculations. However, climate change is progressing so fast that now we must focus on impacts within the next ten years. That’s why there is no alternative to replacing natural gas with renewables at once,” says Neven Duić, Chair of EASAC’s Energy Steering Panel.

With 65 million boilers installed in the EU to heat buildings, heating is by far the largest use of natural gas. Eight Member States have already adopted measures to ban the installation of new gas boilers or to require high levels of renewables in buildings. “Such actions should be stimulated throughout Europe,” recommends Duić.

The report recommends heat pumps and district heating as ready-to-use and climate-friendly alternatives to gas boilers. It underlines that heating, unlike electricity, is a very local market. Building structures and regulations, local climate, demand densities and the availability of renewable or waste heat sources influence what should be the best choice for each district or building. Therefore, cities must integrate the transition into urban planning, and engage with heating system owners and users.

Also, it is vital that this process addresses social injustices. William Gillett: “Not everybody has the money or enough credit with banks to go out and buy a new heating system. Europe’s success in reducing its greenhouse gas emissions requires foresight, social sensitivity, and support mechanisms that are targeted on the most vulnerable groups and households.”

Gas distribution and supply companies often argue for progressively replacing natural gas with hydrogen, which would allow them to keep their assets running for years to come. But from a scientific point of view, this approach holds very little promise for heating homes more cleanly. “Blending 10% hydrogen in natural gas merely delivers 1% in CO2 reduction which is not a good use of a valuable energy carrier that will be needed in hard-to-abate sectors. We foresee fast growing demand for hydrogen and hydrogen-derived fuels in some industries and for heavy-duty transport”, explains Anne Neumann, Chair of the EASAC Working Group.

For a long time, natural gas has been seen as the ideal bridge from coal on the road towards net-zero carbon emissions by 2050. In some countries, natural gas has become the main fuel to generate electricity. EASAC’s “Future of Gas” report makes clear that this is a dead-end road.

“Natural gas should no longer be considered as a transitional option. All electricity production and heating based on combustion literally fuels global warming, and must be replaced by renewables such as wind, solar, or hydro”, says Duić.

The report also weighs the possibilities of carbon capture and storage (CCS) and nuclear. “The coming decade is decisive for keeping climate change in check, but fusion is still in its infancy, and neither CCS nor new nuclear plants based on current or small modular reactor technology can be built quickly enough. In addition, in many regions, nuclear power plants risk becoming vulnerable to climate change effects such as cooling water scarcity”, concludes Gillett.

Full Report: https://easac.eu/publications/details/future-of-gas

Launch event: https://easac.eu/news/details/the-future-of-gas-1

Livestream via YouTube: https://www.youtube.com/@easac-europeanacademiessci7375

Minister Anna Moskwa z Ambasadorem Brazylii o współpracy energetycznej i klimatycznej

Minister Anna Moskwa spotkała się z ambasadorem Brazylii w Warszawie Haroldo de Macedo Ribeiro. Spotkanie odbyło się 15 czerwca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Spotkanie Minister Anny Moskwy z ambasadorem Brazylii w Warszawie Haroldo de Macedo Ribeiro.

Podobnie jak Polska, również i Brazylia inwestuje w inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii. W tym obszarze dostrzegamy wspólny potencjał do dalszej współpracy i wymiany doświadczeń

– powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska przedstawiła także wyzwania związane z transformacją energetyczną w Polsce, oraz sukcesy jakie Polska odnosi na tym polu, w szczególności w zakresie szybkiego rozwoju instalacji fotowoltaicznych.

Podczas spotkania rozmawiano także o potencjale surowcowym Brazylii.

Dostrzegamy możliwości Brazylii w zakresie minerałów przemysłowych, metali i paliw

– zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Ambasador de Macedo Ribeiro podzielił się priorytetami nowego rządu w Brazylii w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, oraz podkreślił kluczową rolę państwa w osiągnięciu globalnych celów środowiskowych. Odzwierciedleniem zaangażowania Brazylii w rozwiązywanie problemów globalnych jest oferta organizacji w tym kraju szczytu klimatycznego COP30 w 2025 r.

Spotkanie Minister Anny Moskwy z Ambasador Kanady

10 maja 2023 r. minister Anna Moskwa spotkała się z nowo powołaną ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin. Rozmowy dotyczyły współpracy obu państw w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, klimatu i środowiska.

Spotkanie Minister Anny Moskwy z Ambasador Kanady

Minister Anna Moskwa i ambasador Catherine Godin szczególną uwagę poświęciły kwestiom: bezpieczeństwa energetycznego, pomocy dla Ukrainy oraz współpracy energetycznej, obejmującej sektor energii jądrowej (w tym rozwój technologii małych reaktorów jądrowych – SMR oraz odnawialnych źródeł energii).

Polska docenia dotychczasową współpracę z Kanadą. Liczymy na jej dalszy rozwój, zwłaszcza w zakresie wspólnych projektów energetycznych, które mogą stanowić istotny impuls dla wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski i Kanady, również w kontekście rozwoju technologii jądrowych, OZE i wodoru 

– powiedziała Anna Moskwa.

Szefowa resortu przedstawiła najważniejsze kwestie związane z transformacją sektora energetycznego oraz budową elektrowni jądrowych w Polsce.

Transformacja energetyczna powinna być prowadzona w sposób sprawiedliwy, odpowiedzialny, racjonalny i efektywny, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb naszej krajowej gospodarki 

– dodała Anna Moskwa.

Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska, Polska z uwagą przygląda się kanadyjskim dokonaniom w zakresie rozwoju energetyki jądrowej i OZE (w szczególności offshore) oraz technologii wodorowych. Zarówno dla Polski, jak i dla Kanady rozwój nowych technologii (takich jak wodór) to istotny element w procesie transformacji energetycznej.

Konferencja dot. ogólnopolskiego projektu ochrony torfowisk i mokradeł

9 maja 2023 r. odbyła się inauguracyjna konferencja inicjatywy Wetland Green Life – ogólnopolskiego projektu ochrony torfowisk i mokradeł. W roli przedstawiciela rządu RP udział w wydarzeniu wzięła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, sprawująca funkcję Głównego Konserwatora Przyrody.

Wetlands Green Life to projekt finansowany ze środków unijnego programu LIFE (22 mln euro) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 mln euro), mający na celu odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury.

Niezwykle istotnym elementem programu Wetlands Green Life jest jego aspekt edukacyjny. Przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i odtwarzaniem bioróżnorodności bagiennej flory i fauny oraz funkcji, jaką tereny podmokłe pełnią w obliczu zmian klimatycznych, ma charakter priorytetowy

– mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Program przewiduje między innymi realizację ogólnodostępnych filmów o tematyce przyrodniczej, które będą prezentowane podczas spotkań plenerowych oraz na platformach streamingowych. Równie istotnym elementem będzie wykorzystanie technologii mobilnych oraz inne nowoczesnych rozwiązań umożliwiających dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców

Celem naszych działań jest ochrona oraz przywrócenie kluczowych dla klimatu i  bioróżnorodności funkcji torfowisk, bagien i terenów podmokłych. Efektem będzie stworzenie warunków do wdrożenia Priorytetowych Ram Działań na obszarach podmokłych sieci Natura 2000 oraz Zielonej Infrastruktury w Polsce. Najistotniejszymi elementami projektu będą działania ochrony czynnej mające doprowadzić do polepszenia stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych, oraz inicjatywy edukacyjne zwiększające powszechną świadomość roli, jaką tereny podmokłe odgrywają w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i gospodarce wodnej, na poziomie lokalnym i globalnym

– dodała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Budżet projektu przewiduje również finansowanie dla inicjatyw oddolnych i lokalnych związanych z polepszeniem stanu bagien i torfowisk do współpracy zaproszone są organizacje pozarządowe, samorządy oraz wszystkie te organizacje, którym los polskich mokradeł nie jest obojętny. Okres realizacji wszystkich prac i działań składających się na projekt Wetlands Green Life przewidziany jest na 10 lat.

Polska aktywnie uczestniczy w berlińskim Dialogu Klimatycznym

2-3 maja 2023 r. Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, wziął udział w Petersberskim Dialogu Klimatycznym w Berlinie. Polska delegacja pod kierunkiem wiceministra klimatu i środowiska aktywnie uczestniczy w Dialogu Klimatycznym. W spotkaniu, pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, organizatorów COP29 w Dubaju, udział wzięło liczne grono ministrów i przedstawicieli 35 państw z całego świata. Wydarzenie miało na celu wymianę oczekiwań w zakresie wyników tegorocznego szczytu klimatycznego.

Przede wszystkim COP29 musi przedstawić konkretne opcje i zalecenia dotyczące skutecznych działań – zarówno w zakresie mitygacji, jak i adaptacji do zmian klimatu. Wszyscy mamy różne uwarunkowania krajowe i każde zestawienie polityk będzie wyjątkowe. Ale to, co możemy zapewnić już teraz na poziomie globalnym, to zestaw rozwiązań dla decydentów, których wykonalność została potwierdzona naukowo i w praktyce

– powiedział wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński.

W dyskusji poświęconej globalnej transformacji energetycznej, Polska zwróciła uwagę na rolę energii jądrowej w obniżaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych, oraz koncepcję sprawiedliwej transformacji, która bierze pod uwagę potrzeby grup społecznych najbardziej narażonych na skutki polityki klimatycznej oraz krajowych gospodarek. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada znaczące obniżenie emisyjności naszej gospodarki, zarówno dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej, jak i włączeniu do miksu energetycznego energii jądrowej.

Uczestnicy zgodzili się, że jedną z głównych przeszkód dla intensyfikacji działań klimatycznych jest dostępność finansowania. W związku z tym COP29, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023 r., podejmie problematykę zarówno poziomu oczekiwanej globalnej ambicji, jak i niezbędnego wsparcia międzynarodowego, w tym finansowego, oraz na skuteczną realizację polityki klimatycznej.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa o polskiej energetyce wiatrowej na WindEurope w Danii

Otwarcie polskiego stoiska wystawowego podczas konferencji WindEurope, dyskusja na temat potencjału współpracy w łańcuchu dostaw morskiej energetyki wiatrowej, a także spotkanie z ministrem klimatu, energii i gospodarki komunalnej Danii – to główne punkty wizyty minister Anny Moskwy w Kopenhadze, która odbyła się 26 kwietnia 2023 r.

Minister Anna Moskwa podczas spotkania z przedstawicielami Danii.

Minister klimatu i środowiska – wraz z ambasadorem RP w Danii, Antonim Fałkowskim – wzięła udział w oficjalnym otwarciu polskiej wystawy, zorganizowanej w ramach konferencji WindEurope. Jest to pierwsze polskie stoisko na konferencji WindEurope, które prezentuje potencjał polskich firm, zaangażowanych m.in. w rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych. Wystawa jest efektem współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Podczas cyklu WindEurope szefowa resortu klimatu i środowiska otworzyła także międzynarodowe seminarium pod hasłem „Potential for cooperation in the offshore wind supply chain” z udziałem przedstawicieli biznesu oraz administracji z Polski, Danii i Norwegii.

Polska wraz z takimi partnerami, jak Dania i Norwegia podejmuje inicjatywy mające na celu rozwój offshore w naszym regionie, przyspieszając jednocześnie transformację energetyczną. Morze Bałtyckie stwarza znakomite warunki do takiego rozwoju offshore i Polska wraz z naszymi duńskimi i norweskimi partnerami systematycznie stara się zwiększać inwestycje w tym zakresie

– powiedziała minister Anna Moskwa.

Tego samego dnia szefowa resortu klimatu i środowiska spotkała się również ze swoim duńskim odpowiednikiem z Ministerstwa Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej, Lars’em Aagaard. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy krajami, a szczególną uwagę poświęcono współpracy w obszarze ciepłownictwa, biogazu i offshore.

Dania jest dla Polski kluczowym partnerem we współpracy energetycznej, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i regionalnym. Co odzwierciedlają nie tylko liczne inwestycje, ale współpraca w obszarze ciepłownictwa, biomasy i offshore. Dodatkowo widzimy także potencjał do dalszej współpracy dwustronnej w zakresie magazynowania energii czy wykorzystania wodoru

– wskazała minister.

Szefowa resortu przypomniała, że jednym z najnowszych przykładów owocnej współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego jest Deklaracja Ministrów Energii z Marienborga, na podstawie, której Polska i Dania wraz z innymi państwami nadbałtyckimi zadeklarowały sprawną rozbudowę mocy morskich elektrowni wiatrowych. Ambicją jest posiadanie 19,6 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku. Minister Anna Moskwa podkreśliła także, że Dania jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu Europy Środkowej.

„Polskie lasy – skarbem pokoleń”

– 21 kwietnia 2023 r. podczas akcji sadzenia drzew, w Lesie Kapturskim udało się posadzić 5 tys. dębów. W naszą inicjatywę zaangażowała się duża grupa młodzieży z radomskich i podradomskich szkół. Uczestnikom pokazaliśmy praktycznie, jak dbać i chronić przyrodę. Dzisiaj będziemy debatować nad dalszą strategią obrony polskich lasów – mówiła minister Anna Moskwa podczas briefingu prasowego, który 24 kwietnia 2023 r. został zorganizowany w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko.

Minister Anna Moskwa podczas konferencji w Jedlni-Letnisko

Podczas briefingu prasowego, a następnie także podczas konferencji „Polskie lasy – skarbem pokoleń” minister Anna Moskwa przypomniała, że unijnym projektem dotyczącym zmiany traktatów w zakresie m.in. leśnictwa, w Parlamencie Europejskim zajmuje się obecnie komisja ds. konstytucji.

Jeśli dojdzie do głosowania na poziomie państw członkowskich, na pewno będziemy przeciw. Państwa skandynawskie i państwa Południa mają podobne zdanie. Nie zgodzimy się na oddanie jakichkolwiek zasobów w zarządzanie unijne

– deklarowała szefowa resortu klimatu i środowiska w obecności leśników i samorządowców.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, w Polsce ilość i zasobność lasów stale wzrasta. Podczas każdej godziny sadzonych jest ok. 50 tys. drzew. Trwale zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka, która prowadzona jest przez kolejne pokolenia leśników, przynosi wymierne efekty, czego dowodem jest m.in. 500 tys. osób zatrudnionych w tych sektorach drzewnych, 2,3 proc. PKB.

Obronimy polskie lasy, by zostały w rękach tych, którzy zarządzają nimi najlepiej

– podsumowała.

Minister Anna Moskwa spotkała się z unijnym komisarzem ds. środowiska

20 kwietnia 2023 r. Minister Anna Moskwa spotkała się z przebywającym w Polsce komisarzem UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem. Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące bieżącej legislacji Unii Europejskiej. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wziął także udział Edward Siarka, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu RP ds. leśnictwa i łowiectwa.

Minister Anna Moskwa oraz Wiceminister Edward Siarka na spotkaniu z unijnym komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem

Polska ma uzasadnione wątpliwości w odniesieniu do propozycji zapisów w projekcie rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych. Zbyt krótki czas na wdrożenie, jak i konieczność realizacji wymaganych celów, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, stanowią istotne punkty wymagające dalszych rozmów i uzgodnień

– powiedziała minister Anna Moskwa.

W opinii Polski kwestia ochrony przyrody jest ważna i potrzebna, jednak należy pamiętać, aby nowe regulacje i unijne wymagania nie nakładały dodatkowych nierealnych zobowiązań na państwa członkowskie. Projektowane zmiany nie tylko są kosztowne, ale także stanowią dodatkowe obciążenie, które jest bardzo trudne w realizacji. KE nie wzięła pod uwagę konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych, np. na rekompensaty za zaniechanie rolniczego użytkowania, czy też za zaniechanie prowadzenia gospodarki leśnej.

Podczas spotkania poruszono także kwestię sytuacji na Odrze w 2022 roku.

W przygotowanym przez polskich naukowców Końcowym raporcie Zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze, stwierdzono, że masowy zakwit inwazyjnych mikroglonów w Odrze wywołały nakładające się na siebie czynniki: zmiana parametrów wody – w tym wzrost zasolenia wywołany suszą hydrologiczną, upały podnoszące temperaturę wody do 27 st. C i znacznie większe niż w poprzednich latach nasłonecznienie, które przyspiesza rozwój glonów.

Ostatnie 8 miesięcy było dla naszego klimatu i środowiska, jak i wielu polskich jednostek naukowo-badawczych, czasem wytężonego wysiłku, walki z, jak się okazuje, zupełnie nowym przeciwnikiem – Prymnesium parvum, czyli „złotą algą”

– zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Wnioski te wyciągnięto na podstawie ponad 36 tys. wykonanych badań. Warto przy tym podkreślić, że podwyższone zasolenie jest jedynie jednym z czynników fizykochemicznych wody, które w określonych warunkach mogą stymulować rozwój alg. Istotna dla rozwoju Prymnesium parvum jest również obecność w wodzie azotu oraz fosforu.

Jak do tej pory, kilkudziesięcioletnie badania naukowe prowadzone na całym świecie nie dały jednoznacznej odpowiedzi, jaka substancja czy zjawisko bezpośrednio przyczyniają się do uwolnienia toksyn przez „złote algi”

– podsumowała minister klimatu i środowiska.

Podkreślono, że doświadczenia zebrane podczas wystąpienia tego bezprecedensowego na skalę światową zjawiska, po części wynikającego z zachodzących zmian klimatycznych, może w przyszłości stać się źródłem rozwiązań dla niejednego kraju zmagającego się z podobnymi sytuacjami. Badania w tym kierunku trwają, a już teraz eksperci i naukowcy pracujący nad Raportem (…) mają znaczący wkład w rozwój badań naukowych nad Prymnesium parvum.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o skutecznych działaniach Polski w obszarze energii

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w konferencji „Climate, Security and Economy. Are France and Poland Fit for 55?”, która odbyła się 4-5 kwietnia 2023 roku w Paryżu. Wydarzenie stanowi platformę do dyskusji przedstawicieli sektora publicznego oraz instytutów badawczych Polski i Francji.

Polska konsekwentnie podąża drogą transformacji energetycznej, opartą na nowoczesnych, odnawialnych źródłach energii. Wierzymy, że działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i rozwiązania służące walce ze zmianami klimatu nie wykluczają się. Możemy zwiększać inwestycje, stworzyć tysiące miejsc pracy i zmniejszyć zależność od krajów trzecich, dbając jednocześnie o ekosystemy i realizując cele klimatyczne

– powiedział wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Gwałtowny wzrost cen energii z paliw kopalnych, których duża część pochodziła z rosyjskich źródeł i dostawców, pokazuje nam, że Europa musi skrócić łańcuchy dostaw, znaleźć nowych partnerów handlowych i wzmocnić własne zdolności produkcyjne poprzez usprawnienie działań związanych z założeniami transformacji energetycznej.

Obecna sytuacja geopolityczna oraz trwający kryzys energetyczny doskonale pokazują, jak istotną rolę odgrywa rozwój energetyki jądrowej. Energetyka jądrowa zwiększa niezależność energetyczną, zapewniając czystą energię, niezależnie od warunków zewnętrznych

– dodał wiceminister.

Podczas pobytu w Paryżu wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński spotkał się także z Minister transformacji energetycznej Francji, Agnès Pannier-Runacher. Tematem rozmowy były kwestie dotyczące współpracy dwustronnej oraz agendy unijnej, w szczególności w kontekście możliwych, wspólnych działań obu państw.

Fot. Rafał Krawczyk

„Polska wieś XXI” – zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

Polska wieś ewoluuje z roku na rok. Proces ten jest wypadkową zmian zachodzących częściej w otoczeniu rolnictwa, niż w nim samym. Druga już edycja wydarzenia „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” przybliży uczestnikom istniejące wyzwania i możliwości, a także podobnie jak w ubiegłym roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

Bezpieczeństwo – najważniejsze zagadnienie obecnych czasów

Rada Programowa, składająca się z ministrów rolnictwa pełniących swoje funkcje
w kolejnych rządach ostatnich 30 lat zadba, aby każdy aspekt nurtujący zarówno samych rolników, jak i przedstawicieli organizacji oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich został poruszony. W tym roku debaty odniosą się do tematyki bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko naszego kraju, ale również na terenie całej Europy i świata, rozumiane jako dostępność ilościowa żywności, jak i jej przystępność cenowa, która jest coraz większym problemem dla wciąż rosnącego odsetka.

Poruszona zostanie również kwestia suwerenności energetycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zastosowanie biogazu oraz biogazownie na obszarach wiejskich. Oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, biogazownie dają możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Część merytoryczną dotyczącą bezpieczeństwa wzbogacona zostanie o tematy finansowania inwestycji oraz zarządzania ryzykiem w ramach działalności rolniczej.

Ewaluacja w sektorze rolnym

Polskie rolnictwo coraz szybciej dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim rynek konsumentów, a także konieczność coraz bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody i gleby. Niezmiernie ważny staje się dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz badań zwiększających efektywność gospodarstwa rolnego, co jednocześnie wpływa na rozwój ilościowy i jakościowy działań rozwojowych. Zmiany następują nie tylko w dostępnej technologii, ale również na płaszczyźnie społecznej – poprzez zmianę pokoleniową. Europejski Zjazd Młodych Rolników, który odbędzie się podczas Kongresu, pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Ludzie – najważniejszy zasób wsi

Od pokoleń podstawą gospodarstwa rolnego byli ludzie. Dziś jednak, maszyny potrafią zastąpić znaczącą część pracy człowieka. Warto jednak spojrzeć szerzej na wieś, jako całą społeczność, która zamieszkuje teren wiejski. W odpowiedzi na tę potrzebę, prelegenci omówią politykę społeczno-kulturalną wsi oraz to, jak społeczeństwo wiejskie wykorzystuje infrastrukturę edukacyjną oraz zdrowotną. W trakcie Kongresu eksperci przyjrzą się również wizerunkowi rolnika w społeczeństwie i odbiorze jego pracy przez inne grupy społeczne.

Porozmawiajmy razem

Ubiegłoroczna edycja potwierdziła, że w ważnych aspektach przyszłości polskiej wsi, możemy rozmawiać ponad podziałami. Różnorodne i często odmienne punkty widzenia pozwoliły spojrzeć szerzej na omawiane tematy. Tegoroczny „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Do rejestracji zapraszamy wszystkich, którzy chcą czynnie tworzyć lepszą przyszłość dla rolnictwa i terenów wiejskich.

Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl/pl