1460x616 (3)

Centralna e-rejestracja: pilotaż i systemowe wdrożenie

Sekretarz stanu Wojciech Konieczny 22 maja br. na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia przedstawił informacje dotyczące działań związanych z uruchomieniem centralnej e-rejestracji.

– Cyfryzacja jest priorytetem działania Ministerstwa Zdrowia, gdyż uważamy rozwój systemów e-zdrowia za przyszłość. Wdrożenie centralnej e-rejestracji wymaga jednak istotnych zmian na poziomie ustawowym, jak też pewności, że odbiorcy systemu będą do tego przygotowani – podkreślił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Założenia centralnej e-rejestracji zakładają wdrożenia w dwóch etapach:

  • od czerwca 2024 do marca 2025 ogólnopolskie wdrożenie pilotażowe przygotowujące podmioty lecznicze do przyjęcia systemu – dobrowolne dla podmiotów leczniczych;
  • od kwietnia 2025 roku wdrożenie systemowe ustawowe – obowiązkowe dla podmiotów leczniczych dla wybranych zakresów świadczeń zdrowotnych.

Kolejne świadczenia zdrowotne będą dodawane sukcesywnie na mocy rozporządzeń ministra zdrowia.

– Projekt uzgodnionego wewnętrznie rozporządzenia w sprawie pilotażowego wdrożenia centralnej e-rejestracji został już skierowany do konsultacji zewnętrznych. Uruchomienie pilotażu planowane jest na przełomie czerwca i lipca br. Jego zakres obejmuje kardiologię, mammografię i cytologię – powiedział wiceminister Wojciech Konieczny.

Wiceminister zdrowia przekazał, że system zachęt dla realizatorów pilotażu centralnej e-rejestracji będzie dysponował budżetem w wysokości 56 mln zł. Środki będą do wykorzystania w fazie przygotowawczej (na szkolenia, uruchomienie interfejsów itp.), jak też w formie ryczałtu dla realizatorów w oparciu o liczbę świadczeń zrealizowanych w e-rejestracji.

– Rozpoczynamy również konsultacje zmian ustawowych sankcjonujących centralną rejestrację jako narzędzie obligatoryjne od kwietnia 2025 roku, szykując się na naturalne wyjście z pilotażu – podsumował wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.

Comments are closed.