1460x616 (1)

edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” rozstrzygnięta!

59 projektów prorodzinnych zostanie dofinansowanych w ramach 4. edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. W tym roku organizacje pozarządowe, oprócz kampanii informacyjno-edukacyjnych, będą tworzyć także sieciowe kluby rodzinne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel łącznie 17 mln zł.

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

 Konkurs Po pierwsze Rodzina ma pogłębiać więzi małżeńskie, rodzicielskie oraz zachęcać młode osoby do założenia rodziny. Za nami rozstrzygniecie czwartej już edycji, która w tym roku miała nieco inny, rozszerzony zakres. Oprócz kampanii prorodzinnych, powstaną kluby, w których lokalni mieszkańcy będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie. To zupełnie nowe rozwiązanie. 

Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych. Wpłynęło łącznie 415 wniosków.  Bardzo dziękuję za wszystkie złożone oferty. Łącznie dofinansowanych zostanie 59 projektów na łączną kwotę 17 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przed nami liczne konferencje, szkolenia, warsztaty, badania i raporty, poradniki dla małżeństw i rodziców, oraz wiele innych wartościowych projektów tworzących pozytywny wizerunek rodziny.

Organizacje społeczne dobrze identyfikują potrzeby i problemy rodzin oraz potrafią znaleźć proste sposoby, by wychodzić im naprzeciw. Poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, kursy docierają do osób w swoich lokalnych środowiskach i dzielą się sprawdzonymi sposobami, które umożliwiają rodzicom podnoszenie kompetencji wychowawczych i budowanie relacji” – mówi wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

W dotychczasowych 4. edycjach konkursu „Po pierwsze Rodzina” dofinansowanych zostało 168 projektów na łączną kwotę 42 450 000 zł.

Przyjęcie oferty do realizacji nie jest tożsame z ostateczną akceptacją kosztorysu i harmonogramu. Każdy z Oferentów, który został wytypowany do dofinansowania projektu, zostanie o tym powiadomiony drogą mailową przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. W przypadku, gdy Organizator konkursu zarekomenduje Oferentowi wprowadzenie zmian w kosztorysie i/bądź harmonogramie, Oferent będzie zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości do dokonania korekty i przesłania poprawionej oferty za pomocą formularza w systemie https://www.witkac.pl.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2023 r., natomiast termin ponoszenia wydatków będzie trwał do 31 grudnia 2023 r.

Poniżej zamieszczamy tabelę z listą podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023.

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin zachęcamy do dołączenia do  grupy Po pierwsze Rodzina – grupa dla NGO’s na Facebooku. Jest to platforma wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów wzmacniających rodziny. Dla osób zainteresowanych kolejnymi etapami realizacji zwycięskich projektów w konkursie  „Po pierwsze Rodzina!” zapraszamy do śledzenie strony konkursu na facebooku.

Materiały

Wyniki IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 2. – „Kluby”
Wyniki IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 1. – „Kampanie”

Comments are closed.