1460x616 (5)

gala konkursu Polski Produkt Przyszłości: nagrody dla innowatorów

W Warszawie odbyła się 25. jubileuszowa gala konkursu Polski Produkt Przyszłości. W imieniu MFiPR gratulacje wszystkim uczestnikom i laureatom złożył online minister Grzegorz Puda. Natomiast w uroczystości wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach uczestniczył wiceminister Marcin Horała. 

Nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości został zakończony 14 grudnia 2022 r. Do jego tegorocznej edycji zgłoszono 148 projektów, z czego aż 127 zostało przesłanych przez przedsiębiorców. 

Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dzięki Państwa przedsiębiorczości, gotowości do podejmowania nowych wyzwań, a często i ryzyka, a także odwadze wychodzenia poza własne środowisko i tworzenia partnerstw łączących wiedzę i praktykę, czyli naukę i biznes, możemy myśleć nie tylko o tym, jak odpowiadać na wyzwania współczesności, ale budować bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne dla następnych pokoleń

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas jubileuszowej gali konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Ten konkurs to kolejny dowód na to, że nasza przyszłość, a przez to rozumiem też rozwój naszej przedsiębiorczości w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy i odnawialnych źródłach energii, rysuje się bardzo optymistycznie

– dodał wiceszef MFiPR.

Wiceminister Marcin Horała złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom w kategorii:

  • Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • Produkt przyszłości wspólny instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy, 

oraz

  • Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności),
  • Nagrodę Specjalną za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Nagrodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Comments are closed.