1460x616 (13)

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Podczas uroczystej dwudniowej gali wiceminister Marzena Machałek wręczyła dyrektorom 14 przedszkoli i 33 szkół – Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie.

Zdjęcie zbiorowe, pod zieloną ścianą z dwojgiem drewnianych drzwi stoi duża grupa kolorowo ubranych ludzi, przed nimi puste drewniane krzesła ustawione w rzędy, po prawej okno.
– Zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Każda szkoła powinna promować zdrowie. Człowiek, który jest zdrowy, lepiej funkcjonuje. Dobre samopoczucie psychiczne i społeczne sprzyja właściwej dyspozycji do nauki, motywacji, rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań oraz dobrym relacjom w środowisku szkolnym. Jesteście szkołami, które powinny być wzorem dla innych – powiedziała wiceminister zwracając się do przedstawicieli placówek, które otrzymały certyfikaty.

Wręczane przez wiceminister Marzenę Machałek certyfikaty zostały przyznane w 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Na ten sukces złożyła się wspólna praca dyrektora, koordynatora i całej społeczności szkolnej i przedszkolnej.

Wiceminister wskazała, że bardzo istotne jest kształtowanie od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i budowanie prawidłowych relacji społecznych. Szczególnie dzisiaj, po okresie pandemii, ważne jest kompleksowe podejście do zdrowia jako nadrzędnej wartości rzutującej na jakość życia każdego dziecka.

– Nie tworzymy osobnych zajęć o zdrowiu lecz poprzez spójne działania wszystkich nauczycieli budujemy większą świadomość prozdrowotną. Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie daje możliwość wymiany doświadczeń i współpracy między placówkami z różnych województw. Dzięki niej upowszechniane są przykłady dobrych praktyk, dostępnych dla innych szkół – podkreśliła wiceminister.

Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem długofalowego działania i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie.

Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie w roku 2023 otrzymały:
Województwo lubuskie:
Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wielkopolskim
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
Województwo łódzkie:
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
Przedszkole nr 10 w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
Szkoła Podstawowa im Zofii Grzybowskiej w Straszowie
Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim
Województwo opolskie:
Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu
Województwo małopolskie:
Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
Województwo mazowieckie:
Szkoła Podstawowa im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie
Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Legionowie
Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
Województwo podkarpackie:
Publiczne Przedszkole nr 12 w Rzeszowie
Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
Województwo pomorskie:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Łęgu
Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
Szkoła Podstawowa nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
Województwo śląskie:
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie
Przedszkole nr 49 w Zabrzu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie
Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach
Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu
Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku – Białej
Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
Województwo warmińsko-mazurskie:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nidzicy
Województwo wielkopolskie:
Przedszkole nr 22 – „Chatka Puchatka” w Poznaniu
Przedszkole nr 2 – „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
Województwo zachodniopomorskie:
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Stargardzie
O programie „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”
Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Placówki przedszkolne i szkolne przystępują do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” dobrowolnie. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Comments are closed.