7715024b-c5fc-41e8-ad8a-9afd0cd996af

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

22 marca 2023 r. miała miejsce konferencja laureatów programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Program, przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii w kraju i za granicą, świętował w tym roku jubileuszową, dziesiątą edycję. Tym razem wyróżnionych zostało siedmioro laureatów z całej Polski. Zwycięzców programu powitała i nagrodziła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Wiceminister Małgorzata Golińska na inauguracji 10 edycji programu GreenEvo

„Cieszę się, że do elitarnego grona Laureatów dołączyły kolejne firmy, których rozwiązania będziemy promować na całym świecie. Jestem również przekonana, że prezentacja polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu uwypukli nasze sukcesy na drodze do zrównoważonego rozwoju i umocni wizerunek Polski, jako kraju skutecznie łączącego ochronę klimatu i środowiska ze wzrostem gospodarczym”

– powitała laureatów wiceminister Golińska.

Na inauguracyjną konferencję zaproszeni zostali tegoroczni laureaci. Udział wzięli także przedsiębiorcy wyróżnieni we wszystkich dotychczasowych edycjach.

„Mam nadzieję, że udział w programie pozwoli Państwu rozwinąć działalność
i aktywność biznesową na arenie międzynarodowej. Należy przy tym podkreślić, że każda z firm GreenEvo zyskuje zarówno wsparcie instytucjonalne Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i opiekę placówek dyplomatycznych RP oraz Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu”

– dodała wiceszefowa resortu.

***

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Comments are closed.