Horizon4Poland’23

Horizon4Poland – BPK 21-22/11/2023

Największe wydarzenie matchmakingowe w Polsce w obszarze B+R

Zapraszamy na wydarzenie, podczas którego łączymy Polskie podmioty (firmy, przedsiębiorstwa, klastry, instytucje naukowo-badawcze) z zagranicznymi partnerami. Zwiększamy aktywność w konkursach programu Horyzont Europa, w których do wykorzystania jest 95,5 mld euro na badania i innowacje w latach 2021-2027.

Umożliwiamy dołączenie do społeczności europejskich liderów innowacji w ramach partnerstw europejskich. Zwiększamy poziom innowacyjności. Kreujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń i synergii pomysłów. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby osobiście poznać przedstawicieli 12 partnerstw europejskich.

Horizon4Poland – BPK (bpkhoryzont.pl)

Comments are closed.