729x308

Jedyne takie siedlisko żółwia błotnego w Wielkopolsce

Czarne Doły to jedyne miejsce w województwie wielkopolskim, gdzie w naturalnych warunkach dochodzi do rozrodu żółwia błotnego. Ze względu na wyjątkowe siedlisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustanowił rezerwat przyrody.

na pierwszym planie żółw błotny, który do połowy zanurzony jest w wodzie, za żółwiem oraz w oddali widać rośliny, w prawym górnym rogu logo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
To już dziewięćdziesiąty dziewiąty rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim. Celem ochrony w rezerwacie Czarne Doły jest zachowanie stanowiska żółwia błotnego. Obszar rezerwatu obejmuje grunty należące do Skarbu Państwa będące w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (zakupione w ramach realizowanego przez RDOŚ projektu „Chelonia – Program Ochrony Żółwia Błotnego w Wielkopolsce”), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Karczma Borowa oraz Gminy Osieczna.

W 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” złożyło wniosek o ustanowienie rezerwatu.

31 grudnia 2022 roku zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ws. uznania za rezerwat przyrody Czarnych Dołów weszło w życie.

Rezerwat nie jest udostępniony.

Prowadzony przez RDOŚ w Poznaniu projekt „Chelonia – Program Ochrony Żółwia Błotnego w Wielkopolsce” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Comments are closed.