1460x616

Kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na EKG w Katowicach

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). To jedna z największych imprez biznesowych w Europie Centralnej. W 15. edycji wydarzenia weźmie udział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Grzegorz Puda

24 kwietnia

  • godz. 12.30 „Fundusze UE – wykorzystać potencjał” – wystąpienie inauguracyjne i udział w panelu

Tematy debaty: Inwestycje z największymi szansami na wsparcie ze środków UE w perspektywie 2021-2027. Zmiany w aplikowaniu o środki UE – opinie wnioskodawców i beneficjentów. Możliwości finansowania wkładu własnego w ramach inwestycji z udziałem środków UE – także w kontekście obecnej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego. Jak najefektywniej wykorzystać finansowanie z funduszy unijnych? Jak unikać błędów i pułapek? Harmonogram naborów wniosków w Krajowym Planie Odbudowy – co dalej? Przegląd pierwszych konkursów w ramach KPO. Fundusze UE w czasie wojny na Ukrainie. Środki na odbudowę; wsparcie ze środków europejskich dla uchodźców na terenie Polski – efekty wybranych konkursów; doświadczenia i kontynuacja.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

25 kwietnia

  • godz. 9.30 „Regiony i inwestycje”

Tematy debaty: Fundusze unijne ważnym źródłem finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Ostatnie tak duże środki do wykorzystania? Programy, plany i instrumenty; alokacje i napięte harmonogramy w nowej perspektywie finansowej do 2027 roku. Spójność i transformacja – europejskie priorytety a plany polskich województw. W co chcą inwestować regiony? Nowe inwestycje prorozwojowe szansą na wpisanie się w globalne trendy: zielona i efektywna energetyka i transport, nowoczesna infrastruktura, klimat i środowisko, cyfryzacja. Otoczenie makroekonomiczne i stan finansów samorządowych a ich zdolność do zapewnienia wkładu własnego w projekty. Regionalna współpraca obszarów przygranicznych w kontekście inwestycji infrastrukturalnych i dzielenia się dobrymi praktykami.

  • godz. 19.00 Gala TOP Inwestycje Komunalne 2023

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez PortalSamorządowy.pl. Jego celem jest honorowanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wyróżnienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

26 kwietnia

  • godz. 11.30 panel „Rewitalizacja przestrzeni miejskich”

Tematy debaty: Skala i charakter działań rewitalizacyjnych w polskich miastach. Nowe funkcje przestrzeni miejskich – oczekiwania mieszkańców, możliwości samorządu, ambicje inwestorów. Projekty twarde, miękkie i zintegrowane. Rewitalizacje udane i chybione – przegląd doświadczeń, katalog błędów, uniwersalne zasady. Zachowanie dziedzictwa, stworzenie nowej wartości, zapobieżenie kryzysowi lub utracie funkcji – różne cele miejskich programów rewitalizacyjnych. Koszty, finansowanie, korzyści – jak mierzyć efektywność rewitalizacji?

Comments are closed.