729x308 (6)

Kolejna placówka w ministerialnej sieci szkół kształcenia rolniczego

Do sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołączy od początku 2024 r. Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim. Stanie się tak na mocy zawartego dziś porozumienia Ministra z Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

foto główne

Szkoła ta będzie czwartą szkołą rolniczą województwie lubuskim prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działają tu już Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Bobowicku oraz w Henrykowie.

Nowe perspektywy dla placówki

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że przejęcie prowadzenia szkoły rolniczej w Gorzowie Wlkp. zaowocuje unowocześnieniem kształcenia, poprawą warunków do nauki, otwarciem się na szeroką współpracę z wyróżniającym się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, a także wymianą doświadczeń z zagranicznymi szkołami.

Standardy i kierunki rozwoju w sieci szkół ministerialnych

Trendy zmian w rolnictwie nakierowane są na jego modernizację. Na kierunki rozwoju współczesnej edukacji rolniczej wpływają:

  • nowoczesne technologie;
  • cyfryzacja służąca monitorowaniu produkcji;
  • nacisk na jakość żywności;
  • postępujące zmiany klimatyczne;
  • zróżnicowany rozwój;
  • coraz większa konkurencyjność na rynkach zbytu płodów rolnych.

Szkoły rolnicze podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi starają się sprostać tym wyzwaniom. Dzięki kadrze pedagogicznej i stale unowocześnianemu zapleczu dydaktycznemu przekazują przyszłym rolnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania współczesnym gospodarstwem rolnym.

Także przed szkołą rolniczą w Gorzowie Wlkp. stoją nowe zadania, których realizacja zapewne przyniesie wymierne korzyści i efekty.

O szkole w Gorzowie Wlkp.

Nowo przejmowana szkoła w Gorzowie Wlkp, z długą i piękną tradycją kształcenia rolniczego, stanowić będzie ważne ogniwo w szeroko rozumianej edukacji rolniczej w tym regionie.

Obecnie szkoła ta prowadzi kształcenie w zawodach technik architektury krajobrazu i technik weterynarii, z możliwością rozpoczęcia nauki także w innych zawodach rolniczych z zakresu ogrodnictwa oraz inżynierii środowiska i melioracji. W procesie kształcenia zawodowego szkoła wykorzystuje malownicze położenie okolicznego parku, które może stać się atutem w jej dalszym rozwoju.

Comments are closed.