1460x616 (1)

Lech Parell nowym szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

We wtorek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wręczyła Lechowi Parellowi akt powołania na stanowisko szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Lech Parell (ur. 1967) jest dziennikarzem i redaktorem, a także byłym opozycjonistą (działał w Ruchu „Wolność i Pokój” oraz Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, był w składzie redakcji „Solidarności” – pisma regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność”). Pracował jako dziennikarz m.in. w Gazecie Gdańskiej, Dzienniku Bałtyckim, Radiu Plus, Radiu Gdańsk, Radiu Eska Nord. Był doradcą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz prezesem Stowarzyszenia SUM (Społeczny Urząd Miejski). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podlega resortowi właściwemu dla zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

Comments are closed.