750-420

Lista Stu 2022 ogłoszona! Wśród wyróżnionych – nasi pracownicy

To już 20. edycja prestiżowego plebiscytu „Pulsu Medycyny”. Lista podzielona jest na dwie kategorie i obejmuje sto najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz sto w polskim systemie ochrony zdrowia. W zestawieniach za rok 2022, opublikowanych wczoraj – 28 lutego, znalazły się aż 22 osoby związane z naszą uczelnią.

Plebiscyt honoruje osoby, które w danym roku wyróżniają się swoimi działaniami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Pod uwagę brana jest również reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym lub w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siła publicznego oddziaływania. Wyboru dokonuje jury złożone z ekspertów, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz redakcja „Pulsu Medycyny”.

Lista Stu 2022: Medycyna 

Na tej liście znaleźli się:

 • Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski (miejsce 14) z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM; 
 • Prof. Piotr Skarżyński (miejsce 15) z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM; 
 • Prof. Mariusz Kuśmierczyk (miejsce 17), kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii UCK WUM; 
 • Prof. Grzegorz Basak (miejsce 46), kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM; 
 • Prof. Artur Mamcarz (miejsce 49), kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM; 
 • Prof. Hanna Szajewska (miejsce 51), kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego UCK WUM; 
 • Prof. Leszek Czupryniak (miejsce 53), kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM; 
 • Dr hab. Mariusz Tomaniak (miejsce 56) z Oddziału Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM; 
 • Prof. Roman Danielewicz (miejsce 58) z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM; 
 • Prof. Rafał Krenke (miejsce 61), kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego UCK WUM; dziekan Wydziału Lekarskiego WUM; 
 • Prof. Marcin Grabowski (miejsce 66), kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM; 
 • Prof. Piotr Pruszczyk (miejsce 72), Prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii UCK WUM; 
 • Prof. Piotr Milkiewicz (miejsce 78) z Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM; 
 • Prof. Krzysztof Zieniewicz (miejsce 89) z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM; 
 • Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (miejsce 91) z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM; 
 • Prof. Lidia Rudnicka (miejsce 93), kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz ordynator Kliniki Dermatologicznej UCK WUM; 
 • Prof. Jacek Szaflik (miejsce 95), kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Pełna lista stu w kategorii medycyna dostępna tutaj 

Lista Stu 2022: system ochrony zdrowia

Na tej liście znaleźli się:

 • Lek. Łukasz Jankowski (miejsce 7) związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM;
 • Prof. Robert Gałązkowski (miejsce 27), dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (miejsce 67), kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM;
 • Prof. Bolesław Samoliński (miejsce 74), kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii UCK WUM;
 • Prof. Andrzej Horban (miejsce 94), kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM

Pełna lista stu w kategorii system ochrony zdrowia dostępna tutaj

Promotorzy wiedzy

W ramach Listy Stu wyłoniono również trójkę „Promotorów wiedzy”. W tym gronie jest prof. Artur Mamcarz. 

Jak powstaje ranking?

Jurorzy, zaproszeni do udziału przez redakcję Pulsu Medycyny, głosują na kandydatów w dwóch kategoriach rankingowych. Każdy zespół jurorów otrzymuje proponowaną listę kandydatów. Obie zawierają około 150 nazwisk. Przed opracowaniem ostatecznego zestawienia jury może zgłosić innych kandydatów, którzy zostają umieszczeni na liście po akceptacji zespołu redakcyjnego „Pulsu Medycyny”. Kandydaci oceniani są w następujących kategoriach: osiągnięcia i dokonania; pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia; siła publicznego oddziaływania. Otrzymują od 0 do 10 punktów. W finałowej „setce” znajdą się osoby, które otrzymają najwyższą sumaryczną liczbą punktów.

Grafika: Puls Medycyny

Comments are closed.