388ab47a-2382-4f74-8ecf-d6210c83dced

Minister Anna Moskwa o działaniach Lasów Państwowych na rzecz Ukrainy

Prowadzone przez Rosję działania wojenne niszczą środowisko przyrodnicze w Ukrainie. Dlatego podobnie jak w kwestiach humanitarnych, także w zakresie ochrony przyrody polskie społecznictwo chce pomagać. Lasy Państwowe od początku agresji militarnej prowadzą działania pomocowe, współpracując z Państwową Agencją Zasobów Leśnych w Ukrainie. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 17 marca 2023 r. podczas narady terenowej z leśnikami w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski podsumowała ponad roczną współpracę z leśnikami w Ukrainie w zmienionych przez wojnę warunkach. Minister Moskwa odsłoniła również pomnik poświęcony poległym w czasie wojny leśnikom w Suścu.

podpisanie porozumienia o przekazaniu sprzętu

W terenowej naradzie dotyczącej działań pomocowych Lasów Państwowych na rzecz Ukrainy z minister Anną Moskwą i Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych uczestniczyli Yuriy Bolokhovets, prezes Państwowej Agencji Zasobów Leśnych w Ukrainie i Aleksander Baczyk, konsul honorowy Ukrainy w Przemyślu.

Samochody, drony i inny sprzęt jest niezbędny do zmniejszania szkód środowiskowych wynikających z działań wojennych. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Lasy Państwowe i polskie Parki Narodowe w wyrazie solidarności z walczącą Ukrainą, przeprowadziły szereg działań pomocowych. Przekazały Ukrainie specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt o łącznej wartości 9 mln zł. W swoich ośrodkach przyjęły również uchodźców wojennych z Ukrainy

– mówiła minister Anna Moskwa.

Agresja Rosji spowodowała śmierć tysięcy ofiar cywilnych, wewnętrzne przesiedlenie oraz emigrację ponad 13 mln osób. Pociągnęła za sobą również ogromne straty materialne, obejmujące zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy. Środowisko niszczą pożary, skażenie chemiczne, zanieczyszczenie powietrza, wody. Giną rośliny, zwierzęta oraz tracone są siedliska. Jako podaje raport przygotowany przez MKiŚ we współpracy z ekspertami ukraińskiej Państwowej Inspekcji Środowiska – zaprezentowany w Polsce przez ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza – obecnie zagrożonych jest ok. 160 obszarów Sieci Emerald (paneuropejska ekologiczna sieć obszarów chronionych o szczególnym znaczeniu) o powierzchni 2,9 mln ha, 14 obszarów Ramsar (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego), o powierzchni nieco mniejszej niż 400 tys. ha, cztery rezerwaty biosfery. Szkody środowiskowe o dużej skali, które mają negatywny wpływ na środowisko nie tylko Ukrainy, ale całej Europy dotknęły naturalne ekosystemy, siedliska i krajobrazy. Obecnie konfliktem objęte jest dwadzieścia procent wszystkich obszarów ochrony przyrody Ukrainy, a więc blisko milion hektarów obszarów chronionych uległo skutkom wojny.

Pomoc przekazana przez Polskę stronie ukraińskiej to już 95 samochodów, 20 agregatów prądotwórczych, 18 agregatów gaśniczych i 49 dronów

– informowała minister Moskwa. 

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji, bezpośrednio w wyznaczonych miejscach, w pobliżu przejść granicznych, funkcjonowały punkty humanitarne prowadzone przez leśników, przy odpowiednim zabezpieczeniu Straży Leśnej

– przypominała.

Symbolem pomocy była prowadzona w marcu 2022 r. przez Lasy Państwowe na szeroką skalę ogólnopolska akcja „Plecak dla Ukrainy”. W przygotowanych głównie z dobrowolnych składek leśników plecakach, znajdowało się specjalistyczne, indywidualne wyposażenie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez leśników ukraińskich. W skład ekwipunku wchodziło m.in. obuwie i odzież terenowa, termiczna, apteczki, termosy, latarki taktyczne, powerbanki, lornetki, ogrzewacze, a także żywność o długim terminie przydatności m.in.: konserwy, kabanosy, czy suchary wojskowe. Przygotowano i przekazano 1331 takich zestawów. Takich form pomocy było znacznie więcej. Dodatkowo, pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zaangażowani byli w lokalne oraz regionalne akcje charytatywne na rzecz pomocy uchodźcom, a także w inne działania humanitarne kierowane bezpośrednio na Ukrainę.

Comments are closed.