f373e4ff-9f12-436b-8806-054c757e960b

Minister Anna Moskwa spotkała się z unijnym komisarzem ds. środowiska

20 kwietnia 2023 r. Minister Anna Moskwa spotkała się z przebywającym w Polsce komisarzem UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem. Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące bieżącej legislacji Unii Europejskiej. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wziął także udział Edward Siarka, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu RP ds. leśnictwa i łowiectwa.

Minister Anna Moskwa oraz Wiceminister Edward Siarka na spotkaniu z unijnym komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem

Polska ma uzasadnione wątpliwości w odniesieniu do propozycji zapisów w projekcie rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych. Zbyt krótki czas na wdrożenie, jak i konieczność realizacji wymaganych celów, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, stanowią istotne punkty wymagające dalszych rozmów i uzgodnień

– powiedziała minister Anna Moskwa.

W opinii Polski kwestia ochrony przyrody jest ważna i potrzebna, jednak należy pamiętać, aby nowe regulacje i unijne wymagania nie nakładały dodatkowych nierealnych zobowiązań na państwa członkowskie. Projektowane zmiany nie tylko są kosztowne, ale także stanowią dodatkowe obciążenie, które jest bardzo trudne w realizacji. KE nie wzięła pod uwagę konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych, np. na rekompensaty za zaniechanie rolniczego użytkowania, czy też za zaniechanie prowadzenia gospodarki leśnej.

Podczas spotkania poruszono także kwestię sytuacji na Odrze w 2022 roku.

W przygotowanym przez polskich naukowców Końcowym raporcie Zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze, stwierdzono, że masowy zakwit inwazyjnych mikroglonów w Odrze wywołały nakładające się na siebie czynniki: zmiana parametrów wody – w tym wzrost zasolenia wywołany suszą hydrologiczną, upały podnoszące temperaturę wody do 27 st. C i znacznie większe niż w poprzednich latach nasłonecznienie, które przyspiesza rozwój glonów.

Ostatnie 8 miesięcy było dla naszego klimatu i środowiska, jak i wielu polskich jednostek naukowo-badawczych, czasem wytężonego wysiłku, walki z, jak się okazuje, zupełnie nowym przeciwnikiem – Prymnesium parvum, czyli „złotą algą”

– zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Wnioski te wyciągnięto na podstawie ponad 36 tys. wykonanych badań. Warto przy tym podkreślić, że podwyższone zasolenie jest jedynie jednym z czynników fizykochemicznych wody, które w określonych warunkach mogą stymulować rozwój alg. Istotna dla rozwoju Prymnesium parvum jest również obecność w wodzie azotu oraz fosforu.

Jak do tej pory, kilkudziesięcioletnie badania naukowe prowadzone na całym świecie nie dały jednoznacznej odpowiedzi, jaka substancja czy zjawisko bezpośrednio przyczyniają się do uwolnienia toksyn przez „złote algi”

– podsumowała minister klimatu i środowiska.

Podkreślono, że doświadczenia zebrane podczas wystąpienia tego bezprecedensowego na skalę światową zjawiska, po części wynikającego z zachodzących zmian klimatycznych, może w przyszłości stać się źródłem rozwiązań dla niejednego kraju zmagającego się z podobnymi sytuacjami. Badania w tym kierunku trwają, a już teraz eksperci i naukowcy pracujący nad Raportem (…) mają znaczący wkład w rozwój badań naukowych nad Prymnesium parvum.

Comments are closed.