1460x616 (1)

Minister Grzegorz Puda na nieformalnej konferencji ministrów ds. polityki spójności

Przyszłość polityki spójności, stworzenie warunków dla państw członkowskich do reprezentowania na forum HLG i włączenia się w dyskusję zainicjowaną przez Komisję Europejską po publikacji ósmego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (Raport Kohezyjny) była przedmiotem debaty w Bratysławie. Podczas posiedzenia Polskę reprezentował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali o wyzwaniach jakie stoją przed polityką spójności. Dyskusja dotyczyła między innymi wzmocnienia roli podejścia zorientowanego terytorialnie w celu lepszej realizacji celów PŚ w przyszłości, szczególnie biorąc pod uwagę priorytety związane z cyfryzacją i zieloną transformacją, a jednocześnie obecną sytuacją geopolityczną i jej następstwami dla gospodarki europejskiej.

Polityka spójności musi uwzględniać indywidualne uwarunkowania i potrzeby terytorialne, zatem podejście zorientowane terytorialnie powinno być kluczowym wyznacznikiem dla przyszłej Polityki Spójności. Aby odpowiadać na nowe wyzwania, potrzebujemy rozwiązań szytych na miarę potrzeb 

– mówił minister Grzegorz Puda.

Ministrowie ds. spójności dyskutowali o 8. raporcie kohezyjnym dotyczącym przyszłości polityki spójności UE. Polska zaznaczyła podczas spotkania, że kluczem do powodzenia działań UE jest także elastyczność.

Jesteśmy przekonani, że polityka spójności powinna przede wszystkim dążyć do wypełniania swoich zadań traktatowych. Dla realizacji tego celu potrzebna jest pewna doza  elastyczności

– podkreślił szef MFiPR.

Minister dodał, że Polska nie jest zwolennikiem koncentracji tematycznej wsparcia UE dla każdego z regionów, za rygorystycznymi limitami i za wyznaczaniem z góry jakie inwestycje mają być finansowane. Uważamy, że jedynie otwarte, elastyczne i zorientowane terytorialnie podejście może nam pomóc efektywnie odpowiadać na liczne, bezprecedensowe wyzwania.

Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. polityki spójności zostało zorganizowane przez słowackiego ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji.  W spotkaniu wzięły udział delegacje Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii (ze względu na nadchodzącą prezydencję). W spotkaniu uczestniczyli również Komisarz E. Ferreira oraz przedstawiciel HLG – przewodniczący grupy prof. Andrés Rodriguez-Pose.

Comments are closed.