1460x616 (6)

Minister Waldemar Buda powołał członków Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Waldemar Buda wręczył akta powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej.

Minister Waldemar Buda powołał członków Krajowej Izby Odwoławczej
Przed Państwem wielka odpowiedzialność, ale i niezwykle ciekawe doświadczenie zawodowe. Państwa decyzje będą często przesądzały o wielomilionowych kontraktach. Jako członkowie KIO będziecie Państwo funkcjonariuszami publicznymi, kierującymi się interesem publicznym i literą prawa. Bardzo cieszę się, że Państwo zdecydowali się podjąć to zadanie i wybrali zaangażowanie publiczne. Serdecznie gratuluję

  • powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowi członkowie KIO to:

Monika Banaszkiewicz
Elżbieta Dobrenko
Małgorzata Jodłowska
Krzysztof Sroczyński
Adriana Urbanik
W uroczystości wzięli udział także: prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, prezes Krajowej Izby Odwoławczej Jan Kuzawiński i wiceprezes UZP Joanna Knapińska.

Krajowa Izba Odwoławcza istnieje od 2007 r. Rolą KIO jest rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W jej skład wchodzi obecnie 44 członków. Są oni niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze oraz wyróżniać się wiedzą z zakresu zamówień i prawa cywilnego, a także posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w tym zakresie.

Comments are closed.