77ce4b3a-d3d4-4055-ae05-a26f26f8697c

Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności z udziałem wiceminister Kamili Król

Wpływ środków krótkoterminowych na konkurencyjność i produktywność UE w kontekście zielonej transformacji i silnego Jednolitego Rynku to główny temat nieformalnego spotkania ministrów UE ds. rynku wewnętrznego i przemysłu.

Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności z udziałem wiceminister Kamili Król

Europa potrzebuje odpowiedniej kombinacji polityk, aby przyspieszyć transformację energetyczną, zminimalizować zależności w strategicznych dla gospodarki UE obszarach, pozostając atrakcyjnym miejscem dla inwestycji 

– wskazała wiceminister Kamila Król podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności, która odbyła się w Sztokholmie.

Wiceminister Król zaznaczyła, że wyzwania ostatnich miesięcy wynikające z przedłużającej się wojny na wschodniej granicy UE, kryzysu energetycznego i surowcowego, a także działań partnerów handlowych wymagają skutecznej odpowiedzi UE.

Rolę w tym procesie ma do odegrania polityka pomocy państwa, która zdaniem Polski powinna uwzględniać zróżnicowaną przestrzeń fiskalną i odmienną sytuację wyjściową poszczególnych państw członkowskich.

Unijne zasady pomocy państwa powinny być opracowywane z uwzględnieniem wartości dodanej na poziomie całej UE i chronić równe warunki działania dla wszystkich państw członkowskich 

– dodała.

Dodatkowe możliwości finansowania na poziomie UE muszą być zrównoważone geograficznie, tak aby wszystkie państwa członkowskie UE mogły w równym stopniu czerpać korzyści z rozwoju branż czystych technologii. Zwróciła także uwagę na znaczenie otoczenia regulacyjnego i konieczność unikania nakładania nowych obciążeń na przedsiębiorców w ramach przygotowywanych regulacji UE.

Wiceminister Król wzięła również udział w warsztatach poświęconych swobodnemu świadczeniu usług w kontekście zielonej transformacji.

Jednolity Rynek nie stanie się motorem zielonej transformacji, jeśli utrzymywać się będą bariery w zakresie swobody działalności gospodarczej i swobodnego przepływu usług i produktów, w szczególności tych mających wpływ na zieloną transformację 

– podkreśliła wiceminister Król.

Podczas pobytu w Sztokholmie wiceminister otworzyła także razem z Ambasador Polski w Szwecji i Kierownikiem ZBH w Sztokholmie wystawę „Digital Dreamers – Polish GameDev – The Short Story”, która opisuje historię polskiego przemysłu w obszarze gamingu.

Comments are closed.