1460x616

Nowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu

Minister Marlena Maląg otworzyła Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu. Postało ono w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki dofinansowaniu ze środków rządowego Funduszu Solidarnościowego w wysokości blisko 2,9 mln zł.

Nowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił podejście do osób z niepełnosprawnościami na podmiotowe, tak, by w pełni mogły one uczestniczyć w życiu publicznym – powiedziała minister Maląg podczas uroczystego otwarcia nowej placówki.

Minister przypomniała, że Polska, jako drugie państwo na świecie, przyjęła ustawę o dostępności. Nakłada ona obowiązek przystosowania dla osób o specjalnych potrzebach każdej sfery życia, nie tylko architektonicznej. Drugim ważnym dokumentem jest Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. To swoista mapa drogowa, wyznaczająca cele w tym obszarze i określająca sposoby ich realizacji.

Idea Centrów
Program budowy Centrów opiekuńczo-mieszkalnych to ważna i potrzebna pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy programu mają zapewnioną opiekę, a zajmujący się nimi na co dzień opiekunowie otrzymują wsparcie. To także dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kaliskie COM
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu Centrum zapewni warunki do pobytu dziennego dla 40 osób. Z pobytu całodobowego będą mogły skorzystać 2 osoby. Będą one mogły skorzystać z usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków NFZ. Kwota dofinansowania tej inwestycji ze środków rządowego Funduszu Solidarnościowego wynosi ponad 2,9 mln zł.

COM-y w Polsce i Wielkopolsce
Łączna kwota dofinansowania wszystkich Centrów opiekuńczo-mieszkalnych w Polsce od uruchomienia I edycji w połowie 2019 roku wynosi ponad 292 mln zł. Dzięki temu dofinansowaliśmy utworzenie ponad 102 placówek.

W województwie wielkopolskim dofinansowaliśmy powstanie 5 placówek: w Lesznie, Koźminie Wielkopolskim, Łęce Opatowskiej, w gminie Zagórów oraz w Kaliszu. Całkowita suma przekazanych środków wynosi ponad 11,7 mln zł.

Stały wzrost nakładów
W 2015 roku na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zostało przeznaczone 15,5 mld zł. W 2022 roku było to ponad 37 mld zł. To więcej o ponad 21,5 mld zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2015 roku wynosiła 1200 zł. Od 1 stycznia 2023 r. jest to kwota 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny. Wysokość renty socjalnej w 2015 roku wynosiła ok. 740 zł. Od marca 2022 r. jest to kwota 1338,44 zł. Od marca br. będzie ona waloryzowana. Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosiło 14 796 zł. W 2023 r. jest to kwota 27 696 zł. Zwiększy się ona do wysokości 31 296 zł w 2025 r.

Podziękowania dla samorządu
Minister Maląg podziękowała władzom samorządowym za do dołączenia do tego programu oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Kaliszu i powiecie.

Comments are closed.