Redakcja

Redaktor Naczelny:
Roman Gembarzewski

Redaktor Sekcji Bioróżnorodność:
Maria Wiśniewska

Redaktor Sekcji Ekosystemy Wodne:
Piotr Nowicki

Redaktor Sekcji Ochrona Lasów:
Marta Lewandowska

Redaktor Sekcji Zrównoważony Transport:
Krzysztof Szymański

Redaktor Sekcji Energetyka Odnawialna:
Joanna Kowalczyk

Redaktor Sekcji Ochrona Powietrza:
Andrzej Woźniak

Redaktor Sekcji Edukacja Ekologiczna:
Agnieszka Nowicka

Redaktor Sekcji Rolnictwo Ekologiczne:
Michał Mazur

Redaktor Sekcji Recykling i Gospodarka Odpadami:
Monika Zielińska

Redaktor Sekcji Zmiany Klimatu:
Paweł Wójcik

Redaktor Sekcji Ochrona Przyrody Morskiej:
Barbara Kaczmarek

Redaktor Sekcji Zrównoważony Rozwój Miast:
Michał Nowak

Redaktor Sekcji Edukacja Ekologiczna:
Aleksandra Wróbel

Redaktor Sekcji Polityka Ekologiczna:
Krystian Tomczak

Polska Ekologia to najnowocześniejszy portal ekologiczny w Polsce, który odgrywa ważną rolę w edukacji Polaków w zakresie dbałości o środowisko. Wiemy, że Polska ma szczególnie uzasadniony interes w ochronie środowiska, ponieważ jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Zanieczyszczenia środowiska w naszym kraju wynikają z wielu czynników, takich jak niska jakość paliw, zła jakość powietrza, zbyt duża ilość odpadów, nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych, zła jakość wody oraz zła gospodarka odpadami i niewłaściwe wykorzystywanie zasobów.
 
Polska w ostatnich latach podejmuje wiele działań w zakresie ochrony środowiska, które mają na celu poprawę jakości życia obywateli. Najważniejszym jest uchwalenie ustawy o ochronie środowiska, która ma zadanie monitorowanie i kontrolowanie zanieczyszczeń. Ustawa ta zabrania nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych i wymaga, aby wszystkie firmy i przedsiębiorstwa wykonywały swoją pracę zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Kolejnym ważnym krokiem jest zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W tym celu Polska wprowadziła szereg programów i projektów, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji zanieczyszczeń. Należy wspomnieć, że Polska bardzo aktywnie włącza się w proces ratyfikacji protokołu z Kioto, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Polska ma również bardzo dobre programy edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród Polaków.
 
 
Polska Ekologia – portal informacyjny ma również za zadanie promowanie programów edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród Polaków. Programy te zazwyczaj obejmują szkolenia, warsztaty, konkursy, spotkania z ekspertami oraz kampanie medialne. W ramach programów edukacyjnych na terenie całego kraju organizowane są wystawy edukacyjne, w których można poznać różne aspekty ekologii. Programy edukacyjne w Polsce wspiera również rząd, m.in. poprzez finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska.
 
 
 
 
Portal informacyjny Polska Ekologia to nowoczesne medium informacyjne o zanieczyszczeniu środowiska i alternatywnych rozwiązaniach mogących powstrzymać globalne ocieplenie. Portal zawiera wiele artykułów i poradników, aby pomóc ludziom zrozumieć, jak przyczyniać się do lepszego stanu środowiska. Portal zawiera również informacje o programach i inicjatywach prowadzonych przez organizacje ekologiczne i rządowe, które mogą pomóc w ochronie środowiska. Ponadto, portal zawiera wiele informacji na temat zmian klimatycznych i ich skutków oraz tego, jak ludzie mogą przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem. Portal umożliwia również czytelnikom śledzenie działań podejmowanych przez inne państwa w celu ochrony środowiska.