500d9753-fd29-4880-b791-3e6af4155ba7

O regionach i inwestycjach na EKG 2023 w Katowicach

– Władze województw będą miały do dyspozycji łącznie 33,5 mld euro z programów regionalnych na lata 2021-2027. Kwota ta jest ogromnym wsparciem inwestycji w polskich regionach – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas debaty drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG).

W sali konferencyjnej grupa osób siedzi w fotelach przed stolikami. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z mikrofonem.

Realizowane liczne projekty samorządowe przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kierunki wsparcia inwestycji samorządowych

Nowa perspektywa finansowa to przede wszystkim wyzwania związane z celami klimatycznymi, cyfryzacją i innowacyjnością. Wszystkie te kwestie zostały ujęte w Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz w programach krajowych i regionalnych.

Konieczna będzie również realizacja niezbędnych projektów wypełniających wymogi dyrektyw UE na przykład w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zasobów wodnych czy przeciwdziałaniu suszy

– dodała wiceminister.

Wśród obszarów wsparcia Małgorzata Jarosińska-Jedynak wymieniła również edukację, ochronę zdrowia, włączenie społeczne oraz zatrudnienie. To dziedziny, które są identyfikowane jako niezbędne do sprawnego działania kapitału ludzkiego, a jednocześnie realizują zobowiązania Europejskiego filaru praw socjalnych.

Mam nadzieję, że uda nam pogodzić się te ambitne cele KE z bieżącymi potrzebami naszych beneficjentów i walką z kryzysami po-pandemicznym i wojennym

– zaznaczyła wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister dodała, że w nowej perspektywie samorządy pięciu województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będą posiadać również środki finansowe, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To nowy instrument przeznaczony do łagodzenia społecznych i gospodarczych efektów transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Top Inwestycje Komunalne 2023

Gala w konkursie na najbardziej kompleksowe rozwiązania komunalne była ostatnim punktem udziału wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak  drugiego dnia Europejskiego Kongresu Ekonomicznego.

Odważne, prorozwojowe decyzje inwestycyjne zasługują na wyróżnienie. Dzisiejsze nagrody to docenienie Państwa wysiłków i ciężkiej pracy

– powiedziała wiceminister i dodała:

Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają samorządowe inwestycje.

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez PortalSamorządowy.pl. Jego celem jest honorowanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wyróżnienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Comments are closed.