1460x616 (16)

Otwarcie stałej wystawy etnograficzno-historycznej i przyrodniczej w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem

„Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem informację o ukończeniu i otwarciu dla publiczności stałej wystawy w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Jest to już piąta z kolei ekspozycja stała i siódma w całej historii tej tak znaczącej dla regionu, ale też i dla całego kraju instytucji. Wystawa opowie o historii, kulturze i przyrodzie tak drogiego nam wszystkim zakątka Polski” – napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście odczytanym podczas otwarcia stałej wystawy etnograficzno-historycznej i przyrodniczej w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Otwarcie stałej wystawy etnograficzno-historycznej i przyrodniczej w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, fot. Muzeum Tatrzańskie
Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że otwierana dziś wystawa stała składa się z części etnograficzno-historycznej oraz przyrodniczej. Wskazał, że pierwsza z nich ukazuje historię Podtatrza – jego rozwój na przestrzeni lat, jak również ścisły związek między oryginalną miejscową kulturą, a codziennością.

Nowa ekspozycja nie pomija również nieocenionego wpływu licznych przybyszów, którzy czerpiąc inspirację z piękna tatrzańskiej przyrody oraz miejscowego folkloru, ubogacali kulturę narodową. Innymi słowy, wątek ten prezentuje rezultaty kolejnych spotkań pomiędzy przyjezdnymi a Góralami – uzmysławia ich znaczenie dla rozwoju kultury góralskiej oraz polskiej kultury narodowej – napisał w liście prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zwrócił uwagę na liczne multimedia dostępne na wystawie, które ułatwiają zrozumienie zagadnienia związanego z budową geologiczną regionu czy też występującą tam fauną i florą. Zaznaczył, że wewnątrz nowo powstałych dioram będzie można zobaczyć rzadkie i tajemnicze zwierzęta regionu, takie jak: niedźwiedź, ryś, płochacz halny czy charakterystyczna kozica. Poinformował także, że samodzielne zwiedzanie ekspozycji umożliwią liczne stanowiska interaktywne.

Szef resortu kultury przypomniał, że utworzenie stałej ekspozycji poprzedziły szeroko zakrojone działania remontowo-konserwatorskie gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego.

W budynku, oprócz pomieszczeń mieszczących wystawy stałe, pojawiły się sale wystaw czasowych, przestrzeń na zaaranżowanie strefy relaksacyjnej, a także sale edukacyjno-konferencyjne. Renowacji poddano zabytkowe gabloty, przestawiono drewnianą chałupę, wykonano nowe dioramy. Wszystkie prace, co bardzo ważne i warte podkreślenia, przeprowadzane były z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wskazał prof. Piotr Gliński.

Wicepremier wyraził przekonanie, że realizacja projektu, któremu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – współprowadzące Muzeum Tatrzańskie wraz z władzami województwa małopolskiego – udzieliło finansowego wsparcia, przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie zarówno lokalnej publiczności, jak i turystów z kraju i zagranicy.

O wystawie
Wystawa etnograficzno-historyczna i przyrodnicza ukazuje piękno oraz niezwykłe bogactwo Tatr. Stanowi syntezę dokonań ludu od wieków zamieszkującego Podtatrze. Jest to historia ludzi, którzy przybywali do tego miejsca z różnych zakątków świata, aby tam żyć i tworzyć, dodając podhalańskiej kulturze nowego blasku. Jest to więc opowieść o fenomenie spotkania górali-przybyszy i tatrzańskiej przyrody, w efekcie którego powstawała wyjątkowa kultura i niepowtarzalne działa sztuki.

Ekspozycja wyjaśnia, dlaczego właśnie ta niewielka część świata od lat inspiruje oraz pokazuje historię powstałej na tym gruncie oryginalnej kultury, która do dzisiaj wpływa na każdego, kto odwiedza to wyjątkowe miejsce.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest jednym z najstarszych muzeów w Polsce, a jego historia sięga 1889 roku, tj. daty otwarcia pierwszej ekspozycji. Od 1 stycznia 2021 r. Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie. Umowa, podpisana przez wicepremiera Piotra Glińskiego i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, została zawarta na sześć lat z możliwością jej przedłużenia.

Muzeum Tatrzańskie kolekcjonuje obiekty z zakresu: skał i minerałów, florystyczne i faunistyczne, etnograficzne – typowe dla Podhala, Spisza i Orawy, a także dzieła sztuki, grafikę, malarstwo, malarstwo na szkle, rzeźby i zbiory fotograficzne. Ponadto gromadzi literaturę tatroznawczą – w jego zbiorach znajduje się ok. 30 tys. woluminów.

Latem 2022 roku, po dwuletnim remoncie budynku głównego, otwarta została pierwsza wystawa czasowa pt. „Malarstwo na szkle/czysta forma”, na której prezentowano 250 odrestaurowanych z wielkim pietyzmem obrazów malowanych na szkle oraz kilkanaście prac polskich formistów. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zakończyło też realizację wieloletniego projektu inwestycyjnego, w ramach którego zostały wyremontowane murowane filie Muzeum: gmach główny, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Galeria Kobierców wschodnich na Kozińcu. Bardzo ważną inwestycją muzealną jest także utworzenie w dawnym pensjonacie Palace, siedzibie gestapo w Zakopanem zwanej katownią Podhala – Muzeum Palace poświęconego czasom II wojny światowej opowiedzianym z perspektywy regionalnej.

Comments are closed.