4m8ljcwe9xsqk9sq

Polska 2050 Szymona Hołowni sprzeciwia się wycinkom lasów i przedstawia konkretne rozwiązania

Budowa bardzo ważnej linii energetycznej Stanisławów-Ostrołęka budzi pewne zastrzeżenia. Nie opowiadamy się przeciwko budowie linii, czy wariancie lokalizacyjnym, ale sprzeciwiamy się technologii budowy tej linii – technologii, która wymaga wycinki ponad 130 ha lasów. – mówił Jacek Kozłowski, skarbnik Polski 2050 Szymona Hołowni podczas środowego briefingu prasowego w Sejmie.

Jacek Kozłowski, skarbnik Polski 2050 Szymona Hołowni, przedstawił wagę problemu. “Inwestor, Polskie Sieci Energetyczne, buduje tę linię technologią śródleśną, powodującą konieczność wycinki bardzo szerokiego korytarza wśród lasów na wschód od Warszawy, a tym samym wielu obszarów chronionych m.in. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” – mówił Jacek Kozłowski.

Przeciwko tej decyzji od ponad roku protestują leśnicy, samorządowcy i mieszkańcy. Te wszystkie głosy są ignorowane. Regionalna oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, które swoimi decyzjami pozwoliły na tę wycinkę, nie stoją na straży ochrony środowiska, tylko interesu inwestora. Będziemy stali za mieszkańcami, którzy w najbliższych dniach będą protestować przeciw wycinkom, będziemy zaskarżać decyzje GDOŚ, która pozwala na tę wycinkę, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” – mówił Jacek Kozłowski.

Jacek Kozłowski zwrócił uwagę, że Lasy Państwowe rozpoczną wycinkę w szczycie okresu lęgowego ptaków. “W tym okresie nie powinno się w Polsce prowadzić żadnych wycinek. Polskie Sieci Energetyczne dokonują dramatycznie szybkiego przyspieszenia, a dyrekcje ochrony środowiska wyrażają na to zgodę – mimo protestów wielu stron. Być może jest tak dlatego, że PSE wiedzą dobrze, że po wyborach nowa władza powstrzyma taką inwestycję. To jest kolejna polska Rospuda” – mówił Jacek Kozłowski.

Paweł Zalewski, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050, wypomniał rządzącym, że nie kierują się ochroną dziedzictwa narodowego, tylko zyskami. “PiS przychodził do Polaków z hasłami obrony narodowego interesu i dziedzictwa. Praktyka jest całkowicie odmienna. Lasy to nasze wspólne dziedzictwo, o które powinniśmy dbać i przekazać w stanie pomnożonym następnym pokoleniom. PiS dla pieniędzy niszczy nasze wspólne dziedzictwo narodowe” – mówił Paweł Zalewski.

Poseł KP Polska 2050 przedstawił proponowane przez jego ugrupowanie rozwiązania w kwestii ochrony polskich lasów. “Polska 2050 Szymona Hołowni podjęła zobowiązanie, że gdy będziemy współrządzili z innymi partiami opozycyjnymi, doprowadzimy do bardzo istotnych zmian, które zapewnią ochronę dziedzictwu narodowemu. Wprowadzimy efektywną kontrolę społeczną nad lasami, aby Lasy Państwowe nie mogły podejmować samowolnych decyzji. Wyłączymy co najmniej 20% lasów z gospodarki surowcowej – mowa tu o lasach pełniących funkcje społeczne, znajdujących się niedaleko miast. Zobowiązujemy się, że do 2030 roku podwoimy powierzchnię parków narodowych. To są konkretne rozwiązania, które Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje po wyborach” – mówił Paweł Zalewski.

Zapis wideo: https://fb.watch/kS-odDI6GA/

Comments are closed.