1gh

Polska pozostaje kluczowym partnerem USA w realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej

8 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim. Tematyka spotkania obejmowała rozwój polsko-amerykańskiej współpracy energetycznej, w szczególności energetyki jądrowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim.

Szefowa resortu klimatu i środowiska pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę z USA w tym zakresie. Wyraziła zdecydowane poparcie Rządu RP dla kontynuacji i intensyfikacji rozwoju stosunków polsko-amerykańskich w  sektorze energii.

Stosunki Polski z USA mają kluczowe znaczenie w kontekście strategicznego partnerstwa w obszarze energii pomiędzy naszymi krajami, które należy uznać za wzorcowe w naszym regionie. Stosunki te należy nadal rozwijać, pogłębiać i wzmacniać. Partnerska i owocna współpraca rządowa i biznesowa w tym obszarze jest miarą naszego wspólnego sukcesu

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Podczas spotkania omówiono także wspólne działania w zakresie ustanowienia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych, którego zadaniem będzie kształcenie kadr i przygotowanie programów szkoleniowo-edukacyjnych w sektorze energetyki jądrowej. Polsko-amerykańskie porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez minister Annę Moskwę we wrześniu 2023 r.

Jestem pewna, że centrum przyczyni się do rozwoju polskiej energetyki jądrowej, wprowadzenia w kraju technologii SMR oraz integracji energetyki jądrowej z pozostałymi czystymi technologiami, m.in. OZE. Oprócz rozbudowy kadr i kompetencji w obszarze energetyki centrum powinno oddziaływać poprzez ofertę szkoleniowo-edukacyjną także na kraje regionu Europy Środkowo Wschodniej

— podkreśliła szefowa resortu.

Podczas spotkania poruszono również zaangażowanie Polski i USA w przygotowania do Szczytu Klimatycznego ONZ (COP28) w Dubaju (ZEA). Podkreślono, że Polska popiera amerykański projekt Deklaracji na rzecz potrojenia energii jądrowej oraz planuje współpracę na rzecz realizacji globalnego celu, jakim jest znaczne zwiększenie potencjału energii jądrowej do 2050 r.

Jesteśmy zainteresowani przyłączeniem się do inicjatywy, jaką jest Deklaracja na rzecz potrojenia energii jądrowej. Jej treść i zakres ma istotne znaczenie dla promocji energii jądrowej oraz realizacji celów polityki klimatycznej i zachęca do potrojenia globalnej zdolności produkcyjnej energii jądrowej do 2050 r. Uważam, że przyszłość z zerową emisją netto na świecie nie jest możliwa bez konsekwentnego zwiększania mocy energii jądrowej

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Comments are closed.