729x308 (6)

Polsko-luksemburskie rozmowy o wzmocnieniu współpracy ekonomicznej

Cztery kolorowe elementy połączone w jeden trzymane przez cztery osoby
Minister Magdalena Rzeczkowska spotkała się z Yuriko Backes, minister finansów Luksemburga.
Głównymi tematami rozmów szefowych resortów finansów Polski i Luksemburga były kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, reforma zarządzania gospodarczego w UE, konkurencyjność europejskiej gospodarki i zrównoważone finanse.
Wydarzeniem towarzyszącym wizycie minister Backes w Polsce była konferencja dotycząca zrównoważonego finansowania zorganizowana przez Ambasadę Luksemburga w Warszawie, na której minister Magdalena Rzeczkowska wygłosiła przemówienie.
Wsparcie dla Ukrainy
Polskę i Luksemburg łączy znakomita współpraca zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach współpracy multilateralnej na forach międzynarodowych – UE, NATO i ONZ. Szefowa polskiego resortu finansów pozytywnie oceniła wsparcie Luksemburga dla Ukrainy i dodała, że konieczne jest zintensyfikowanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Minister Rzeczkowska przekazała postulat Polski, aby nie tylko nie ustawać w pomocy Ukrainie w zaspokajaniu jej bieżących potrzeb, ale także koniecznie utrzymać wsparcie dla Ukrainy w perspektywie długoterminowej. Wyraziła również nadzieję na poparcie przez Luksemburg dalszego wzmocnienia sankcji UE wobec Rosji i znalezienia rozwiązania dla korzystania z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Reforma zarządzania gospodarczego w UE
Komisja Europejska 9 listopada 2022 r. opublikowała komunikat dotyczący reformy zarządzania gospodarczego w UE. Według propozycji KE fundamentem nowego zarządzania gospodarczego UE mają być zdrowe finanse publiczne. Minister Rzeczkowska podzieliła opinię Komisji Europejskiej, która wzywa do uproszczenia zarządzania gospodarczego UE, tak aby było bardziej zrozumiałe zarówno dla decydentów politycznych, jak i opinii publicznej. Jednocześnie, wskazała na szereg wątpliwości co do reformy zaproponowanej przez UE, które wymagają konstruktywnej i intensywnej dyskusji w toku dalszych prac na nową propozycją zarządzania gospodarczego. Minister Backes zgodziła się, że projekt wymaga ostrożności i czasu, by jego rozwiązania brały pod uwagę zróżnicowanie gospodarek UE i ich równe traktowanie.

Zrównoważone finansowanie
Kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju była ważnym wątkiem spotkania minister Rzeczkowskiej z jej luksemburską odpowiedniczką. W tym kontekście, Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przedstawiła plan rozwoju i działania w horyzoncie krótko- i długoterminowym związanych ze zrównoważonym finansowaniem w Polsce. Wskazała, że transformacja energetyczna jest kluczowym wyzwaniem, które angażuje uczestników rynku kapitałowego. Polska strategia zakłada jednak, że proces ten będzie sprawiedliwy społecznie.

Strategia ma na celu budowanie rynkowego dialogu w ramach prac powołanych grup roboczych, edukację i promocję finansów wspierających cele środowiskowe i społeczne oraz rozwijanie zrównoważonych produktów takich jak zielone obligacje czy indeksy. Dla realizacji tych celów do życia została powołana Platforma Zrównoważonych Finansów, która działa przy MF. Jej zadaniem będzie określenie strategicznych kierunków dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce.

Strony spotkania uzgodniły, że będą prowadzić dalszy dialog w tym zakresie na poziomie roboczym.

Polsko-luksemburskie relacje gospodarcze
Według danych NBP wartość kapitału zainwestowanego w Polsce na koniec 2021 r. przez firmy z Luksemburga wyniosła 29,938 mld euro. Tym samym Luksemburg znajduje się na 3. miejscu wśród największych inwestorów po Niderlandach i Niemczech.

Według danych GUS na koniec 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1086 podmiotów z udziałem luksemburskiego kapitału. Istnieje duży potencjał do rozwoju współpracy handlowej. Luksemburg według danych GUS za rok 2022 zajmuje 48. miejsce wśród partnerów handlowych Polski pod względem wartości eksportu (0,17% udziału w polskim eksporcie ogółem; 49. pozycja w 2021 roku) i 61. miejsce pod względem polskiego importu (0,1% udziału w polskim imporcie ogółem).

Comments are closed.