Ośrodek TOGO przy ul. Przykoszarowej Placówka oferuje pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych

Pomoc Warszawy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Młodzi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z wielu form wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, a także specjalistycznej opieki w miejskich przychodniach i szpitalach. Uczniowie oraz ich bliscy mogą również korzystać z programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

– Chcemy żeby młodzi warszawiacy w kryzysie psychicznym wiedzieli, gdzie mogą szukać pomocy i jak różnorodna jest miejska oferta wsparcia. Warszawskie placówki zapewniają opiekę lekarzy specjalistów, sesje z psychoterapeutami, konsultacje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz system wsparcia w szkołach. Szkolimy również nauczycieli i organizujemy warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Wsparcie w szkołach

Warszawska oferta pomocowa to rozbudowany system wsparcia. W każdej miejskiej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologa lub pedagoga. W zależności od potrzeb placówki oferują również pomoc innych specjalistów – logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie kolejny rok realizowany jest program „Szkoła dobrostanu psychicznego” – dostępne są konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli. Pomoc odbywa się na terenie przedszkoli, szkół i w poradniach. Szczegóły dotyczące programu znajdują się pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl/szkola-dobrostanu-psychicznego.

Warszawa proponuje także szeroką ofertę doskonalenia i wsparcia dla nauczycieli oraz dyrektorów przygotowaną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać też z pomocy Psychologicznego Centrum Wsparcia. Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne i udzielają doraźnych konsultacji. Więcej informacji pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl/psychologiczne-centrum-wsparcia.

Szukaj pomocy w TOGO

Centrum TOGO wspiera dzieci i młodzież do 21 r. życia oraz ich bliskich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Placówka oferuje pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. TOGO prowadzi Warszawski Szpital dla Dzieci – centrum działa w dwóch miejscach w Warszawie:

  • na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16),
  • oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6).

Placówki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualne, rodzinne, grupowe), wizyty i porady. Aby umówić się na wizytę w TOGO nie potrzeba skierowania lekarskiego – świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej o TOGO: wsdz.pl.

Miejskie przychodnie zapewniają pomoc specjalistów

Porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie placówki na terenie:

  • Woli: szlenkierow.zozwola.pl
  • Żoliborza: spzzlo.pl/pl/zdrowie-psychiczne-pzp-dla-dzieci
  • Pragi-Południe: szpzlo.praga-pld.pl/zlo-ul-styrska-44
  • Pragi Północ: szpzlo.pl
  • Ochoty: szpzlo-ochota.pl.

Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są bezpłatne.

Placówki zapewniają konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

Gdzie zadbać o zdrowie psychiczne młodych?

Na Ochocie oraz w Wawrze działają również miejskie Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. W ochockiej placówce przy ul. Sosnkowskiego 18 znajdują się też poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z kolei przy pl. Czerwca 1976 mieści się oddział psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Oddział prowadzi terapię dla pacjentów do 18 r.ż., którzy potrzebują kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, a ich stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji. W ramach oddziału działa również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Do oddziału potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Z kolei w Wawrze, przy ul. Błękitnej 36 w Centrum Zdrowia Psychicznego można skorzystać z opieki specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pracownika socjalnego. Z myślą o pacjentach wymagających intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej, w centrum działa również dzienny oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, która zapewnia stacjonarną dzienną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną. Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie lekarskie.

Środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Dzięki wsparciu unijnemu, w Szpitalu Wolskim działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wola. Centrum zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno–psychiatryczną i współpracuje także z różnymi instytucjami na Woli, np. placówkami oświaty, ochrony zdrowia czy opieką społeczną. Wsparcie oferowane przez centrum jest bezpłatne. Z konsultacji zespołu specjalistów mogą korzystać zarówno rodzice maluchów (0-3), przedszkolaków, jak również dzieci i nastolatki w wieku szkolnym. Centrum prowadzi również warsztaty profilaktyczne w szkołach na Woli przygotowane z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach. Więcej o placówce można znaleźć pod adresem: wolski.med.pl/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy.

Dzieci i młodzież z Ochoty, Śródmieścia i Ursusa mogą korzystać z bezpłatnej oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w partnerstwie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota. Projekt pn. „Po zdrowie razem”, finansowany ze środków unijnych, oferuje usługi szybkiej interwencji psychologicznej, zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania młodego pacjenta. W ośrodku proces zdrowienia dzieci i młodzieży opiera się na kompleksowej opiece medycznej, ale również na indywidualnym wsparciu społecznym i stałym kontakcie z pacjentami. Pełna oferta wsparcia znajduje się na stronie: szpzlo-ochota.pl/pl,srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego.

Comments are closed.