1460x616

Ponad 150 mln zł dla studentów kierunków medycznych

Ponad 150 mln zł otrzymają łącznie studenci wybranych kierunków medycznych w ramach tzw. systemu zachęt KPO. Rozstrzygnęliśmy konkursy pierwszej edycji programu. Wkrótce uruchomimy kolejne. Zachęcamy do udziału!

Stypendia oraz dofinansowanie w ramach systemu zachęt KPO

System zachęt

To program skierowany do studentów wybranych kierunków medycznych oraz osób, które chcą rozpocząć kształcenie w tych dziedzinach. Oferujemy wsparcie w postaci stypendium i dofinansowania.

Program potrwa do 2026 r. Jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Więcej informacji o systemie zachęt.

Rozstrzygnięte konkursy

Mamy wyniki konkursów ogłoszonych w pierwszej edycji systemu zachęt (D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne).

Działanie 1

Stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja.

Stypendium może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Jest przyznawane na 3 lata (pełny cykl kształcenia). Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca).

Te stypendia otrzyma prawie 1 000 studentów z 21 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 80 mln zł.

Działanie 2

Stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Stypendium może wynieść maksymalnie 1,5 tys. zł. Jest przyznawane na 3 lata (pełny cykl kształcenia). Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca).

Te stypendia otrzyma prawie 2 000 studentów z 34 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to prawie 59 mln zł.

Działanie 3

Dofinansowanie do studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach niepublicznych dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Student otrzymuje wsparcie na 6 semestrów. Może ono wynieść maksymalnie:

  • na kierunku pielęgniarstwo – 6,5 tys. zł za rok studiów,
  • na kierunku położnictwo – 6 tys. zł za rok studiów,
  • na kierunku ratownictwo medyczne – 6,5 tys. zł za rok studiów.

Bezzwrotne wsparcie otrzyma 775 studentów z 15 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 14 mln zł.

Wkrótce kolejna edycja programu

Aby otrzymać wsparcie, trzeba wziąć udział w konkursie. Informacje o nowych konkursach opublikujemy na stronie internetowej. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Comments are closed.