16_PEJ_20230202

Porozumienie Uczelni Fahrenheita i Polskich Elektrowni Jądrowych

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Głównym celem porozumienia podpisanego 2 lutego br. jest rozwój potencjału kadrowego dla przemysłu jądrowego w ramach projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W uroczystości wzięli udział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i Mieczysław Struk, marszałek województwa. Obecny był także prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

– Pomorze to region, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku – mówił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Podpisana umowa określa ramy współpracy między Uczelniami Fahrenheita (FarU) a Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Obejmuje m.in. rozwój kierunków związanych z energetyką jądrową, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy w sektorze energetycznym, przeprowadzanie przez pracowników PEJ wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów oraz współorganizowanie wydarzeń i spotkań komunikacyjno-informacyjnych na rzecz rozwoju platformy dialogu społecznego.

04_PEJ_20230202.jpg

prof. Marcin Gruchała

– Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – zaznaczył prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia.

Hub kompetencyjny

Projekt budowy elektrowni jądrowej to długoletni proces angażujący wielu specjalistów i ekspertów, wywodzących się z różnych dyscyplin. Uczelnie Fahrenheita to blisko 42 000 studentów i 3800 pracowników naukowych. A zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym sektorze będzie rosnąć – zwłaszcza w regionie pomorskim z racji planowanej inwestycji.

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

20_PEJ_20230202.jpg

– Nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii. Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita – dodał prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczelnie Fahrenheita powstały, by jak najlepiej wykorzystywać zasoby i potencjał trzech uczelni, które go tworzą. Główne działania Związku koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji w celu utworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w skali kraju.

– Jako Uczelnie Fahrenheita udowodniliśmy, że integracja na wielu poziomach jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Chcemy tego dokonać także w tym przypadku – zwracał uwagę dr Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej, który podczas uroczystości poprowadził prezentację dotyczącą potencjału FarU jako partnera wspierającego projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Comments are closed.