1460x616 (3)

Prawie 2,4 mln zł dla wielkopolskich straży pożarnych

Minister Marlena Maląg wręczyła promesy na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu wielkopolski.

48 promes na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł trafiło do jednostek z powiatów kaliskiego, jarocińskiego i pleszewskiego. 36 promes przekazanych do powiatów kępińskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego oraz krotoszyńskiego opiewało na sumę przekraczającą 735 tys. zł. Wsparcie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dzisiejsze spotkanie jest również szczególną okazją do podziękowania wszystkim druhom i druhnom za służbę oraz gotowość do niesienia pomocy – mówiła minister Maląg podczas uroczystości w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.

Wsparcie dla strażaków

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat jest kierowane do osób, które brały czynny udział w działaniach lub akcjach ratowniczych. Od stycznia 2022 roku wypłacono je już ponad 100 tys. strażakom. Zaopatrujemy także jednostki w wozy bojowe. W tym roku przekażemy im 675 nowych samochodów strażackich. Dofinansowujemy również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W 2022 roku przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 25 mln zł na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażania osobistego młodych strażaków.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Ludzie dla Ludzi”

W Ostrowie Wielkopolskim minister Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu wielkanocnym, przygotowanym przez Stowarzyszeniem „Ludzie dla Ludzi”. Stowarzyszenie od ponad 10 lat działa na rzecz drugiego człowieka – na rzecz osób starszych, ale też młodego pokolenia.

Dziękuję Państwu za kultywowanie pięknych tradycji społecznikowskich i obywatelskich, propagowanie edukacji, nauki i kultury – zwróciła się minister Maląg do członków Stowarzyszenia. Złożyła też życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Comments are closed.