d8452009-0991-4d54-998f-3ce03c0f234c

Przedwojenna siedziba Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wpisana na listę Pomników Historii

Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec odebrał z rąk Prezydenta RP dokumenty potwierdzające wpisanie gmachu MEiN w alei Szucha 25 – przedwojennej siedziby Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – na listę Pomników Historii.

Widok z boku na dużą salę, z lewej pod flagami Polski i UE stoi prezydent Duda i mówi do mikrofonu na stojaku, z prawej na ustawionych w rzędy krzesłach siedzi dużo ludzi. W tle kolumny i żyrandole wiszące z sufitu.

Wpisanie nowych obiektów na listę Pomników Historii 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dokumenty opiekunom i zarządcom dziewięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii. Poza gmachem dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego znalazły się wśród nich: 

  • Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego,
  • Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta,
  • Małujowice – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła,
  • Radom – zespół klasztorny Bernardynów,
  • Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju,
  • Supraśl – klasztor Męski Zwiastowania NMP,
  • Tum – zespół archikolegiaty pw. NMP i św. Aleksego.

Gmach MEiN Pomnikiem Historii

W prezydenckim rozporządzeniu w sprawie uznania za Pomnik Historii gmachu dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czytamy, że celem ochrony „jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe oraz autentyczność, gmachu będącego wybitnym przykładem architektury publicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego o zachowanym wystroju i wyposażeniu wnętrz, a jednocześnie stanowiącego symbol martyrologii narodu polskiego, który był więzieniem i siedzibą Urzędu Tajnej Policji Politycznej III Rzeszy – Gestapo w czasie II wojny światowej”.

Pomnik Historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Status jest przyznawany zabytkom nieruchomym o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści dokumentu wymienia się cechy zabytku świadczące o jego szczególnej wartości.
To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa oraz ich zespoły, dzieła budownictwa obronnego, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne.

Pomniki historii są ustanawiane od 1994 r. Wśród wyróżnionych obiektów są m.in.: Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej, Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo–przyrodniczy, Kanał Augustowski – droga wodna, Kazimierz Dolny, Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Radom – zespół klasztorny Bernardynów, Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. 

Obecnie na liście Pomników Historii znajdują się 123 obiekty. 

Foto: Kancelaria Prezydenta RP

Comments are closed.