1460x616 (3)

Siła prostego języka

Już 68 instytucji z całej Polski podpisało deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędach. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się V Forum Prostego Języka.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej staramy się pisać tak, aby wszyscy nas rozumieli. Promujemy prosty język i efektywną komunikację. W ciągu ostatnich pięciu lat przeszkoliliśmy grupę liderów pracujących w wielu instytucjach. Upowszechniają w nich wiedzę o prostym języku w codziennej komunikacji z obywatelami. Od 2018 r. w zakresie stosowania prostego języka przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób. 

Podczas V Forum Prostego Języka kolejne 14 instytucji publicznych podpisało deklarację, w której zobowiązały się do upraszczania komunikacji. Są to: 

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński, 
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 •  Urząd Miasta Poznania, 
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
 • Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
 •  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Rzecznik Finansowy, 
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego, 
 • Centrum e-Zdrowie,
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

To oznacza, że już 68 instytucji z całej Polski jest sygnatariuszami tego porozumienia.

Na konferencji rozmawialiśmy też m. in. o:

 • przyszłości prostego języka,
 • sposobach wprowadzania zasad prostego języka w instytucjach publicznych,
 • dobrych praktykach w upraszczaniu komunikacji społecznej.

Wydarzenie z tradycją

13 lat temu na potrzeby resortu funduszy europejskich zespół badaczy pod kierunkiem prof. Jana Miodka jako pierwszy przeanalizował trudności, jakie są związane z pisaniem i informowaniem o Funduszach Europejskich

– mówi zastępca dyrektora departamentu komunikacji i promocji funduszy europejskich Robert Sidorowicz.

Naukowcy opracowali jasne zalecenia i zasady, które należy stosować, aby pisać prosto i zrozumiale. Od tego momentu rozpoczął się w Polsce ruch społeczny, znany w świecie jako tzw. plain language. Prostym językiem zainteresowały się m. in. banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne urzędy.
Pierwsze Forum Prostego Języka „Prosto i kropka” zorganizowaliśmy w 2018 r. 

Comments are closed.