1460x616 (2)

„Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki przedłużył do 28 kwietnia br. termin rozstrzygnięcia naboru na realizację w 2023 r. zadania pod nazwą „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski”.

Na grafice od lewej strony znajdują się napisy: "Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki", "Program Sport Wszystkich Dzieci", "Przedłużenie naboru w zakresie zadania wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe". W lewym dolnym rogu umieszczony jest logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz czerwony napis tworzymy polski sport. Po lewej stronie grafiki zdjęcie uśmiechniętych dzieci trzymających w rękach piłki. W prawym górnym rogu trzy czerwone, równoległe względem siebie łuki.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Comments are closed.