d64d10e3-cd03-4839-9efc-5697d356db0b

Spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Niemiec w RP

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przyjęła Ambasadora Niemiec w RP Thomasa Bagger’a. Spotkanie, które odbyło się 23 lutego 2023 r. w Warszawie dotyczyło relacji dwustronnych obydwu państw w dziedzinie energii, klimatu i środowiska oraz współpracy na forum Unii Europejskiej.

Spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Niemiec w RP

Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce rozwija się dynamicznie. Dzięki temu nie tylko będzie więcej energii z OZE, ale również cały sektor stanie się bardziej konkurencyjny. Rozwój OZE to także dobre rozwiązanie na obniżenie cen energii spowodowanych kryzysem energetycznym na skutek rosyjskiej inwazji w Ukrainie

– powiedziała minister Anna Moskwa.

Intensywny rozwój sektora OZE w Polsce obejmuje nie tylko gałąź fotowoltaiki. Należy podkreślić również liczne inwestycje w zakresie energii wiatrowej, zarówno offshore, jak i onshore.

Podczas spotkania omówiono także przygotowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która zostanie wybudowana we wskazanej przez inwestora preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Rozwój energetyki jądrowej jest niezwykle ważny dla zapewnienia Polsce i jej mieszkańcom czystej, bezpiecznej, a przede wszystkim własnej energii. Prowadzona inwestycja będzie miała także wpływ na przyszłe ceny prądu. Elektrownie jądrowe mogą bowiem zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć.

Wymagane prawem unijnym oraz restrykcyjnymi wymogami środowiskowymi konsultacje transgraniczne projektu włączają także stronę niemiecką w proces opiniowania tego przedsięwzięcia. Wieloletnie doświadczenie Niemiec w budowie i rozwoju energetyki jądrowej świadczy o tym, że energia jądrowa stanowi istotny element niemieckiego miksu energetycznego. Elektrownie jądrowe w Niemczech sprawdziły się dobrze i działają do dzisiaj, pomimo wcześniejszych zapowiedzi o ich zamknięciu

– zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Dyskutowano także nad możliwymi sposobami wsparcia dla Ukrainy. Strona niemiecka wyraziła uznanie dla działań Polski w tym zakresie.

Comments are closed.