729x308 (6)

Trwają konsultacje publiczne KE dotyczące aktów delegowanych do taksonomii UE

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących aktów delegowanych do taksonomii UE. Konsultacje potrwają do 3 maja br.

Konsultacje publiczne organizowane przez Komisję Europejską potrwają do 3 maja br. i obejmą projekty aktów delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii UE, czyli ram zrównoważonych środowiskowo inwestycji.

Projekt dotyczący technicznych kryteriów kwalifikacji dla 4 z 6 celów środowiskowych takich jak:

  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i jego kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Projekt zmieniający akt delegowany do taksonomii (UE) 2021/2139 i (UE) 2022/1214 dla 2 z 6 celów środowiskowych tj.

  • łagodzenie zmian klimatu;
  • adaptacja do zmian klimatu.

Propozycje KE dot. taksonomii UE

Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie ram taksonomii UE poprzez wprowadzenie technicznych kryteriów kwalifikacji dla nowych działalności gospodarczych, w tym z sektora przetwórstwa przemysłowego. To m.in. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aktywnych substancji farmaceutycznych (API), produktów farmaceutycznych, części samochodowych. Komisja proponuje także nowe kryteria dla działalności gospodarczych już ujętych w taksonomii, jak np. budowa nowych budynków i renowacja istniejących budynków. 

Uwagi zebrane podczas konsultacji mogą wpłynąć na ostateczny kształt ram taksonomii UE.

Link do konsultacji i projekty aktów delegowanych znajdziesz tu.

Taksonomia UE

Taksonomia UE to unikatowe narzędzie ułatwiające identyfikację i klasyfikację inwestycji pod kątem oddziaływania na zrównoważony rozwój.

Taksonomia wspiera inwestorów i przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych, a także wprowadza więcej przejrzystości w definiowaniu zrównoważonych inwestycji czy produktów środowiskowych. Taksonomia nie narzuca ani nie zakazuje żadnego rodzaju inwestycji w UE, będzie natomiast wpływała na możliwości uzyskania preferencyjnego finansowania na rynku.

To, czy dana działalność gospodarcza może zostać uznana za przyjazną dla środowiska, wynika wprost z Artykułu 3 rozporządzenia ws. taksonomii.

Taka działalność musi spełniać cztery konkretne warunki, tj. wykazywać:

  • znaczący wkład dla co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych,
  • „brak znaczącej szkody” dla pozostałych celów środowiskowych,
  • zgodność z technicznymi kryteriami kwalifikacji,
  • zgodność z minimalnymi gwarancjami dot. zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Więcej informacji o taksonomii UE znajdziesz na stronie KE lub na stronie Ministerstwa.

Comments are closed.