1460x616 (1)

Trwają obrady Komitetu do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego

W Dusseldorfie, 7 marca, rozpoczęła się 43. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego.

Stół plenarny przy którym obradują uczestnicy komitetu.
Pierwszy dzień sesji był podsumowaniem dziesięcioletniej pracy nad Normą na preparaty do dalszego żywienia starszych niemowląt oraz na produkty dla małych dzieci. Norma ta – z wyjątkiem preambuły – zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Komisję Kodeksu Żywnościowego jeszcze w tym roku. Przedłużająca się dyskusja na tekstem preambuły wynika z braku zgody części państw na zawarcie odniesienia do dokumentu opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia – International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes.

Do omówienia na spotkaniu pozostaje wciąż wiele istotnych tematów, w tym:

zasady ustalania referencyjnych wartości spożycia (NRV-R) dla preparatów przeznaczonych dla osób w wieku od 6 do 36 miesiąca,
technologiczne uzasadnienia stosowania substancji dodatkowych w preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt.
Przewiduje się również dyskusję nad propozycjami nowych prac, w tym nad metodą pomiaru słodkości w Normie dla preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt.

Ostateczne decyzje i rezultaty tegorocznych obrad Komitetu do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego będą ujęte w oficjalnym raporcie z sesji dostępnym na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że obecność Unii Europejskiej jako organizacji członkowskiej KKŻ FAO/WHO oraz jej państw członkowskich na sesji jest istotna, ponieważ prace tego Komitetu mają znaczenie dla zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywności. Opracowywane przez Komitet normy skierowane są do szczególnej grupy populacyjnej, a podejmowane decyzje mają wpływ na kształt unijnej legislacji.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach działalności Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO koordynuje uczestnictwo Polski w pracach KKŻ i jej komitetów. Więcej informacji w zakładce Współpraca międzynarodowa.

Comments are closed.