1460x616 (6)

Turystyka dostępna dla wszystkich

Turystyka społeczna – podróże osób ze szczególnymi potrzebami to dziś naturalny priorytet w działaniu organizatorów turystyki, biur podróży i punktów informacji turystycznej. Podróżują wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i starsze. Ten segment rośnie, bo trendy demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa. O ogólnopolskim Programie Dostępność Plus 2018-2025 rozmawiano podczas XI Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Warto tworzyć ofertę turystyczną z dostępnością zapewnioną na wszystkich etapach podróży. 

Dziś usługa bez barier to po prostu podstawowy standard, cywilizacyjny i użytkowy

– podkreśla wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik prezesa RM ds. promocji polskiej marki.

Ponad 4 mln Polaków (14%) to osoby z niepełnosprawnościami, a osoby 60+ to ok 10 mln osób, czyli 25% populacji Polski. Rośnie siła nabywcza seniorów – do 2035 roku udział „silver generation” w całkowitej wartości zakupów wzrośnie do 37%. Seniorzy są wciąż niedoreprezentowaną grupą wśród uczestników ruchu turystycznego.

Dostępność w turystyce – sport, turystyka i rekreacja bez barier

to zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami (działanie nr 26). Program ogólnopolski oparty o zasadę solidarności społecznej. To możliwość niezależnego i samodzielnego korzystania z:

  • atrakcji turystycznych,
  • informacji i wiedzy (przewodniki, mapy, punkty informacji),
  • transportu i komunikacji w turystyce,
  • tras, ścieżek, szlaków turystycznych,
  • infrastruktury gastronomicznej, noclegowej, sanitarnej.

Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań:

www.dostepnoscplus.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/poradniki/

https://noclegibezbarier.pl/noclegi/

www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word

www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk


W załączonym przewodniku zwrócono szczególną uwagę na turystów – osoby z trudnościami w poruszaniu się, trudnościami sensorycznymi, trudnościami
związanymi z rozumieniem i odczuwaniem. Przedstawiono „kamienie milowe” drogi turysta-organizator: pierwszy kontakt i ofertę, sposób zgłaszania szczególnych potrzeb, dostępność strony internetowej, dostępność dokumentów (w tym standard WCAG), dostępność punktów obsługi klienta. W przewodniku pokazano, jak zorganizować dostępny transport, zakwaterowanie, kontakt z rezydentem, zwiedzanie i atrakcje, jak przeszkolić
przewodnika po atrakcjach turystycznych. Zachęcamy do lektury.

Materiały

Poradnik – turystyka dostępna
Turystyka-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami​_poradnik.pdf 1.56MB

Comments are closed.