1460x616

Umowa pomiędzy NFOŚiGW a Energa Operator S.A.

W Warszawie, 1 czerwca 2023 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę Energa Operator S.A., której celem jest zwiększenie mocy przyłączeniowych głównych punktów zasilania na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych w miejscach obsługi podróżnych przy autostradach A1 i A2. W uroczystości wziął udział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej są nieodłącznym elementem rozwoju odnawialnych źródeł energii, ponieważ OZE i upowszechnianie w Polsce elektromobilności wymaga między innymi zwiększenia możliwości przyłączeń nowych mocy oraz rozwoju magazynowania energii. Zwiększenie potencjału przyłączeniowego i przebudowa głównych punktów zasilania to wsparcie w wypełnieniu przez nasz kraj wymogów Rozporządzenia AFIR. Podpisana dzisiaj umowa to kolejny krok do transformacji energetycznej Polski

– wskazał podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

Na podstawie zawartej umowy NFOŚiGW na modernizację punktów zasilania ładowarek do „elektryków” przekaże beneficjentowi niemal 20 mln zł dofinansowania.

Zgodnie z wytycznymi programu „Zeroemisyjny system energetyczny. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” beneficjent planuje przebudowę pięciu głównych punktów zasilania. Dzięki tym inwestycjom wzrosną możliwości przyłączeniowe dla sieci dystrybucyjnej szybkich punktów ładowania w 16 Miejscach Obsługi Pasażerów zlokalizowanych przy autostradach A1 i A2.

Projekt ma na celu zwiększenie przepustowości sieci elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a dzięki temu – przyczynić się może do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery.

Comments are closed.