729x308 (5)

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o skutecznych działaniach Polski w obszarze energii

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w konferencji „Climate, Security and Economy. Are France and Poland Fit for 55?”, która odbyła się 4-5 kwietnia 2023 roku w Paryżu. Wydarzenie stanowi platformę do dyskusji przedstawicieli sektora publicznego oraz instytutów badawczych Polski i Francji.

Polska konsekwentnie podąża drogą transformacji energetycznej, opartą na nowoczesnych, odnawialnych źródłach energii. Wierzymy, że działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i rozwiązania służące walce ze zmianami klimatu nie wykluczają się. Możemy zwiększać inwestycje, stworzyć tysiące miejsc pracy i zmniejszyć zależność od krajów trzecich, dbając jednocześnie o ekosystemy i realizując cele klimatyczne

– powiedział wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Gwałtowny wzrost cen energii z paliw kopalnych, których duża część pochodziła z rosyjskich źródeł i dostawców, pokazuje nam, że Europa musi skrócić łańcuchy dostaw, znaleźć nowych partnerów handlowych i wzmocnić własne zdolności produkcyjne poprzez usprawnienie działań związanych z założeniami transformacji energetycznej.

Obecna sytuacja geopolityczna oraz trwający kryzys energetyczny doskonale pokazują, jak istotną rolę odgrywa rozwój energetyki jądrowej. Energetyka jądrowa zwiększa niezależność energetyczną, zapewniając czystą energię, niezależnie od warunków zewnętrznych

– dodał wiceminister.

Podczas pobytu w Paryżu wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński spotkał się także z Minister transformacji energetycznej Francji, Agnès Pannier-Runacher. Tematem rozmowy były kwestie dotyczące współpracy dwustronnej oraz agendy unijnej, w szczególności w kontekście możliwych, wspólnych działań obu państw.

Fot. Rafał Krawczyk

Comments are closed.