89179dd6-fdeb-438e-8262-bb305a4f7dfb

Wiceminister Edward Siarka o przyszłości podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych

Wiceminister Edward Siarka wziął udział w konferencji naukowej pt. „Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych”, która odbyła się 3 lutego br. w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wiceminister Edward Siarka o przyszłości podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych

Jestem bardzo wdzięczny leśnikom za pracę włożoną w kształtowanie pięknych lasów Podkarpacia. To dzięki ich zabiegom lesistość tego obszaru od końca II wojny światowej wzrosła o połowę, wynosząc obecnie ponad 60%

– podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Wśród prelegentów i gości znalazło się wielu ekspertów ze świata nauki, którzy podjęli szereg zagadnień związanych z gospodarką leśną w lasach karpackich oraz zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.

Stan lasów i ich bioróżnorodność po blisko 100 latach gospodarowania przez leśników są tak unikalne, że zdaniem aktywistów uzasadniają objęcie ich najwyższymi formami ochrony przyrody. Jest to najlepsza recenzja, jaką można wystawić działalności Lasów Państwowych

– mówił wiceminister Edward Siarka.

Lasy zarządzane przez nadleśnictwa RDLP w Krośnie cechują się dużym bogactwem przyrodniczym,
a także wysokim udziałem ponadstuletnich drzewostanów. Region ten stanowi przykład renaturyzacji, czyli powrotu lasu i dzikiej natury na tereny niegdyś intensywnie użytkowane rolniczo i przemysłowo.

Comments are closed.