729x308 (4)

Wiceminister Marek Wesoły: unijne rozporządzenie metanowe jest szkodliwe dla polskiego górnictwa i gospodarki

– Musimy zrobić wszystko by nie dopuścić do wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy o redukcji emisji metanu. Jej wprowadzenie doprowadzi w konsekwencji do likwidacji polskich kopalni – mówi wiceminister Marek Wesoły, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie wicepremiera Jacka Sasina i Marka Wesołego z przedstawicielami Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce. – Transformacja energetyczna jest dla Polski wielkim wyzwaniem i zbyt rygorystyczne unijne regulacje mogą bardzo utrudnić ten proces – przestrzega wiceminister Marek Wesoły.

Rozporządzenie UE w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym może okazać się kluczowe dla stabilnego funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w najbliższym czasie. Projekt rozporządzenia zakłada zmniejszenie emisji metanu z szybów kopalń działających i kopalń nieczynnych. Pierwotnie Komisja Europejska zaproponowała bardzo restrykcyjne parametry tj. 0,5 tony metanu/kilotonę wydobywanego węgla do 2031 r. Następnie po osiągnięciu porozumienia przez Radę ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE), zaproponowano zmianę projektu w taki sposób, aby od 1 stycznia 2027 r. obowiązywało ograniczenie emisji metanu szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla kamiennego emitujących powyżej 5 ton metanu/kilotonę wydobywanego węgla, a od stycznia 2031 r. – 3 tony metanu/kilotonę węgla w przeliczeniu rocznym na kopalnię i na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

 Przy tego typu regulacjach bardzo ważne jest dla nas zwiększenie okresu przejściowego. To  czas na pozyskanie innowacyjnych technologii i wprowadzenie ich w życie – argumentuje wiceminister Marek Wesoły.

Na zagrożenia wynikające z tego dokumentu już wcześniej zwracał uwagę wicepremier Jacek Sasin apelując do wszystkich polskich europarlamentarzystów by podczas prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim podjęli niezbędne działania w celu zmiany ww. przepisów.

Comments are closed.