1b21dc36-57a2-4799-b1d1-66402a8969d0

Wiceminister Zyska z wizytą studyjną w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Rozwój energetyki rozproszonej, rozbudowa sieci elektroenergetycznych, stabilność dostaw energii oraz cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym były głównymi tematami rozmów podczas wizyty studyjnej wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ireneusza Zyski w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wydarzenie miało miejsce 2 lutego 2023 r.

Wiceminister Ireneusz Zyska podczas spotkania w PSE

Jak podkreślił wiceminister Zyska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje działania na rzecz rozwoju rozproszonych źródeł wytwórczych, a w szczególności odnawialnych źródeł energii, jak również magazynów energii, na poziomie lokalnym, gdyż w bliskim czasie staną się one ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego.

Wobec agresji Rosji na Ukrainę fundamentalne znaczenie ma zapewnienie stabilnych dostaw energii w oparciu o krajowe źródła, a także zapewnienie bezpieczeństwa ich pracy, w tym cybernetycznego. Chcemy w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał tkwiący zarówno w wielkoskalowych, jak i małych rozproszonych źródłach energii. Nie można skutecznie transformować sektora energetycznego bez szczególnego uwzględnienia lokalnego wymiaru produkcji i magazynowania energii

– powiedział.

Jak wskazał wiceminister Zyska, obok dalszego przyrostu mocy źródeł wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane zostaną działania mające na celu wzrost wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, wykorzystujących energię biogazu, biomasy, wody i ciepła ziemi.

Dalszy dynamiczny rozwój OZE wymaga zwiększenia elastyczności sieci elektroenergetycznych, m.in. poprzez rozwój magazynowania energii, a także zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy. Warunkiem koniecznym zachowania bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwości dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju jest rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych, w szczególności sieci dystrybucyjnych

– stwierdził wiceminister Zyska.

Comments are closed.