5ad90a89-753d-44fb-9151-21ed8f304fd2

Wpływ działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Małgorzata Golińska oraz Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz przedstawili wyniki raportu dot. wpływu działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2023 r. w Warszawie.

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Małgorzata Golińska oraz Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz

Blisko rok temu – 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Przekształciła się ona w największy konwencjonalny atak militarny na suwerenne państwo w Europie od czasów II wojny światowej. Agresja Rosji spowodowała śmierć tysięcy ofiar cywilnych, wewnętrzne przesiedlenie oraz emigrację ponad 13 mln osób. Pociągnęła za sobą również ogromne straty materialne, obejmujące zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy.

Ukraińskie straty powodowane są przez pożary, skażenie chemiczne, zanieczyszczenie powietrza, wody. Giną rośliny, zwierzęta, tracimy siedliska. Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę w tych trudnych chwilach

– mówiła wiceminister Małgorzata Golińska.

Obecnie zagrożonych jest ok. 160 obszarów Sieci Emerald (paneuropejska ekologiczna sieć obszarów chronionych o szczególnym znaczeniu) o powierzchni 2,9 mln ha, 14 obszarów Ramsar (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego), o powierzchni nieco mniejszej niż 400 tys. ha, cztery rezerwaty biosfery.

Eksperci ukraińskiej Państwowej Inspekcji Środowiska oszacowali szkody środowiskowe o dużej skali, które mają negatywny wpływ na środowisko nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Dotknęły one naturalne ekosystemy, siedliska i krajobrazy Ukrainy. Obecnie konfliktem objęte jest dwadzieścia procent wszystkich obszarów ochrony przyrody Ukrainy, a więc blisko milion hektarów obszarów chronionych uległo skutkom wojny

– powiedziała wiceminister Golińska.

Podczas konferencji Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz podsumował straty wojenne Ukrainy w obszarze środowiskowym, a także podziękował Stronie polskiej za udzielone wsparcie.

Chciałbym podziękować polskiemu społeczeństwu i rządowi za nieustanne wsparcie, za to że jesteście z nami w tej trudnej sytuacji. Wierzymy, że przy wsparciu naszych partnerów jesteśmy w stanie zwyciężyć tę wojnę, odbudować nasz kraj, przywrócić normalność – również środowiska naturalnego

– powiedział Ambasador Zwarycz.

Polska od samego początku walczyła o odebranie członkostwa Rosji w różnych organizacjach międzynarodowych. Jest niedopuszczalnym, że Rosja atakuje militarnie tereny Ukrainy, degradując środowisko, a jednocześnie przedstawiciele tego państwa nadal biorą udział w międzynarodowych gremiach i konferencjach środowiskowych. 

Wiceminister Małgorzata Golińska oraz Ambasador Wasyl Zwarycz zaapelowali do organizacji międzynarodowych o wykluczenie Rosji ze swoich gremiów do czasu zaprzestania zbrodniczej agresji na Ukrainę i wycofania wojsk do granic sprzed 2014 r.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do końca roku, Lasy Państwowe i polskie Parki Narodowe w wyrazie solidarności z walczącą Ukrainą, przeprowadziły szereg działań pomocowych. Przekazały Ukrainie specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt o łącznej wartości 9 mln zł. W swoich ośrodkach przyjęły również uchodźców wojennych z Ukrainy.

Materiały

Wpływ wojny na środowisko przyrodnicze Karpat UA
Wpływ​_wojny​_na​_środowisko​_przyrodnicze​_Karpat​_UA.pdf 4.47MB
Impact of war on natural env Carpathians in Ukraine
Impact​_of​_war​_on​_natural​_env​_Carpathians​_in​_Ukraine.pdf 4.40MB

Comments are closed.