1460x616 (10)

Zgoda na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z LOTOS SPV 5

Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z LOTOS SPV 5. Spółka PKN ORLEN posiada 100 proc. udziałów spółki LOTOS SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia. Jego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy ORLEN.

stacja benzynowa Orlenu
Najważniejsze rozwiązania
Polski Koncern Naftowy ORLEN połączy się ze spółką LOTOS SPV 5.
Spółka PKN ORLEN jest jedynym wspólnikiem (posiada 100 proc. udziałów) spółki LOTOS SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia.
Zarządy PKN ORLEN i LOTOS SPV 5 uzgodniły i podpisały plan połączenia spółek 7 lutego 2023 r. Operacja wynika z procesu połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS.
Połączenie PKN ORLEN i LOTOS SPV 5 uprości strukturę właścicielską Grupy Kapitałowej ORLEN. Przyczyni się do optymalizacji zarządzania, usprawnienia procesów operacyjnych oraz obniżenia kosztów działalności GK ORLEN.

Comments are closed.